eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Podatek od paliw: od 2015 r. opodatkowanie węglowodorów

Podatek od paliw: od 2015 r. opodatkowanie węglowodorów

2013-03-05 13:07

Podatek od paliw: od 2015 r. opodatkowanie węglowodorów

Wydobycie ropy © zorandim75 - Fotolia.com

Ministerstwo Finansów ogłosiło zapowiadany od dłuższego czasu projekt nowych przepisów dotyczących reżimu opodatkowania wydobycia węglowodorów. Zmiany mają zostać dokonane poprzez uchwalenie Ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Przeczytaj także: Opodatkowanie węglowodorów: gaz ziemny i ropa naftowa

Branża zgłaszała liczne postulaty dotyczące kształtu ostatecznych rozwiązań. Część z tych postulatów, m.in. zawartych w liście do Premiera oraz Ministra Środowiska oraz Ministra Finansów przygotowanym wspólnie przez PwC oraz PKPP „Lewiatan” została uwzględniona w ogłoszonym projekcie.

Nowymi instrumentami podatkowymi będą: podatek od wydobycia niektórych kopalin w zakresie wydobycia gazu ziemnego oraz ropy naftowej oraz specjalny podatek węglowodorowy, które mają wejść w życie 1 stycznia 2015 roku.

fot. zorandim75 - Fotolia.com

Wydobycie ropy

Nowymi instrumentami podatkowymi będą: podatek od wydobycia niektórych kopalin w zakresie wydobycia gazu ziemnego oraz ropy naftowej oraz specjalny podatek węglowodorowy, które mają wejść w życie 1 stycznia 2015 roku.


Zdaniem Ministerstwa Finansów ogólny poziom obciążenia przedsiębiorców tzw. rentą surowcową (która jest różnicą pomiędzy całkowitymi przychodami z wydobycia surowców naturalnych a całkowitymi kosztami związanymi z tym wydobyciem bez uwzględnienia podatków i kosztów nie związanych bezpośrednio z wydobyciem) ma oscylować w okolicach 40 %. Na obciążenia działalności wydobywczej będą się więc składać:
 • Specjalny podatek węglowodorowy, którego podstawą jest nadwyżka uzyskanych przychodów z działalności wydobywczej węglowodorów nad poniesionymi wydatkami:
  • 12,5% w przypadku gdy stosunek przychodów do wydatków jest większy niż 1 a mniejszy niż 2;
  • 25% w przypadku gdy stosunek przychodów do wydatków jest równy lub większy niż 2;
 • Podatek od wydobycia niektórych kopalin:
  • W zakresie wydobycia gazu ziemnego:
   • Ze złoża trudnodostępnego ( w założeniu dot. gazu niekonwencjonalnego) 1,5%;
   • Z innych złóż 3%;
  • W zakresie wydobycia ropy naftowej:
   • Ze złoża trudnodostępnego 3%;
   • Z innych złóż 6%;
 • Podatek CIT w wysokości 19%;
 • Opłaty eksploatacyjne (ustalone w ogłoszonym 15 lutego bieżącego roku przez Ministerstwo Środowiska projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw):
  • Gaz ziemny wysokometanowy – 24 PLN za 1000 m3;
  • Gaz ziemny zaazotowany – 20 PLN za 1000 m3;
  • Ropa naftowa – 50 PLN za 1 tonę;
 • Podatek od nieruchomości;
 • Opłata za ustanowienie użytkowania górniczego.

Dla celów podatku węglowodorowego, projekt ustawy proponuje specjalne zasady ustalania przychodów i kosztów z działalności wydobywczej. W szczególności, projekt ustawy zawiera zamkniętą listę wydatków, których nie można uznać za odliczalne dla jego potrzeb. Wyłączone zostały m.in. wartości niematerialne i prawne, w tym licencje.

Dla celów podatku od węglowodorów będzie można natomiast traktować jako koszt zapłacony podatek CIT i podatek od wydobycia niektórych kopalin.

Co się może okazać szczególnie ważne w praktyce dla wielu podmiotów na rynku, zgodnie z założeniami projektu przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie wydobywania węglowodorów ze złóż byliby zobligowani do prowadzenia takiej działalności wyłącznie w formie spółki akcyjnej.

Projekt ustawy reguluje też kwestię tzw. złóż marginalnych. Zwolnienie z podatku od wydobycia niektórych kopalin miałoby dotyczyć otworów, z których:
 • Miesięczne wydobycie gazu ziemnego nie przekracza równowartości 550 MWh (circa 1700 m3 dziennie),
 • Miesięczne wydobycie ropy naftowej nie przekracza 40 ton (circa 10 baryłek dziennie).

Należy również zwrócić uwagę, że wprowadzenie zaproponowanych rozwiązań z pewnością będzie się wiązało ze zwiększonymi kosztami administracyjnymi prowadzenia odrębnych ewidencji oraz składania comiesięcznych deklaracji. Dodatkowo, wzrośnie także zakres obowiązków sprawozdawczych wynikających z odrębnych przepisów w odniesieniu do spółek akcyjnych.

KOMENTARZ EKSPERTA
Tomasz Barańczyk, Partner w PwC, grupa energetyczna

Zaprezentowany projekt wspólnie z projektem opublikowanym przez Ministerstwo Środowiska stanowi propozycję całościowej regulacji funkcjonowania sektora węglowodorów, w tym wydobycia gazu niekonwencjonalnego, co należy uznać za istotny krok w kierunku stabilizacji sytuacji inwestorów. Z drugiej strony projekt jest jeszcze „ciepły” i dopiero pogłębiona analiza, w szczególności ocena wpływu nowych obciążeń na modele finansowe firm, pokaże, czy w rzeczywistości uwzględnia on specyfikę branży gazu niekonwencjonalnego. Warto dodać, że wprowadzony nowy podatek węglowodorowy nie jest typowym progresywnym rozwiązaniem. W świetle literalnego brzmienia proponowanej regulacji stosowane będą dwie stawki podatku węglowodorowego: 12,5% albo 25%. Będą one uzależnione, w uproszczeniu, od dochodowości projektów wydobywczych. Przy czym należy mieć na względzie, iż, w odróżnieniu od np. podatku PIT, ustawodawca aktualnie nie proponuje, by wyższą stawką była opodatkowana jedynie nadwyżka zyskowności ponad określony poziom, lecz cały zysk z działalności. Dla wielu inwestorów niezwykle istotną konsekwencją nowych regulacji będzie także konieczność przekształcenia formy prowadzonej działalności w spółkę akcyjną. Wiąże się to zarówno z kosztami, jak i bezpośrednio wpływa na sposób zarządzania działalnością


www.pwc.pl

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: