eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Kredyt studencki: umorzenie bez podatku dochodowego

Kredyt studencki: umorzenie bez podatku dochodowego

2012-07-12 13:07

Kredyt studencki: umorzenie bez podatku dochodowego

Studenci © Gennadiy Poznyakov - Fotolia.com

Umorzenie kredytu wiąże się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego. Po stronie kredytobiorcy powstaje bowiem z tego tytułu przysporzenie w postaci braku konieczności jego spłaty. Wyjątkiem od tej zasady jest kredyt studencki. Z umorzenia takiego kredytu skorzystało już kilkanaście tysięcy osób.

Przeczytaj także: Umorzenie kredytu mieszkaniowego bez podatku dochodowego

Kredyt studencki z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa jest przeznaczony dla studentów wszystkich polskich uczelni – osób, które ze względu na brak stałych dochodów nie mają odpowiedniej zdolności kredytowej, a w efekcie szans na standardową pożyczkę w banku. Oferują go wybrane banki: PKO BP, Bank Pekao SA, BPS oraz SGB-Bank (połączony w 2012 r. Gospodarczy Bank Wielkopolski i Mazowiecki Bank Regionalny). Natomiast poręczeniami tego typu kredytów zajmują się Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (w przypadku studentów pochodzących z obszarów wiejskich).

Spłata dopiero po 2 latach od ukończenia studiów
Pożyczki dla studentów różnią się od innych produktów bankowych między innymi tym, że warunki ich udzielania są takie same w każdym z oferujących je banków – kredyt jest udzielany na okres studiów i wypłacany maksymalnie przez 6 lat w miesięcznych transzach w wysokości 600 złotych. Do tego ma nie tylko preferencyjne oprocentowanie, ale także atrakcyjny system spłaty, która rozpoczyna się dopiero dwa lata od daty ukończenia studiów.


W ciągu 13 lat funkcjonowania systemu kredytów studenckich banki pożyczyły pieniądze ponad 363 tysiącom studentów. Z umorzeń części lub całości kredytu od 1998 r. do 31 grudnia 2011 r. skorzystało blisko 15,3 tys. kredytobiorców, przy czym były to głównie częściowe umorzenia z tytułu znalezienia się w grupie 5% najlepszych absolwentów. Spośród wszystkich udzielonych w latach 1998-2012 kredytów studenckich w całości zostało spłaconych ok. 182 tysięcy. W roku akademickim 2011/2012 najczęściej wybieranym prze studentów bankiem był PKO BP, z którym umowę o kredyt podpisało 80,9% studentów. Kolejne miejsca zajęły Bank Pekao SA (14,2% nowych kredytów) i BPS (3,4%), natomiast najmniej kredytów studenckich udzielił SGB-Bank (1,5%).

Źródło: nauka.gov.pl

fot. Gennadiy Poznyakov - Fotolia.com

Studenci

Umorzenie kredytu wiąże się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego. Wyjątkiem od tej zasady jest kredyt studencki.

Jeżeli student ukończy naukę w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni, może wystąpić do banku o umorzenie 20% kredytu. Częściowe lub nawet całkowite umorzenie jest także możliwe w przypadku trudnej sytuacji życiowej, trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań lub śmierci studenta.

Wyjątek od reguły
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych kwota umorzonego kredytu bankowego stanowi dla podatnika przysporzenie majątkowe (przychód z innych źródeł), co oznacza, że trzeba od niej zapłacić podatek dochodowy. Wyjątkiem od tej zasady są kwoty umorzonych pożyczek lub kredytów studenckich, pod warunkiem jednak, że umorzony kredyt spełnia warunki kredytu studenckiego, określonego w ustawie o pożyczkach i kredytach studenckich, a samo umorzenie nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich oraz warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich).


Agata Szymborska-Sutton, Małgorzata Jawińska

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: