eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Ulga na Internet: jak liczyć odliczenie?

Ulga na Internet: jak liczyć odliczenie?

2009-04-03 09:16

Podatnicy korzystający w swoim domu/mieszkaniu z Internetu, mogą wydatki z tego tytułu odliczyć od dochodu. Ulga ta jest limitowana. W zależności jednak od uzyskiwanych dochodów korzyści podatkowe w przypadku skorzystania z ulgi mogą być różne.

Przeczytaj także: Na uldze internetowej rodzina zyska nawet 486 zł

Art. 26 ust. 1 pkt 6a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, iż dochód przed opodatkowaniem zmniejsza się m.in. o kwoty wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Wydatki takie należy odpowiednio udokumentować. Ich wysokość musi być potwierdzona fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Dodatkowo odliczeniu podlegają jedynie wydatki faktycznie poniesione, czyli w tym wypadku faktury zapłacone. Jeżeli zatem np. grudniowa faktura została zapłacona w styczniu 2009 r., to będzie można ją odliczyć w ramach ulgi dopiero w rozliczeniu za rok 2009, a nie 2008 (mimo, że tego roku faktura dotyczy).

Sposób obliczania wysokości przysługującej ulgi jest stosunkowo prosty. Mianowicie wystarczy zsumować wartości wynikające z zapłaconych w danym roku faktur za Internet. Jeżeli ich wysokość nie przekracza 760 zł, odliczamy faktycznie zapłacone kwoty. Jeżeli natomiast wydatki te przekroczyły powyższą kwotę, to odliczyć możemy je jedynie do wysokości podanego limitu. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż odliczeniu podlegają jedynie wydatki z tytułu użytkowania Internetu. Tym samym w sytuacji, gdy podatnik otrzymuje fakturę zawierającą opłaty także za inne usługi (np. telefon, telewizja), powinna na niej być wyodrębniona kwota z tytułu używania Internetu. Jeżeli będzie podana tylko jedna wartość za wszystkie te usługi, z ulgi nie będzie można skorzystać.

Także sposób samego korzystania z ulgi nie powinien rodzić wątpliwości. Jest to ulga od dochodu. Zanim zaczniemy ustalać wysokość zobowiązania podatkowego, od podstawy jego obliczenia odejmujemy wydatki związane z użytkowaniem sieci Internet. Tym samym podatek zmniejszy nam się co najmniej o 19% kwoty odliczenia z tytułu ulgi na Internet. Celowo w poprzednim zdaniu użyto wyrażenia „co najmniej”. Dlaczego? Otóż w zależności od tego, w jakim progu podatkowym mieszczą się dochody podatnika, zależeć będą potencjalne korzyści skorzystania z ulgi na Internet.

Przedstawmy to na przykładach.

Załóżmy, iż w 2008 r. Pan X osiągnął dochód w wysokości 30 000 zł (I próg podatkowy), Pan Y w wysokości 60 000 zł (II próg podatkowy), a Pan Z w wysokości 90 000 zł (III próg podatkowy). Wszyscy ponieśli w 2008 r. wydatki na użytkowanie sieci Internet w miejscu zamieszkania w wysokości 760 zł. Ile zaoszczędzą dzięki uldze? W przykładzie pominięte zostały inne odliczenia od dochodu i podatku.

Pan X
Dochód: 30 000 zł
Podatek wg skali podatkowej: 5 113 zł
Podatek wg skali przy wykorzystaniu ulgi na Internet: 4 969 zł
Różnica: 144 zł

Pan Y
Dochód: 50 000 zł
Podatek wg skali podatkowej: 9 519 zł
Podatek wg skali przy wykorzystaniu ulgi na Internet: 9 291 zł
Różnica: 228 zł

Pan Z
Dochód: 90 000 zł
Podatek wg skali podatkowej: 21 966 zł
Podatek wg skali przy wykorzystaniu ulgi na Internet: 21 662 zł
Różnica: 304 zł

Przeczytaj także


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: