eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Obowiązki informacyjne (PIT) przy likwidacji działalności gospodarczej

Obowiązki informacyjne (PIT) przy likwidacji działalności gospodarczej

2017-02-02 13:23

Obowiązki informacyjne (PIT) przy likwidacji działalności gospodarczej

Likwidujesz firmę? Musisz o tym pamiętać © apops - Fotolia.com

Likwidacja firmy wymaga wypełnienia określonych formalności. I nie chodzi tutaj tylko o wykreślenie działalności gospodarczej z odpowiednich rejestrów (KRS czy CEIDG). Przedsiębiorca kończący biznes nie może zapominać o wymogach nałożonych ustawami podatkowymi, w tym w zakresie podatku dochodowego.

Przeczytaj także: Zapłata podatku od sprzedaży środków trwałych po likwidacji firmy

Obowiązki takie jednakże różnią się w zależności od tego, w jaki sposób podatek dochodowy był rozliczany. Obciążenie nimi jest wprawdzie porównywalne przy poszczególnych formach opodatkowania, niemniej miejscami się one od siebie różnią.

Zamknięcie firmy opodatkowanej podatkiem liniowym lub skalą podatkową


Po pierwsze: spis z natury
Przedsiębiorcy rozliczający podatek od dochodu na dzień likwidacji są obowiązani sporządzić spis z natury. O zamiarze jego przeprowadzenia (na okoliczność likwidacji firmy) muszą przy tym zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w terminie co najmniej siedmiu dni przed datą sporządzenia spisu z natury.

Kolejnym krokiem jest oczywiście sporządzenie samego spisu oraz jego wycena. Tej należy dokonać w ciągu 14 dni od sporządzenia remanentu likwidacyjnego. Spis taki następnie podlega wpisaniu do księgi przychodów i rozchodów.

Po drugie: wykaz składników majątku
Przedsiębiorcy są także zobligowani do sporządzenia na dzień likwidacji firmy wykazu składników majątku, w tym wytworzonych przez podatnika, które pozostają mu na dzień likwidacji.

Wykaz ten jest dosyć szczegółowy i powinien zawierać co najmniej następujące dane: liczbę porządkową, określenie (nazwę) składnika majątku, datę nabycia składnika majątku, kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów, wartość początkową, metodę amortyzacji, sumę odpisów amortyzacyjnych oraz wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji.

fot. apops - Fotolia.com

Likwidujesz firmę? Musisz o tym pamiętać

Ten, kto likwiduje własną firmę, z reguły musi sporządzić dodatkowy spis z natury oraz wykaz składników majątku. Nie można też zapomnieć o rozliczeniu podatku za rok, w którym likwidacja nastąpiła.


Po trzecie zaliczka na podatek
Zaliczkę na podatek dochodowy za ostatni miesiąc działalności wylicza się i wpłaca na konto fiskusa na takich samych zasadach (i terminie) jak wszystkie inne (czyli tak samo jak podatnicy kontynuujący prowadzenie działalności gospodarczej). Zaliczkę tę ustala się bez uwzględniania spisów z natury.
Przy ustalaniu zaliczki na podatek można korzystać z dedykowanych w tym zakresie kalkulatorów znajdujących się w naszym serwisie, a udostępnianych całkowicie bezpłatnie:
Kalkulator zaliczki na podatek liczonej wg skali podatkowej
Kalkulator zaliczki na podatek liniowy

Po trzecie: zeznanie podatkowe
Likwidacja działalności gospodarczej nie wymaga wcześniejszego złożenia PIT-a. Nadal mamy na to czas do końca kwietnia następnego roku podatkowego. Liniowcy rozliczenia dokonują na PIT-36L, opodatkowani skalą - na PIT-36. Do końca kwietnia trzeba też zapłacić podatek. W rocznym PIT oczywiście wykazywana jest wartość dochodu po tzw. różnicy remanentowej.

Zamknięcie firmy na ryczałcie ewidencjonowanym „prawie” jak u przedsiębiorcy płacącego podatek od dochodu


Na ryczałtowcach ciążą niemalże identyczne obowiązki przy likwidacji firmy, jak na przedsiębiorcach płacących podatek od dochodu.

Zachowują się oni identycznie przy sporządzaniu spisu z natury, zawiadomieniu o jego przeprowadzeniu, wycenie, wpisaniu (tutaj do ewidencji przychodów), sporządzeniu wykazu składników majątku na dzień likwidacji oraz obliczeniu podatku za ostatni okres prowadzenia firmy (z tym że tutaj ryczałt liczony jest od przychodu, a nie dochodu).

Są obowiązani także do sporządzenia rocznego PIT-a, który tutaj nosi symbol PIT-28. Inny jest jedynie termin jego złożenia oraz dopłacenia ewentualnego podatku. Ryczałtowcy mają na to czas jedynie do końca stycznia następnego roku podatkowego.

Zamknięcie firmy opodatkowanej kartą podatkową


Kartowicze nie sporządzają spisu z natury. Nie ustalają też samodzielnie podatku (zaliczki na podatek) za ostatni okres rozliczeniowy prowadzonej firmy. Ten bowiem wpłacają w zryczałtowanej wysokości - ustalonej przez urząd skarbowy (przypomnijmy, że ryczałt ewidencjonowany czy zaliczki na podatek liczone od dochodu - płaci się w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po tym, którego one dotyczą; kartę podatkową opłaca się do 7. dnia następnego miesiąca). Jeżeli likwidacja nastąpi w trakcie miesiąca - podatek za ten miesiąc będzie proporcjonalnie niższy.

Muszą oni za to w terminie siedmiu dni od daty likwidacji firmy powiadomić naczelnika urzędu skarbowego na formularzu PIT-16Z o likwidacji działalności.

Kartowicze są także zobowiązani do sporządzenia na dzień likwidacji wykazu składników majątku, zaś do końca stycznia następnego roku muszą złożyć deklarację PIT-16A, w której wykazują zapłacone i odliczone od karty podatkowej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: