eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zaokrąglenia kwot na fakturach VAT i w deklaracji

Zaokrąglenia kwot na fakturach VAT i w deklaracji

2008-11-10 06:45

Podstawowymi obowiązkami podatników VAT są: wystawianie faktur za sprzedawane towary i/lub świadczone usługi, prowadzenie stosownych rejestrów oraz sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych. Na dokumentach tych często trzeba stosować odpowiednie zaokrąglenia wartości.
Zaokrąglenia na fakturach VAT

§9 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług wskazuje, że kwoty podatku wykazuje się w złotych bez względu na to, w jakiej walucie określona jest kwota należności w fakturze. Kwoty wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

W sytuacji, gdy faktura zawiera dużo pozycji, może się zdarzyć, że suma brutto poszczególnych pozycji faktury może nie zgadzać się z sumą poszczególnych wartości netto zwiększonych o należny podatek VAT (co wynika z zaokrągleń zastosowanych w poszczególnych pozycjach faktur). Co w takiej sytuacji?

§ 9 rozporządzenia w sprawie faktur wskazuje, że faktura VAT musi zawierać m.in.
  • sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
  • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
  • wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu.

Jeżeli obliczony podatek od sum powyższych wartości netto z podziałem na stawki opodatkowania jest prawidłowy, to i wartość brutto od nich wyliczona jest prawidłowa mimo występowania pewnych różnic groszowych pomiędzy tą wartością brutto, a tą, którą uzyskalibyśmy z podsumowania poszczególnych pozycji faktury.

Przedstawmy to na przykładzie:
Podatnik dokonał 4 sprzedaży czterech różnych towarów o wartości netto 17,21 zł. Zostały one wykazane w czterech pozycjach faktury VAT z następującymi kwotami:
Wartość netto: 17,21 zł
Podatek VAT: 1,20 zł
Wartość brutto: 18,41 zł

Po zsumowaniu powyższych czterech pozycji otrzymalibyśmy następujące kwoty:
Wartość netto: 68,84 zł
Podatek VAT: 4,80 zł
Wartość brutto: 73,64 zł

Jeżeli jednak obliczymy podatek VAT wg stawki 7% od wartości 68,84 zł, otrzymamy: 4,82 zł. Wtedy wartość brutto wyniesie 73,66 zł.

Faktura wystawiona na takie wartości jest prawidłowa mimo, że z sumowania podatku VAT z poszczególnych pozycji tej faktury wychodzi wartość o 2 grosze niższa.


Zaokrąglenia w deklaracji

Zgodnie z art. 109 ustawy o podatku od towarów i usług, czynni podatnicy VAT są m.in. obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży i ewidencję zakupu, z których powinny wynikać dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji VAT.

Wpisów w ewidencji sprzedaży dokonuje się głównie na podstawie wystawianych faktur VAT. Ewidencja ta powinna odzwierciedlać stan rzeczywisty z faktur sprzedaży. Nie stosujemy w niej żadnych zaokrągleń. Podobnie jest w przypadku ewidencji zakupu, gdzie wykazujemy dane dotyczące zakupu towarów i usług.

Podsumowania tych ewidencji są podstawą do sporządzenia deklaracji VAT. Przenosząc te dane do deklaracji należy jednak stosować kolejne zaokrąglenia do pełnych złotych. Z objaśnień do deklaracji dla podatku od towarów i usług, stanowiących załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 września 2005 r. sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług wynika, że poszczególne pozycje deklaracji wypełnia się w pełnych złotych, pomijając grosze, a od dnia 1 stycznia 2006 r., zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), pozycje te zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwoty wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a kwoty wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Art. 63 Ordynacji podatkowej.

§ 1.
Podstawy opodatkowania, kwoty podatków, z zastrzeżeniem § 2, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
§ 2. Zaokrąglania podstaw opodatkowania i kwot podatków nie stosuje się do opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.