eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Ulga internetowa 2013 okiem Ministerstwa Finansów

Ulga internetowa 2013 okiem Ministerstwa Finansów

2013-09-16 13:25

Ulga internetowa 2013 okiem Ministerstwa Finansów

Ulga internetowa 2013 okiem Ministerstwa Finansów © Syda Productions - Fotolia.com

Z początkiem 2013 r. zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy regulujące odliczanie od przychodu/dochodu wydatków związanych z użytkowaniem sieci Internet. Ustawodawca istotnie ograniczył prawo do tej ulgi. Nowe regulacje nie tylko wyłączają prawo do ulgi wielu podatnikom, ale także powodują pewne problemy interpretacyjne, które starało się rozwiać Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.

Przeczytaj także: W 2013 r. dłużnicy zapłacą wyższy podatek dochodowy?

Przypomnijmy, nowo dodany z dniem 01 stycznia 2013 r. art. 26 ust. 6h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że odliczenie w postaci ulgi internetowej przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał on z tego odliczenia.
Art. 2 ustawy z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1278), wprowadzającej powyższą regulację, dodaje przy tym, że podatnik, który w zeznaniu podatkowym składanym za 2012 r. po raz pierwszy skorzystał z omawianego odliczenia, może skorzystać z tego odliczenia wyłącznie za rok 2013.

Z przytoczonych regulacji wynika zatem, że prawo do ulgi na Internet obecnie mają jedynie ci, którzy w latach wcześniejszych z niej w ogóle nie korzystali, bądź po raz pierwszy korzystali z niej w rozliczeniu za rok 2012. Niemniej pewne wątpliwości interpretacyjne rodzi użyty w tych przepisach przez ustawodawcę zwrot „okres poprzedzający”, który można rozumieć dwojako, tzn. jako wszystkie lata przed danym rokiem bądź jedynie jako jeden wcześniejszy rok podatkowy. Powyższe stało się przedmiotem rozważań w odpowiedzi na interpelację poselską nr 4454.

W odpowiedzi tej czytamy, że ustawodawca nie określił ram czasowych wskazanego okresu poprzedzającego. W związku z tym należy przez niego rozumieć cały zakres czasowy obowiązywania omawianego odliczenia. Przypomnijmy, że ulga ta została wprowadzona mocą ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 263, poz. 2619). Ponadto w odpowiedzi wskazano, że nie są planowane zmiany powodujące jej przywrócenie. Obecnie bowiem odliczenie to nie determinuje potrzeby posiadania dostępu do sieci Internet, a co za tym idzie, na ma znaczącego wpływu na rozwój dostępu do Internetu.

fot. Syda Productions - Fotolia.com

Ulga internetowa 2013 okiem Ministerstwa Finansów

Z początkiem 2013 r. zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy regulujące odliczanie od przychodu/dochodu wydatków związanych z użytkowaniem sieci Internet. Ustawodawca istotnie ograniczył prawo do tej ulgi.


Jak zatem powinien zachować podatnik przy rozliczaniu podatku za rok 2013 (ewentualnie lata następne) w zakresie tejże ulgi?
Otóż jeżeli w latach wcześniejszych kiedykolwiek z niej korzystał (i nie ma tutaj znaczenia to, czy ulgę odliczał kilka lat, jeden rok czy wręcz z odliczenia skorzystał wcześniej tylko w stosunku do wydatków za jeden miesiąc), obecnie prawo do ulgi mu nie przysługuje. Wyjątkiem jest rok 2012. Jeżeli był to pierwszy rok odliczenia, w zeznaniu za rok 2013 z ulgi może nadal skorzystać, niemniej będzie to jego ostatnie odliczenie.

Gdyby natomiast pierwsze odliczenie nastąpiło w rozliczeniu za rok 2013, ulga podatnikowi będzie przysługiwała jeszcze przy rozliczaniu dochodów roku 2014 i na tym koniec. Maksymalny okres odliczenia bowiem to obecnie 2 lata i co niezwykle ważne, kolejno po sobie następujące (nie może być między nimi przerwy). Co za tym idzie przykładowo podatnik, który po raz pierwszy z ulgi skorzysta w roku 2013, zaś w roku 2014 jej nie wykaże, nie będzie miał do niej prawa w roku 2015 bądź latach następnych. Rozpoczęcie korzystania z odliczenia w roku 2013 powoduje bowiem, że ostatnie prawo do ulgi będzie mu przysługiwać jedynie w roku następnym, a więc 2014.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: