eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Forma opodatkowania: podatek liniowy w 2013 r.

Forma opodatkowania: podatek liniowy w 2013 r.

2012-11-09 09:19

Forma opodatkowania: podatek liniowy w 2013 r.

Podatki © Pixelot - Fotolia.com

Zbliża się początek nowego roku - warto zastanowić się nad wyborem lub zmianą sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym. Obecnie dochód uzyskany przez osoby fizyczne z pozarolniczej działalności gospodarczej (także w formie spółek osobowych) lub z działów specjalnych produkcji rolnej może być opodatkowany według jednej 19% stawki (bez względu na wysokość osiąganego dochodu).

Przeczytaj także: Skala podatkowa formą opodatkowania działalności gospodarczej 2015

Liniowy podatek (na podstawie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – ustawy o PIT) przedsiębiorcy mogą wybrać zamiast opodatkowania na zasadach ogólnych (według progresywnej skali podatkowej). W obu jednak przypadkach należy prowadzić księgę przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe. Podatek liniowy może się okazać korzystny np. dla osób posiadających wysokie dochody z prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak wybrać podatek liniowy?
O wyborze podatku liniowego należy do dnia 20 stycznia oświadczyć pisemnie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, natomiast w przypadku rozpoczęcia działalności w ciągu roku – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Obecnie wniosek CEIDG-1 dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą zawiera w sobie także oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (np. podatku liniowego).
Jeżeli podatnik:
  1. prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jest wspólnikiem spółki lub spółek niemających osobowości prawnej,
  2. jest wspólnikiem spółek niemających osobowości prawnej
- wybór liniowego sposobu opodatkowania (tj. złożenie oświadczenia o wyborze 19-procentowego podatku) dotyczy wszystkich form prowadzenia tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Łączenie form opodatkowania liniowego z jednej części prowadzonej działalności z podatkiem progresywnym dla innej części nie jest więc dopuszczalne. Podatek liniowy może być zaś łączony, gdy rozliczamy się na zasadach ryczałtu, za pomocą karty podatkowej bądź na zasadach podatku tonażowego. Możliwe jest więc np. jednoczesne korzystanie z ryczałtu w prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej i z 19% podatku od dochodu ze spółki cywilnej.

fot. Pixelot - Fotolia.com

Podatki

O wyborze podatku liniowego należy do dnia 20 stycznia oświadczyć pisemnie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, natomiast w przypadku rozpoczęcia działalności w ciągu roku – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.


Zastosowanie jednej stawki podatkowej dla dochodów z działalności gospodarczej jest jednak z początku wyłączone w przypadku tzw. samozatrudnienia. Możliwości wyboru opodatkowania 19-procentowego liniowego PIT nie mają więc ci podatnicy, którzy w danym roku podatkowym wykonywali wchodzące w zakres swojej działalności czynności w ramach stosunku pracy, zlecenia lub spółdzielczego stosunku pracy. Z liniowego podatku nie może skorzystać też podatnik rozpoczynający działalność samodzielnie lub w formie spółki niemającej osobowości prawnej, jeżeli podatnik bądź co najmniej jeden ze wspólników przed rozpoczęciem działalności w danym roku podatkowym wykonywał w ramach stosunku pracy, zlecenia lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności gospodarczej. Zastrzeżenie to nie obowiązuje tych podatników, którzy nie zamierzają wykonywać działalności na rzecz byłych lub obecnych pracodawców. Jednocześnie wykonanie usługi lub sprzedaży towaru na rzecz tych podmiotów w tym pierwszym roku działalności pozbawia podatnika prawa do liniowego podatku.
Przeczytaj także: Podatek liniowy w 2013 roku Podatek liniowy w 2013 roku

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: