eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Grunt rolny: sprzedaż w podatku dochodowym

Grunt rolny: sprzedaż w podatku dochodowym

2013-01-31 12:02

Grunt rolny: sprzedaż w podatku dochodowym

Grunt rolny © george kuna - Fotolia.com

Sprzedaż gruntu rolnego po upływie 5 lat od jego nabycia nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Z kolei w przypadku takiej sprzedaży przed upływem tego terminu transakcja będzie korzystać ze zwolnienia na mocy art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy. Takie stanowisko podatnika potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 10.01.2013 r. nr ILPB2/415-957/12-2/AJ.

Przeczytaj także: Darowizna gospodarstwa rolnego w podatku dochodowym

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawczyni planuje nabyć niezabudowany grunt rolny o powierzchni ok. 10 ha wchodzący w skład gospodarstwa rolnego. Jest ona w posiadaniu informacji, że w stosunku do nieruchomości, którą zamierza nabyć, toczy się postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, a po jego zakończeniu zbywca zamierza wystąpić o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę fermy norek wraz z budynkami socjalnymi i magazynowymi. Grunt ten ma zostać przeznaczony pod budowę fermy norek. W dniu nabycia nieruchomości będzie ona miała charakter rolny, co zostanie potwierdzone w akcie notarialnym dokumentującym kupno, a więc w wyniku transakcji kupna gruntu rolnego przez wnioskodawczynię nie utraci on charakteru rolnego. Ponadto, planowane jest, że w momencie dokonania transakcji sprzedaży nieruchomości zbywca dokona przeniesienia pozwolenia na budowę na wnioskodawczynię.
Grunt ten w przyszłości może zostać przez nią także zbyty i to nawet przed upływem 5 lat od jego zakupu. Wnioskodawczyni zakłada przy tym, że charakter rolny gruntu zostanie zachowany, co zostanie potwierdzone w akcie notarialnym dokumentującym kupno. Ponadto, planowane jest, że w momencie dokonania transakcji sprzedaży nieruchomości zbywca dokona przeniesienia pozwolenia na budowę na wnioskodawczynię. Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy sprzedaż tego gruntu będzie się wiązała z opodatkowaniem tej transakcji podatkiem dochodowym? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawczyni i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to było następujące:

„(…) Zdaniem Wnioskodawczyni, w przypadku, gdy planowana sprzedaż gruntu rolnego nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tego gruntu, brak będzie jakiegokolwiek opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie Zainteresowanej. Natomiast w sytuacji, gdy przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tego gruntu, przychód uzyskany w wyniku przeprowadzenia transakcji sprzedaży tego gruntu, w opinii Wnioskodawczyni, będzie podlegać zwolnieniu z tego podatku w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o PDOF.

fot. george kuna - Fotolia.com

Grunt rolny

Sprzedaż gruntu rolnego po upływie 5 lat od jego nabycia nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym.


Wnioskodawczyni pragnie zaznaczyć, iż w oparciu o art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest jakichkolwiek wątpliwości, iż w sytuacji, gdy odpłatne zbycie gruntu rolnego nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej i nie zostanie dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie, przychód uzyskany ze sprzedaży takiego gruntu nie będzie podlegał opodatkowaniu PDOF.

W przypadku zaś, gdyby transakcja sprzedaży doszła do skutku przed upływem wspomnianego powyżej okresu, w opinii Zainteresowanej, zastosowanie znajdzie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o PDOF.

I tak w myśl tego przepisu, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: