eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Spółka z o.o. i komandytowa: która korzystniejsza?

Spółka z o.o. i komandytowa: która korzystniejsza?

2012-03-27 13:43

Spółka z o.o. i komandytowa: która korzystniejsza?

Spółka z o.o. i komandytowa: podatek dochodowy © fot. mat. prasowe

Osoby zagraniczne coraz częściej podejmują działalność w Polsce. Wybór miejsca oraz formy prawnej realizacji przedsięwzięcia gospodarczego niewątpliwie należy do strategicznych decyzji przedsiębiorcy. Podjęcie decyzji o wyborze miejsca oraz formy prowadzenia działalności powinien zatem poprzedzać starannie przeprowadzony proces decyzyjny, w którym nie można pominąć aspektów podatkowych.

Przeczytaj także: Spółka komandytowa = mały podatek i odpowiedzialność?

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów pomioty zagraniczne mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Zarówno osoba prawna, jak i osoba fizyczna z zagranicy może zatem podjąć działalność gospodarczą w Polsce zarówno w formie spółki z o.o. jak i spółki komandytowej, przystępując do takich spółek jako wspólnik.
Która z tych form jest korzystniejsza?

Zasady dla spółki z o.o…
Spółka z o.o. to spółka kapitałowa posiadająca osobowość prawną. Regulacje prawne dotyczące spółki z o.o. zawarte są w art. 151–300 KSH. W celu utworzenia takiej spółki należy wnieść kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 5.000 zł. Kapitał ten może być wniesiony w formie wkładu pieniężnego lub rzeczowego (aportu).

Podstawową zaletą prowadzenia działalności w formie spółki kapitałowej jest ograniczenie odpowiedzialności wspólników (udziałowców), którzy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Za zobowiązania spółki kapitałowej – w przeciwieństwie do spółki osobowej, w której to wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem –odpowiada spółka do wysokości posiadanego przez nią majątku.

…i dla spółki komandytowej
Regulacje prawne dotyczące spółki komandytowej normowane są przepisami art. 102–124 KSH. Spółka komandytowa jest osobową spółką handlową posiadającą zdolność prawną, a zatem jest ona samodzielnym podmiotem praw i obowiązków. W spółce komandytowej musi wystąpić co najmniej dwóch wspólników, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. W konsekwencji, za zobowiązania spółki komandytowej odpowiada całym swoim majątkiem wyłącznie komplementariusz, natomiast odpowiedzialność komandytariuszy jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej. W spółce komandytowej istnieje możliwość swobodnego ukształtowania zysku przypadającego na poszczególnych wspólników, przykładowo przypisania zysku w istotnej części do komandytariusza, a jedynie w niewielkiej części do komplementariusza.

W praktyce gospodarczej częstym rozwiązaniem jest sytuacja, iż komplementariuszem spółki komandytowej jest spółka z o.o., a komandytariuszami pozostali wspólnicy (osoby prawne lub osoby fizyczne). Zaletą takiego rozwiązania jest ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytowej jedynie do majątku sp. z o.o., co skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności osób fizycznych i prawnych będących komandytariuszami. Odpowiedzialność podmiotów będących komandytariuszami jest natomiast zredukowana wyłącznie do wysokości sumy komandytowej, którą można ustalić na minimalnym poziomie.

Skutki bilansowe
Spółka z o.o. oraz spółka komandytowa są zobowiązane stosować polską ustawę o rachunkowości i prowadzić księgi rachunkowe. Jednostki te będą wówczas zobowiązane prowadzić księgi rachunkowe w języku polskim i w walucie polskiej oraz stosować przyjęte ustawą zasady rachunkowości, w szczególności zapewniając sporządzenie sprawozdania finansowego w terminach przewidzianych ustawą, jak również w określonych warunkach poddanie go badaniu oraz ogłoszeniu.

Proces rejestracji działalności w Polsce
Zarówno utworzenie spółki z o.o. jak i spółki komandytowej wymaga formy aktu notarialnego.

Spółka z o.o. powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – przy tym z dniem wpisu uzyskują one osobowość prawną. Podmiotowość gospodarczą, a zarazem status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych uzyskuje ona jednak wcześniej, bo już z dniem zawarcia umowy (statutu), kiedy powstaje tzw. spółka w organizacji (art. 161 i 323 KSH). Spółka w organizacji może podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców. Spółka z o.o. w organizacji jest również podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: