eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Urząd skarbowy: dokumentacja podatkowa pocztą

Urząd skarbowy: dokumentacja podatkowa pocztą

2011-11-27 12:27

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do terminowego rozliczania się ze swoich zobowiązań względem budżetu państwa. Bardzo często wiąże się to z koniecznością złożenia odpowiedniej dokumentacji do urzędu skarbowego. W jaki sposób można tego dokonać?

Przeczytaj także: Postępowania podatkowe: doręczanie pism pełnomocnikowi

Podatnicy, dokonując różnego rodzaju rozliczeń z fiskusem tytułem obciążeń podatkowych, zobowiązani są do złożenia do właściwego urzędu skarbowego odpowiedniej dokumentacji. Bardzo często czynność ta kojarzona jest z długotrwałym oczekiwaniem w kolejkach, jak również mało dogodnymi godzinami pracy organu podatkowego. Szczególnie niedogodności te wydają się być uciążliwe w ostatnich dniach określonego terminu składania zeznań podatkowych, kiedy to ogromna rzesza podatników uświadamia sobie, że to ostatni dzwonek na wypełnienie obowiązku złożenia deklaracji, oświadczenia, pisma itp. Warto zatem pamiętać, że osobiste złożenie dokumentów do organu podatkowego nie jest jedyną możliwością.

Osobiście do kancelarii organu podatkowego
Oczywiście, najpopularniejszym sposobem złożenia kompletu dokumentów, związanych z rozliczeniami podatkowymi jest osobiste dostarczenie ich do właściwego urzędu skarbowego. Rozwiązanie to wydaje się najprostsze, jednakże często okazuje się problematyczne, ze względu na pokrywające się godziny urzędowania pracowników organu podatkowego z wymiarem godzin pracy podatnika, jak również z długotrwałym oczekiwaniem w kolejkach. Plusem tego rozwiązania jest to, ze podatnik może otrzymać potwierdzenie złożenia dokumentów na przedłożonej przez siebie kopii dokumentów, co stanowi dowód w sporze z organem podatkowym.

Przesyłka przede wszystkim Pocztą Polską
Kolejnym, dość popularnym, sposobem dostarczania wymaganych dokumentów do organu podatkowego jest przesyłka w formie listu poleconego. Warto tutaj podkreślić uprzywilejowaną pozycję przesyłek realizowanych przez Pocztę Polską, polegającą na tym, że za datę złożenia dokumentacji zawartej w liście uznaje się datę stempla pocztowego.

Podatnik powinien pamiętać, że reguła ta nie ma zastosowania w stosunku do przesyłek realizowanych za pośrednictwem innych operatorów, firmy kurierskie, jak również poczty zagraniczne. W takim przypadku za datę złożenia dokumentów przyjmuje się moment dostarczenia ich do właściwego urzędu skarbowego.

Internet coraz bardziej popularny
Obecnie, coraz bardziej znaczącą formą składania deklaracji do organu podatkowego staje się, stosunkowo najnowsza możliwość, mianowicie wypełnienie i wysłanie odpowiedniej dokumentacji za pomocą aplikacji interaktywnych. Podatnik powinien wiedzieć, że od 2010 roku nie jest wymagane posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, aby złożyć wirtualną deklarację podatkową. To spore udogodnienie, zarówno ze względu na oszczędność czasu potrzebnego na wizytę w urzędzie skarbowym, jak również ze względu na rosnące znaczenie Internetu w codziennym życiu.

Ponadto, wypełnienie i złożenie deklaracji podatkowej za pośrednictwem wirtualnej aplikacji e-Deklaracji Desktop wydaje się mało skomplikowane. Aby tego dokonać, należy zalogować się na stronę Ministerstwa Finansów i wejść na platformę e-Deklaracje, pobierając właściwą aplikację. Warto zauważyć, że po uruchomieniu wyżej wymienionego programu, system dostarcza użytkownikowi wskazówki, które jasno wyjaśniają jakie informacje podatnik powinien zawrzeć w wypełnianym przez siebie formularzu. Ponadto, niezbędne obliczenia dokonywane są automatycznie, na podstawie podanych wartości bazowych, co gwarantuje poprawność obliczeń. Aby wysłać deklarację wystarczy zaledwie kilka kliknięć. Cała procedura jest wyjątkowo przyjazna i intuicyjna, co zwiększa walory tej formy składania zeznań podatkowych do właściwego organu podatkowego.


Iwona Cackowska, Elżbieta Węcławik

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: