eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ryczałt ewidencjonowany: sprzedaż towaru po likwidacji firmy

Ryczałt ewidencjonowany: sprzedaż towaru po likwidacji firmy

2013-09-06 13:01

Ryczałt ewidencjonowany: sprzedaż towaru po likwidacji firmy

Ryczałt ewidencjonowany: sprzedaż towaru po likwidacji firmy © Robert Kneschke - Fotolia.com

Spora część przedsiębiorców zapomina o swoich obowiązkach podatkowych związanych z działalnością gospodarczą tuż po jej likwidacji. Tymczasem gdy na dzień likwidacji pozostają składniki majątku należące do firmy, po czym zostaną sprzedane, przychód z tego tytułu może być w dalszym ciągu zaliczony do przychodów z tej działalności. Zasady takie obowiązują przy tym nie tylko przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych, czy płacących podatek liniowy, ale także ryczałtowców.

Przeczytaj także: Zapłata podatku od sprzedaży środków trwałych po likwidacji firmy

Załóżmy dla przykładu, że w 2011 r. przedsiębiorca zlikwidował działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym. Na dzień likwidacji firmy pozostały mu zarówno środki trwałe, wyposażenie jak i towary handlowe. Część z tych towarów udało mu się sprzedać w połowie roku 2013. Czy musi z tego tytułu zapłacić podatek dochodowy i złożyć zeznanie w urzędzie skarbowym?

Art. 20 ust. 1 ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym wskazuje, że podatnicy uzyskujący przychody z działalności gospodarczej są obowiązani sporządzić spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków na dzień zaprowadzenia ewidencji oraz na koniec każdego roku podatkowego. Spis z natury należy sporządzić również w razie zmiany wspólnika lub zmiany umowy spółki, a także na dzień likwidacji działalności. W razie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej, podatnicy są obowiązani objąć spisem z natury również rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością, niebędące środkami trwałymi, zaliczane do wyposażenia.

To, jakie elementy spis z natury powinien zawierać, oraz jak dokonać jego wyceny, mówią dalsze przepisy art. 20 cytowanej ustawy. Konieczne jest przy tym sporządzenie także wykazu składników majątku, o którym mówi art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wszystkie te działania są po to, aby późniejsze zbycie powyższych potraktować także jako przychody z działalności gospodarczej. A z czego to wynika?

Art. 6 ust. 1 ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym mówi, że opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym. Ten ostatni w ust. 2 pkt 17 wskazuje zaś, że przychodem z działalności są także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie (czy otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki). Art. 14 ust. 3 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym dodaje tutaj, że przychód z firmy nie powstanie dopiero w przypadku, gdy odpłatne zbycie składników majątku opisanych wyżej nastąpi po sześciu latach licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym nastąpiła likwidacja działalności (bądź wystąpienia wspólnika ze spółki).

Co niezwykle ważne, w przytoczonych regulacjach ustawodawca odnosi się do składników majątku firmy nie definiując, czy chodzi tutaj o wyposażenie, środki trwałe, produkty, towary, czy tylko niektóre z nich. Tym samym należałoby przyjąć, iż ustawodawcy chodziło tutaj o cały majątek firmy pozostający na dzień jej likwidacji.

W efekcie były przedsiębiorca, który sprzedaje towary pozostałe mu na dzień likwidacji firmy, przed upływem wskazanego wyżej 6 letniego terminu, winien z tego tytułu zapłacić podatek dochodowy wg zasad, jakie miały do niego zastosowanie na dzień likwidacji firmy (czyli w naszym przypadku ryczałtem ewidencjonowanym). Ponieważ sprzedaż nastąpiła w 2013 r., podatek należy uregulować do końca stycznia 2014 r. i w tym samym terminie złożyć zeznanie roczne z tego tytułu oznaczone symbolem PIT-28.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: