eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Rozliczenie zakupu kasy fiskalnej

Rozliczenie zakupu kasy fiskalnej

2014-12-15 11:07

Rozliczenie zakupu kasy fiskalnej

Kasa fiskalna © Photographee.eu - Fotolia.com

Obowiązek rejestracji obrotów wraz z kwotami podatku należnego przy użyciu kasy fiskalnej dotyczy każdego podatnika prowadzącego sprzedaż towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Przedsiębiorca decydujący się na zakup kasy powinien odpowiednio uwzględnić ją w majątku swojej firmy. Jak prawidłowo rozliczyć zakup kasy fiskalnej? Jakie korzyści występują przy zakupie? Wyjaśniamy poniżej.

Przeczytaj także: Ulga na zakup kasy fiskalnej stanowiącej środek trwały

Księgowanie zakupu kasy fiskalnej


Aby prawidłowo ująć w ewidencji zakup kasy fiskalnej, należy wziąć pod uwagę jej wartość, a także planowany czas użytku.

Kwota powyżej 3500zł i czas korzystania dłuższy niż rok klasyfikuje dany zakup jako środek trwały, który podlega obowiązkowej amortyzacji. Pierwszy odpis powinien wystąpić w miesiącu następującym po miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji. Roczna stawka amortyzacji dla kas fiskalnych sklasyfikowanych jako KŚT 669 wynosi 20%, z wyjątkiem kas zaliczanych do zespołów komputerowych - wtedy jest to KŚT 491, a stawka amortyzacji wynosi 30%. Jeżeli natomiast planujemy używać kasę fiskalną krócej niż rok, pomimo wartości większej od 3500 zł, jest ona traktowana jako wyposażenie i podlega wpisowi do ewidencji wyposażenia.

Zazwyczaj jednak wartość kasy fiskalnej nie przekracza kwoty 3500 zł i mimo długiego okresu użytkowania, to od woli podatnika zależy, czy wprowadzić ją jako środek trwały. Jeżeli tak, może ona zostać jednorazowo zamortyzowana w miesiącu przyjęcia lub następnym. Jeżeli nie, stanowi bezpośrednio koszt uzyskania przychodu.

fot. Photographee.eu - Fotolia.com

Kasa fiskalna

Prawem przedsiębiorców rozpoczynających ewidencję za pomocą kasy fiskalnej jest możliwość skorzystania z ulgi przysługującej z tytułu jej zakupu. Ustawodawca przewidział dla nich zwrot kosztów w wysokości 90% ceny zakupu kasy fiskalnej, nie więcej jednak niż 700 zł.


Ulga na zakup kasy fiskalnej?


Prawem przedsiębiorców rozpoczynających ewidencję za pomocą kasy fiskalnej, którzy spełnią wymogi formalne, jest możliwość skorzystania z ulgi przysługującej z tytułu jej zakupu. Ustawodawca przewidział dla nich zwrot kosztów w wysokości 90% ceny zakupu kasy fiskalnej, nie więcej jednak niż 700 zł.

Można z niej skorzystać wyłącznie wtedy, gdy zostaną spełnione poniższe warunki:
  • w urzędzie skarbowym zostanie zgłoszona instalacja kasy fiskalnej (jeżeli jest tylko jedna), bądź zgłoszenie liczby kas fiskalnych i miejsca (adresie) ich wykorzystania,
  • ewidencjonowanie rozpocznie się w obowiązującym terminie z użyciem kas, które w sposób prawidłowy rejestrują uzyskane dochody wraz z podatkiem należnym, a także posiadają swój unikatowy numer, nadany przez ministra właściwego ds. finansów; wszystkie dane powinny być również zapisane na zewnętrznym nośniku danych,
  • cała należność za zakup została zapłacona.

Czynny podatnik VAT może dokonać odliczenia ulgi już w deklaracji VAT-7 dotyczącej miesiąca rozpoczęcia ewidencji lub w kolejnych okresach rozliczeniowych. Podatnicy zwolnieni z VAT powinni złożyć stosowny wniosek do urzędu skarbowego, po rozpatrzeniu którego środki pieniężne zostaną zwrócone na rachunek bankowy.

Kiedy trzeba zwrócić ulgę za zakup kasy fiskalnej?


Są jednak sytuacje, w których można stracić prawo do rozliczenia ulgi, w związku z czym przedsiębiorca może być zobowiązany do zwrócenia korzyści, jakie uzyskał. Jeżeli w okresie 3 lat zaprzestanie się używania kasy fiskalnej lub nie zostanie wykonany obowiązkowy przegląd techniczny przez właściwy serwis, przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu odliczonej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących do urzędu skarbowego.

Określone w ustawie zdarzenia powodujące obowiązek zwrotu ulgi to:
  1. zaprzestanie działalności,
  2. otwarcie likwidacji,
  3. ogłoszenie upadłości,
  4. sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), w sytuacji gdy następca prawny nie będzie korzystał z kasy fiskalnej,
  5. dokonanie odliczenia z naruszeniem warunków takich jak: terminowość odliczenia, zgłoszenie liczby kas, spełnienie przez kasy określonych wymogów technicznych.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: