eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Własna odzież robocza pracownika: ekwiwalent zwolniony z PIT

Własna odzież robocza pracownika: ekwiwalent zwolniony z PIT

2019-01-30 13:26

Własna odzież robocza pracownika: ekwiwalent zwolniony z PIT

Ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży roboczej bez podatku © YakobchukOlena - Fotolia.com

Pracodawcy zatrudniający pracowników na niektórych stanowiskach, zobowiązani są do zapewnienia im odpowiedniej odzieży roboczej. Przepisy prawa pracy dopuszczają jednak możliwość używania przez pracowników własnej odzieży roboczej. W takim przypadku, pracodawca zobowiązany jest do wypłaty pracownikowi ekwiwalentu – odpowiadającemu wartości odzieży oraz wydatków związanych m.in. z jej praniem. Ekwiwalent ten będzie stanowił dla pracownika przychód, który podlegał będzie zwolnieniu z opodatkowania.

Przeczytaj także: Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w podatku dochodowym

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako ustawa o PDOF), przychodami ze stosunku pracy są nie tylko wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe oraz różnego rodzaju dodatki i nagrody, ale również inne przysporzenia majątkowe, takie jak świadczenia nieodpłatne lub świadczenia częściowo odpłatne.
Mając na uwadze powyższą regulację, należy przyjąć, iż co do zasady, do przychodów ze stosunku pracy zalicza się każde świadczenie, które pracownik otrzymał w związku z faktem pozostawania w stosunku pracy z pracodawcą.

Wypłacane pracownikom kwoty ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży własnej zamiast roboczej, co do zasady, stanowić będą zatem dla nich przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w powyższym przepisie.

Podkreślenia wymaga jednak, że obowiązek zapewnienia pracownikom przez pracodawcę specjalistycznej odzieży roboczej wynika z przepisów zawartych w Kodeksie pracy, w Dziale X - „Bezpieczeństwo i higiena pracy”.

fot. YakobchukOlena - Fotolia.com

Ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży roboczej bez podatku

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom odpowiednią odzież roboczą, gdy odzież własna może ulec zanieczyszczeniu lub zniszczeniu, bądź gdy wymagana jest odzież specjalistyczna. W określonych sytuacjach dopuszczalne jest tutaj stosowanie odzieży pracowników, ale pod warunkiem że pracodawca będzie im wypłacał z tego tytułu odpowiedni ekwiwalent (w tym za pranie). Ekwiwalent taki jest zwolniony od podatku.


Jak stanowi art. 2377 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:
  1. jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu;
  2. ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2377 § 2 Kodeksu pracy). Pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z § 2, pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny (art. 2377 § 4 Kodeksu pracy).

Ponadto, pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie (art. 2379 § 2 Kodeksu pracy). Jeżeli jednak pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika (art. 2379 § 3 Kodeksu pracy).

W myśl natomiast art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PDOF, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Mają na uwadze powyższe regulacje należy stwierdzić, że ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19.12.2018 r., znak: 0113-KDIPT2-3.4011.572.2018.ID).

Końcowo należy wskazać, że w przypadku wypłaty ekwiwalentu za pranie własnej odzieży roboczej, skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PDOF nie jest uzależnione od każdorazowego dokumentowania ponoszonych przez pracownika kosztów. Ekwiwalent może bowiem stanowić kwota stała, której wysokość musi jednak uwzględniać rzeczywiście poniesione koszty (zob. wyrok SN z 19.04.2017 r., sygn. akt: II UK 198/16).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: