eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Błędna (zawyżona) stawka VAT na fakturze a możliwość korekty

Błędna (zawyżona) stawka VAT na fakturze a możliwość korekty

2022-06-02 00:01

Błędna (zawyżona) stawka VAT na fakturze a możliwość korekty

Faktura wystawiona z wyższym VAT - czy można dokonać korekty? © sergign - Fotolia.com

Art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług sankcjonuje konieczność zapłaty VAT w przypadku wystawienia faktury, na której jest on wykazany. Co jednak w sytuacji, gdy po wystawieniu faktury okaże się, że wykazana kwota jest błędna?

Przeczytaj także: Nota korygująca i faktura korygująca - kto i kiedy wystawia. Co powinna zawierać?

Wystawienie faktury VAT uruchamia obowiązek zapłaty podatku, nawet jeśli jest wyższy niż powinien


W przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, lub osoba fizyczna wystawi fakturę, na której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. Przepis ten stosuje się również w przypadku, gdy podatnik wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku wyższą od kwoty podatku należnego.

Prace w budynkach zbiorowego zamieszkania społecznego programu mieszkaniowego


Przedsiębiorca będący zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT zawarł z inwestorem kontrakt na wykonanie projektu termomodernizacji, przebudowy, modernizacji i remontu dwóch budynków, oraz części zaprojektowanych robót budowlanych w obu budynkach w granicach środków finansowych, którymi będzie dysponował Inwestor.

Firma wykonała roboty we wszystkich branżach budowlanych: ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Rozpoczynając prace główny wykonawca przyjął, że stawka VAT dla tych usług będzie wynosić 23%. W trakcie realizacji inwestycji częściowe odbiory robót następowały etapami, a za wykonane prace przedsiębiorca wystawiał inwestorowi faktury z przyjętą stawką. Powziął jednak wątpliwość, czy część fakturowanych prac nie powinna zostać obarczona niższą, 8% stawką podatku od towarów i usług. Chodziło o roboty budowlane wykonane w budynkach zaliczonych do budownictwa zbiorowego, objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Zgodnie z wydanymi wcześniej interpretacjami, jeśli prace wykonano w takich budynkach jako całości, jak również w ich części, ale w zakresie części mieszkalnych – wówczas zastosowanie znajdzie stawka 8% VAT. W odniesieniu do części niemieszkalnej będzie obowiązywać natomiast stawka 23% VAT.

Co z korektą?


Główny wykonawca wystąpił do organu podatkowego z pytaniem, czy jeśli zawarł z inwestorem jedną umowę na remonty budynków zaszeregowanych z godnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych pod symbolem 1130 jako Budynki zbiorowego zamieszkania i objętych społecznym programem mieszkaniowym, to prace w położnych w nich lokalach będą mogły zostać zafakturowane ze stawką 8% VAT? Jeśli tak, to czy wykonawca robót powinien dokonać korekty VAT na wystawionych już z wyższą stawką fakturach?

fot. sergign - Fotolia.com

Faktura wystawiona z wyższym VAT - czy można dokonać korekty?

W interpretacja indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej orzekł, że jeżeli podatnik wystawił fakturę ze stawką VAT wyższą od obowiązującej na dany towar lub usługę, to ma obowiązek odprowadzenia podatku w takiej wysokości, jaka została wykazana na wystawionej fakturze. W konsekwencji zastosowania błędnej stawki VAT dla danego towaru bądź usługi, sprzedawca musi ten błąd skorygować poprzez wystawienie faktury korygującej.


Obowiązek wystawienia faktury korygującej


Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał, że na mocy art. 41 ust. 12 ustawy o VAT 8% stawkę podatku od towarów i usług stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. By podatnik mógł ją zastosować, niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:
  • zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy;
  • budynki, lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Z uwagi na fakt, że w opisanym przez przedsiębiorcę we wniosku o wydanie interpretacji stanie faktycznym obie te przesłanki zostały spełnione, udokumentowane przez niego prace powinny korzystać z 8% stawki opodatkowania VAT. Powinien on więc skorygować dokonane już rozliczenie z błędną stawką 23% VAT.
jeżeli podatnik wystawił fakturę ze stawką wyższą od obowiązującej na dany towar lub usługę, to niezależnie od tego, że podatek ten zawyżył, ma obowiązek odprowadzenia go do budżetu w takiej wysokości, jaka została wykazana na wystawionej fakturze. W konsekwencji zastosowania błędnej stawki VAT dla danego towaru bądź usługi, sprzedawca musi ten błąd skorygować poprzez wystawienie faktury korygującej - Interpretacja indywidualna z dnia 16 lutego 2022 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0114-KDIP1-1.4012.821.2021.2.AKA

Podsumowanie


W takich rozliczeniach najistotniejsze jest właściwe określenie świadczonych usług, czy dokonanych dostaw, zgodnie z odpowiednimi symbolami kwalifikacji: PKWiU, PKD, czy PKOB. Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że na etapie wydawania interpretacji indywidualnej organ jest zobligowany do oceny skutków podatkowych dla czynności opisanych we wniosku przez podatnika i przez niego zaszeregowanych do danego symbolu.

Uzyskane dzięki korzystnej interpretacji organu podatkowego zabezpieczenie nie oznacza jednak gwarancji pełnej ochrony przedsiębiorcy, jeśli skarbówka na późniejszym etapie stwierdzi, że faktycznie dokonane dostawy czy usługi różniły się od tych, które podatnik opisał we wniosku o wydanie interpretacji.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: