eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Ulga na zakup drugiej kasy fiskalnej?

Ulga na zakup drugiej kasy fiskalnej?

2010-02-03 13:03

Rozpatrzmy następującą sytuację: Taksówkarz pierwszą kasę fiskalną nabył w 2003 r. i otrzymał za nią częściowy zwrot. W tym miesiąc w kasie skończyła się pamięć i zmuszony był do zakupu drugiej kasy fiskalnej. Tak jak za pierwszym razem, tak i teraz wystąpił o zwrot częściowy poniesionego wydatku, jednak urząd skarbowy odmówił, twierdząc, że zwrot za drugą kasę się nie należy. Czy faktycznie może dokonać odliczenia tylko od pierwszej nabytej kasy fiskalnej?

Przeczytaj także: Ulga na zakup kolejnej kasy fiskalnej

Rację ma urząd skarbowy, twierdząc, że nie możesz po raz drugi skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej.

Ulga na zakup kas przysługuje na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Przepis ten (w brzmieniu obowiązującym od 1 grudnia 2008 r.) stanowi, że podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

W ramach ulgi odliczyć można wyłącznie wydatki na zakup kas zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania. Wyklucza to możliwość korzystania z ulgi przy zakupie kas rejestrujących po rozpoczęciu ewidencjonowania. Potwierdza to orzecznictwo sądów administracyjnych (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 21 stycznia 2009 r. - sygn. I SA/Wr 1232/08).

Istnieje tylko jeden wyjątek od tej zasady. Ma on zastosowanie w sytuacjach, gdy najpierw podatnik staje się zobowiązany (mimo zwolnienia) do ewidencjonowania niektórych czynności przy wykorzystaniu kas rejestrujących (chodzi w szczególności o dostawy towarów podlegających bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania - zob. § 4 ust. 1 pkt 4-9 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania), a następnie staje się zobowiązany do ewidencjonowania całej swojej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

W przypadkach takich - jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 lipca 2009 r. (sygn. I FSK 1910/08) - istnieje możliwość dwukrotnego skorzystania z ulgi na zakup kas rejestrujących.

W przedstawionej sytuacji nie chodzi jednak o taką sytuację. Jednocześnie obowiązujące przepisy nie przewidują żadnych szczególnych regulacji obowiązujących w omawianym zakresie taksówkarzy. A zatem rację ma urząd skarbowy, twierdząc, że nie możesz po raz drugi skorzystać z ulgi na zakup kas.

Podstawa prawna:
  • art. 111 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 3, poz. 11,
  • § 4 ust. 1 pkt 4-9 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących - Dz.U. nr 228, poz. 1510.


Miesięcznik Koszty w Firmie. W jednej publikacji znajdziesz rozwiązania dotyczące rozliczania kosztów w firmie z punktu widzenia 3 dziedzin: podatków dochodowych, VAT, ustawy o rachunkowości.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: