eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Najem lokalu: stawka VAT na media

Najem lokalu: stawka VAT na media

2011-08-31 13:23

Jestem czynnym podatnikiem VAT. Uzyskuję również przychody z wynajmu prywatnego mieszkania (usługa zwolniona z VAT). Najemca oprócz czynszu pokrywa odrębnie koszty eksploatacyjne (m.in. zużycie energii, wody, czynsz do wspólnoty mieszkaniowej, itp.). Jaką stawkę VAT zastosować obciążając najemcę ww. kosztami?

Przeczytaj także: Wynajem mieszkania: stawka VAT na media

Jak już informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od pewnego czasu organy podatkowe stoją na stanowisku, iż w przypadku "przerzucania" na najemcę np. kosztów mediów, koszty te są bezpośrednio związane z usługą główną (usługą najmu) i powinny być opodatkowane tak jak ta usługa. Koszty te bowiem - zdaniem fiskusa - dopełniają świadczenie zasadnicze (usługę główną) i nie należy ich sztucznie oddzielać od tego świadczenia. Zatem w sytuacji, gdy wynajmujący zawiera umowę na dostawę energii elektrycznej, wody, gazu, itp. do nieruchomości będącej przedmiotem najmu, kosztów tych nie może "przenieść" bezpośrednio na najemcę. Wydatki te bowiem stanowią wraz z czynszem obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT i podlegają opodatkowaniu według zasad dotyczących opodatkowania usługi głównej (usługi najmu). Tak uznał przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 13 czerwca 2011 r., nr IPPP1/443-484/11-2/EK i Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 25 lutego 2011 r., nr ITPP2/443-1280/10/AP.

WAŻNE: Przyjmując aktualne stanowisko organów podatkowych, koszty eksploatacyjne wynajmowanego lokalu, które pokrywa najemca (koszty mediów, opłaty wnoszone do wspólnoty mieszkaniowej, itp.), stanowią element kalkulacyjny umowy najmu i całe świadczenie powinno być opodatkowane według stawki obowiązującej dla usługi głównej.

Jeżeli zatem przedmiotem najmu jest lokal mieszkalny, cała wartość świadczenia (łącznie z opłatami za media) korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT.


Można mieć jednak wątpliwości co do słuszności takiego stanowiska. Naszym zdaniem, w przypadku usług najmu powinna być możliwość refakturowania kosztów mediów, przy zastosowaniu stawki VAT właściwej dla poszczególnych usług (np. dostawy wody - 8%, a dla usług telekomunikacyjnych - 23%). Tak też jeszcze do niedawna uznawały organy podatkowe. Jednak na skutek całkowitej zmiany stanowiska fiskusa, jakie nastąpiło w ostatnim czasie, należy mieć na uwadze, że obecnie takie rozliczanie omawianych usług może zostać zakwestionowane przez organy podatkowe.

Na zakończenie zaznaczamy, że uznanie mediów - za które obciążany jest najemca - za składową usługi najmu i zastosowanie zwolnienia z VAT do całej wartości świadczenia wywoła ten skutek, że wynajmujący nie będzie miał prawa do odliczenia VAT z faktur za zakup tych mediów (z zakresie, w jakim media będą związane z przedmiotową usługą najmu). Wydatki na nabycie mediów będą bowiem związane z czynnością zwolnioną z VAT, a od takich wydatków VAT nie podlega odliczeniu.


Wydawnictwo Podatkowe GOFIN – wydawca czasopism, Gazety Podatkowej i serwisów internetowych dostarczających specjalistycznej wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości, ubezpieczeń i prawa pracy.

Przeczytaj także

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: