eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Sprzedaż towaru za symboliczną złotówkę w podatku CIT

Sprzedaż towaru za symboliczną złotówkę w podatku CIT

2019-07-03 13:40

Sprzedaż towaru za symboliczną złotówkę w podatku CIT

Akcje promocyjne, czyli sprzedaż za "złotówkę" w CIT © whitelook - Fotolia.com

W obrocie gospodarczym często można natrafić na promocję, w ramach których przedsiębiorcy oferują swoim klientom kupno jakiegoś towaru za symboliczną złotówkę. Możliwość nabycia towaru po tak atrakcyjnej cenie, uzależniona jest zazwyczaj od zakupu określonej liczby takiego samego lub innego towaru. Przeprowadzana w ten sposób akcja promocyjna ma na celu przede wszystkim nakłonienie klientów do intensywniejszego korzystania z określonej rodzajowo oferty przedsiębiorcy, co przekłada się na zwiększenie osiąganych przez niego zysków. Należy jednak pamiętać, że w przypadku gdy wartość sprzedawanego towaru odbiega od wartości rynkowej, organ podatkowy ma możliwość ustalenia przychodu w wysokości jego wartości rynkowej.
Dokonując sprzedaży towarów po zaniżonej cenie, należy przede wszystkim zwrócić uwagę, że w świetle w świetle art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o PDOP), przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy, praw majątkowych lub świadczenia usług jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Niemniej jednak w sytuacji, w której cena określona przez strony transakcji znacznie odbiega od wartości rynkowej rzeczy lub praw, organ podatkowy będzie miał możliwość ustalenia przychodu w wysokości wartości rynkowej zbywanych towarów.

Jak wynika z art. 14 ust. 2 ustawy o PDOP, określenie wartości rynkowej powinno być oparte o ceny rynkowe stosowane w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju lub gatunku, z uwzględnieniem m.in. stanu i stopnia zużycia składników majątkowych, a także czasu i miejsca odpłatnego zbycia. Zgodnie natomiast z art. 14 ust. 3 zd. pierwsze ustawy o PDOP, jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy, praw lub usług, organ podatkowy wzywa strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej.
Przykładowo uzasadnioną przyczyną obniżenia ceny mogą być rabaty udzielone w ramach przeprowadzanej akcji promocyjnej. Celem akcji promocyjnej jest bowiem co do zasady zwiększenie sprzedaży oferowanych w danym czasie towarów, jak również zwiększenie sprzedaży innych towarów w przyszłości, poprzez przyzwyczajenie klienta do danego przedsiębiorcy, wywołanie pozytywnych skojarzeń itp. Obniżenie ceny w takim przypadku jest zatem niewątpliwie uzasadnione ekonomicznie (zob. interpretację indywidulaną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3.09.2015 r., znak: IPPB5/4510-694/15-2/AK).

fot. whitelook - Fotolia.com

Akcje promocyjne, czyli sprzedaż za "złotówkę" w CIT

Różnego rodzaju akcje promocyjne, w ramach której dany towar można nabyć za przysłowiową złotówkę, umożliwiają rozpoznanie przychodu w takiej właśnie wysokości. Należy jednak zadbać o dobre ich udokumentowanie. Fiskus bowiem, gdy cena odbiega od rynkowej, może próbować ją zmienić.


Należy jednak pamiętać, że w celu zminimalizowania sporu z organami podatkowymi, przyczyny obniżki ceny danego towaru powinny być właściwie udokumentowane. Sprzedając towar po cenie znacznie odbiegającej od ceny rynkowej (za symboliczną złotówkę) warto zatem rozważyć wprowadzenie regulaminu akcji promocyjnej, w którym należałoby sprecyzować, jakie warunki należy spełnić, aby mieć możliwość nabycia towaru w promocyjnej cenie.

W przypadku braku właściwego udokumentowania przyczyn obniżki ceny, organ podatkowy może bowiem zakwestionować zasadność takiego działania i oszacować wysokość przychodu należnego po stronie przedsiębiorcy. Przedsiębiorca z kolei, z uwagi na niepełną dokumentację dowodową, może mieć trudności z odparciem stawianych mu zarzutów.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: