eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Urzędy skarbowe: 100 tys. kontroli podatkowych rocznie

Urzędy skarbowe: 100 tys. kontroli podatkowych rocznie

2013-09-17 13:15

Urzędy skarbowe: 100 tys. kontroli podatkowych rocznie

Ustawa ogranicza czas kontroli © Light Impression - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Przedsiębiorcy są teoretycznie chronieni przed przeciągającą się kontrolą podatkową. W praktyce jednak jest wiele okoliczności, które pozwalają na przedłużenie ustawowych limitów. Wystarczy, że przedsiębiorca wykazał VAT do zwrotu. Pewną ulgę może przynieść przedsiębiorcy ustanowienie pełnomocnika ds. kontroli.

Przeczytaj także: Kontrola podatkowa: zastrzeżenia do protokołu

W ostatnich trzech latach liczba kontroli podatkowych przeprowadzonych przez urzędy skarbowe nie uległa znaczącej zmianie – wynika z danych Ministerstwa Finansów. Co prawda w roku 2011 było ich o 6,4 tys. (ok. 5%) więcej niż w 2010 r., ale już w 2012 r. było ich o 7 tys. (5,6%) mniej niż w 2010 r. i o 13,4 tys. (10%) mniej niż w 2011 r. Niestety brak jest danych za pierwsze półrocze 2013 r.

fot. mat. prasowe

Kontrole podatkowe urzędów skarbowych

Liczba kontroli fiskusa utrzymuje się od kilku lat na podobnym poziomie. W 2012 r. było ich mniej niż rok wcześniej.W mowie potocznej pojęcia „kontrola podatkowa” i „kontrola skarbowa” są używane zamiennie. Jednak są to dwa różne postępowania, regulowane innymi ustawami i prowadzone przez inne organy. Kontrola skarbowa obejmuje szerszy zakres i ma na celu ochronę interesów majątkowych Skarbu Państwa. Poza sprawdzeniem prawidłowości rozliczeń podatkowych może dotyczyć np. sposobu gospodarowania środkami z Unii Europejskiej. Przeprowadzana jest przez organy kontroli skarbowej. Kontrola podatkowa z kolei ma na celu sprawdzenie prawidłowości rozliczeń podatkowych i jest przeprowadzana przez organy podatkowe (najczęściej naczelnika urzędu skarbowego) oraz przez organy kontroli skarbowej (najczęściej dyrektor urzędu kontroli skarbowej).

fot. Light Impression - Fotolia.com

Ustawa ogranicza czas kontroli

Przedłużenie czasu trwania kontroli w sprawach podatkowych jest możliwe, jeżeli w toku kontroli zostanie ujawnione zaniżenie zobowiązania podatkowego lub zawyżenie straty w wysokości przekraczającej równowartość 10 % kwoty zadeklarowanego zobowiązania podatkowego lub straty, albo w przypadku ujawnienia faktu niezłożenia deklaracji pomimo takiego obowiązku.


Ustawa ogranicza czas kontroli
Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej czas trwania wszystkich kontroli prowadzonych przez dany organ kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać:
 1. w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców - 12 dni roboczych;
 2. w odniesieniu do małych przedsiębiorców - 18 dni roboczych;
 3. w odniesieniu do średnich przedsiębiorców - 24 dni roboczych;
 4. w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców - 48 dni roboczych.


Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.


Ustawa zawiera jednak szereg wyjątków. Ograniczeń czasu kontroli nie stosuje się m. in. w przypadkach gdy:
 1. przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia,
 2. kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu VAT przed dokonaniem tego zwrotu;
 3. kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu VAT na materiały budowlane.

Przedłużenie czasu kontroli jest możliwe
Niezależnie od wyjątków, które pozwalają na to, aby łączny czas kontroli u danego przedsiębiorcy był dłuższy niż powyżej określone normy czasowe, to ustawa o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje wyłom pozwalający na wydłużenie tych okresów. Przedłużenie czasu trwania kontroli w sprawach podatkowych jest możliwe, jeżeli w toku kontroli zostanie ujawnione zaniżenie zobowiązania podatkowego lub zawyżenie straty w wysokości przekraczającej równowartość 10 % kwoty zadeklarowanego zobowiązania podatkowego lub straty, albo w przypadku ujawnienia faktu niezłożenia deklaracji pomimo takiego obowiązku. W takim przypadku organ kontroli zawiadamia kontrolowanego o ujawnionych okolicznościach, jednocześnie wskazując zgromadzony w tym zakresie materiał dowodowy. Uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli umieszcza się w książce kontroli i protokole kontroli. Czas trwania takiej kontroli, nie może jednak powodować przekroczenia odpowiednio dwukrotności maksymalnego czasu na kontrole u danego przedsiębiorcy.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: