eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Środki trwałe: sprzedaż a korekta VAT

Środki trwałe: sprzedaż a korekta VAT

2010-11-10 12:27

Rozpatrzmy następującą sytuację: Podatnik zakupił samochód ciężarowy za kwotę 100 000 zł netto. Po trzech latach postanowił go sprzedać. Nabyty pojazd służył wykonywaniu jedynie czynności opodatkowanych i przy jego nabyciu odliczono cały podatek wynikający z faktury zakupu. Czy z uwagi na to, że samochód ten jest sprzedawany w okresie tzw. korekty VAT, podatnik będzie musiał skorygować wcześniej odliczony podatek?

Przeczytaj także: Korekta VAT a likwidacja środka trwałego

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Pewne ograniczenie w tym zakresie zostało wprowadzone w art. 86 ust. 3 ustawy o VAT, odnoszące się do samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem pojazdów wskazanych w art. 86 ust. 4 ustawy). Ponieważ jednak nasz podatnik nabył samochód ciężarowy, ograniczenie to nie ma zastosowania i jak wynika to z przykładu podanego we wstępie, odliczył cały podatek naliczony od zakupu tego pojazdu.

Co się zaś tyczy korekty VAT, szczegółowe uregulowania w tym zakresie znalazły się w art. 90 i 91 ustawy. W opisanej sytuacji interesują nas szczególnie art. 91 ust. 7 i 7a.

Pierwszy z nich mówi, że w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi, powinien on stosować regulacje zawarte w ust. 1-6, które to określają zasady dokonywania korekty podatku naliczonego.

Ust. 7a dodaje natomiast, że stosownej korekty dokonuje się wówczas, gdy zmiana przeznaczenia składników majątku zaliczonych do środków trwałych, o której mowa wyżej, miała miejsce w tzw. okresie korekty VAT. Okres korekty został z kolei określony w art. 91 ust. 2 ustawy o VAT. W przypadku ruchomości zaliczonych do środków trwałych, których wartość początkowa przekracza 15 tys. zł, wynosi on 5 kolejnych lat licząc od roku, w którym dany składnik majątku został oddany do użytkowania.

Nasz podatnik sprzedał przedmiotowy samochód w trzecim roku jego użytkowania, a więc w okresie korekty. Nie oznacza to jednak, że będzie musiał korygować wcześniej odliczony podatek VAT. Obowiązek korekty występuje bowiem jedynie wówczas, gdy (zgodnie z art. 91 ust. 7 i 7a ustawy) we wskazanym wyżej 5-cio letnim okresie ma miejsce zmiana przeznaczenia środka trwałego. W naszym przykładzie natomiast z taką zmianą nie mamy do czynienia. Podatnik nabył bowiem auto ciężarowe do wykonywania czynności opodatkowanych, a jego sprzedaż także zostanie opodatkowana VAT. Co za tym idzie, jego sprzedaż także będzie czynnością opodatkowaną. Nie mamy tutaj zatem do czynienia ze zmianą jego przeznaczenia (z czynności opodatkowanych na zwolnione), w związku z czym nie wystąpi obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego.

oprac. : Krzysztof Skrzypek / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: