eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Nocleg pracownika oddelegowanego do pracy jest kosztem podatkowym

Nocleg pracownika oddelegowanego do pracy jest kosztem podatkowym

2019-02-04 12:02

Nocleg pracownika oddelegowanego do pracy jest kosztem podatkowym

Oddelegowanie do pracy: koszty noclegu © Mangostar - Fotolia.com

Nocleg dla pracowników oddelegowanych do pracy budzi spore kontrowersje. Fiskus chce bowiem od niego podatek. Czy jednak pracodawca może go rozliczyć w sowich kosztach uzyskania przychodu w przypadku, gdy funduje takim pracownikom miejsce do spania?

Przeczytaj także: Diety za podróż służbową w kosztach uzyskania przychodu

Ustawy o podatku dochodowym nie zawierają szczególnych regulacji, które odnosiłyby się do zasad rozliczania w kosztach uzyskania przychodu wydatków na noclegi pracowników oddelegowanych do pracy w innym mieście czy nawet państwie. Prawo rozpoznania kosztu ustala się tutaj zatem na zasadach ogólnych. Jeżeli więc celem ich poniesienia było osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, koszt można rozpoznać.
Warto jednak pamiętać, że w praktyce badane są dodatkowe przesłanki uznania wydatku za koszt, tj.:
  • czy został poniesiony przez podatnika (a więc pokryty z jego zasobów majątkowych)
  • czy jest definitywny (nie podlega zwrotowi w jakiejkolwiek formie)
  • czy pozostaje w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • czy został właściwie udokumentowany
  • czy nie znalazł się w katalogu wydatków, które wprost z kosztów podatkowych zostały wyłączone.

Niewątpliwie w przypadku, gdy pracownicy zostają oddelegowani do pracy w innym miejscu, w którym to będą wykonywać swoje obowiązki służbowe, zapewnienie im noclegu jest związane z wykonywaniem powierzonych im obowiązków. Wydatki na ten cel wykazują zatem związek z przychodami pracodawcy.
Jak podkreślił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 11.11.2018 r. nr 0111-KDIB2-1.4010.419.2018.1.AR: „(…) Niewątpliwie Wnioskodawca ponosząc samodzielnie te wydatki (na dojazdy oraz zakwaterowanie pracowników oddelegowanych do pracy za granicą – przyp. red.) przyczynia się do terminowego oraz fachowego wykonywania zleconych mu robót (może delegować do pracy za granicą sprawdzonych już pracowników a nie szukać nowych w miejscu realizacji zlecenia, samo zaś zapewnienie zakwaterowania w pobliżu miejsca wykonywania pracy przyczynia się do tego, że pracownicy bez przeszkód i opóźnień docierają na miejsce prowadzonych robót). Opisane we wniosku świadczenia na rzecz pracowników oddelegowanych nie pozostają zatem bez wpływu na źródło przychodu Wnioskodawcy. Przyznać bowiem należy, że gdyby Wnioskodawca nie pokrywał ww. kosztów miałby ograniczoną lub znacznie utrudnioną możliwość wykonywania swoich usług poza granicami kraju, co wpłynęłoby na ograniczenie jego rozwoju i wysokość uzyskiwanych przychodów.

fot. Mangostar - Fotolia.com

Oddelegowanie do pracy: koszty noclegu

Fiskus zgadza się na to, aby pracodawcy, którzy fundują czy to przejazdy czy zakwaterowanie pracownikom oddelegowanym do pracy, zaliczali te wydatki do swoich kosztów uzyskania przychodu. Z drugiej strony chce jednak podatek od tych pracowników za to, że pracodawca poniósł koszt, który powinien ich obciążać.


Należy zatem stwierdzić, że koszty poniesione na transport publiczny oraz noclegi pracowników oddelegowanych do pracy poza granicami kraju – mogą zostać uznane za koszty podatkowe w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wydatki te spełniają bowiem przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy CIT oraz nie znajdują się w katalogu wydatków niestanowiących koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy. (…)”

Fiskus zatem nie zabrania rozliczenia wydatków na nocleg oddelegowanych pracowników w kosztach uzyskania przychodu. Chce jednak podatku od samych pracowników. Pracownik oddelegowany nie jest bowiem w podróży służbowej. Zdaniem organów podatkowych w takich przypadkach pracodawca ponosi koszt, który powinien obciążać tych pracowników. W efekcie otrzymują oni nieodpłatne świadczenie, od którego co do zasady należy się podatek.
Przykładowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 17.01.2019 r. nr 0115-KDIT2-2.4011.431.2018.2.ENB uznał, że zwrot kosztów dojazdu do Republiki Francuskiej, kosztów dojazdu z miejsca zakwaterowania do miejsca wykonywania pracy oraz wartość nieodpłatnego świadczenia w postaci pokrycia kosztów zakwaterowania, stanowi dla pracowników przychód podlegający opodatkowaniu. Z interpretacją można się zapoznać tutaj: Zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowanie pracowników z podatkiem PIT

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: