eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Faktury VAT z 2005 r.: korekty do 2010 r.

Faktury VAT z 2005 r.: korekty do 2010 r.

2011-01-01 11:45

Do dnia 31 grudnia 2010 r. podatnik miał prawo do wystawienia faktur korygujących do faktur sprzedaży wystawionych za 2005 rok z możliwością obniżenia podatku należnego za 2005 r. Takie stanowisko podatnika potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 10.12.2010 r. nr IPPP3-443-987/10-2/JF.

Przeczytaj także: Zwrot faktury korygującej przez gminę nie przeszkadza rozliczeniu VAT

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Podatnik ma firmę w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74.1). W 2005 r. wystawił za takie usługi faktury dla firmy duńskiej z polskim 22% VAT-em. Usługi te natomiast podlegały opodatkowaniu w miejscu gdzie nabywca usługi posiadał siedzibę. W związku z powyższym podatnik zadały pytanie, czy może wystawić faktury korygujące do faktur sprzedaży z 2005 r. z prawem do obniżenia podatku należnego za 2005 rok? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. A stanowisko to było następujące:

„(…) Zdaniem Wnioskodawcy ma On prawo do wystawienia do dnia 31 grudnia 2010 r. faktur korygujących do faktur sprzedaży wystawionych za 2005 rok z możliwością obniżenia podatku należnego za 2005 r.

Prawo do wystawiania faktury korygującej oraz zasady rozliczania faktur korygujących przez nabywcę i dostawcę zostały szczegółowo unormowane w następujących przepisach:

Zgodnie z § 13 i § 14 rozporządzenia w sprawie faktur (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług – Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1337 ze zm.) faktury korygujące wystawia się m. in. w razie udzielenia rabatu albo w razie stwierdzenia pomyłek w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie.

Istotą faktur korygujących VAT jest korekta faktur pierwotnych. Konsekwencją wystawienia faktury korygującej jest dokonanie zmiany rozliczenia podatku należnego.

Zarówno przepisy ustawy o podatku od towaru i usług jak i rozporządzenia Ministra Finansów zawierające przepisy wykonawcze do ustawy nie regulują terminu do wystawiania faktur korygujących. Zgodnie zaś z art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Stosownie do art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku oraz wszelkie dokumenty związane z tym rozliczeniem należy przechowywać do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego tak, aby organ podatkowy miał możliwość skontrolowania czy korekty faktur są zasadne, a co za tym idzie czy kwoty wykazane w deklaracjach są prawidłowe. Zasadne zatem wydaje się, że korekty faktur powinny być dokonywane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: