eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Wystawienie faktury VAT dla świadczeń kompleksowych

Wystawienie faktury VAT dla świadczeń kompleksowych

2021-07-01 13:31

Wystawienie faktury VAT dla świadczeń kompleksowych

Jak ująć świadczenie kompleksowe na fakturze? © apops - Fotolia.com

Podatnicy niejednokrotnie mają wątpliwości, w jaki sposób powinni ujmować świadczenie kompleksowe na fakturze, czy można rozbić je na poszczególne elementy.

Przeczytaj także: Świadczenia kompleksowe: dostawa towaru czy świadczenie usług?

Świadczenie kompleksowe składa się ze świadczenia głównego oraz pomocniczego. Świadczenie pomocnicze jest subsydiarne wobec świadczenia głównego, służy jego wykonaniu. Ze względu na swój charakter, świadczenie kompleksowe nie powinno być sztucznie rozdzielane. Przyjmuje się, że świadczenie pomocnicze dzieli byt prawny świadczenia głównego. Oznacza to, że całe świadczenie korzysta ze stawki podatku właściwej dla świadczenia głównego. W konsekwencji, jeżeli świadczenie główne jest opodatkowane obniżoną stawką podatku, to jest ona właściwa dla całego świadczenia złożonego, także dla świadczeń pomocniczych.
Koncepcja świadczenia złożonego została przedstawiona w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 marca 2018 r. znak: 0112-KDIL1-3.4012.39.2018.2.IT – „świadczeniem usługi złożonej (kompleksowej) mamy do czynienia wówczas, gdy świadczenie usługodawcy jest rozbudowane i obejmuje dwie lub więcej pojedynczych czynności (świadczeń), będących elementami częściowego zobowiązania strony transakcji. Jednocześnie usługa taka, jeśli może zostać uznana za usługę o charakterze złożonym, podlega opodatkowaniu jednolitą stawką podatku od towarów i usług, właściwą dla świadczenia podstawowego, głównego.”

Ustawa o VAT nie zabrania wyszczególnienia elementów składowych świadczenia złożonego na fakturze. Jednak, należy mieć na uwadze stanowisko wypracowane przez organy podatkowe, zgodnie z którym faktura dokumentująca świadczenie kompleksowe powinna zawierać jedną pozycję, bez rozbijania na poszczególne elementy świadczenia (przykładowo: interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 października 2018 r. znak: 0112-KDIL2-3.4012.448.2018.2.EZ, interpretacja z 13 stycznia 2015 r. znak: IBPP1/443-978/14/BM).

fot. apops - Fotolia.com

Jak ująć świadczenie kompleksowe na fakturze?

Świadczenia kompleksowe, czyli sytuacja w której obok świadczenia głównego występują świadczenia pomocnicze, na potrzeby VAT opodatkowane są jedną stawką VAT - przewidzianą dla świadczenia głównego. Jedną pozycją też powinny być ujmowane na fakturze, chociaż sądy dopuszczają tutaj wyodrębnianie ich odrębnymi pozycjami. To jednak nie zmienia zasad opodatkowania takiego świadczenia.


W związku z powyższym, wyodrębnianie na fakturze części składowych świadczenia złożonego, może zostać zakwestionowane przez organ jako nieprawidłowo wystawiona faktura.

Należy jednak podkreślić, że z powyższym stanowiskiem organów podatkowych nie zgodził się NSA, który w wyroku z 5 czerwca 2019 r. o sygn. akt: I FSK 661/17 stwierdził, że przepisy ustawy o VAT nie sprzeciwiają się wykazaniu na fakturze w osobnych pozycjach kilku różnych świadczeń składających się na usługę kompleksową.
Ponadto, należy pamiętać, że przy wyodrębnianiu na fakturze elementów składowych, do wszystkich pozycji powinna być przyporządkowana ta sama stawka podatku VAT, właściwa dla świadczenia głównego. Należy na to zwracać szczególną uwagę, w przypadku gdy jeden z elementów świadczenia złożonego opodatkowany jest obniżoną stawką podatku VAT.

Opodatkowanie jednego z elementów świadczenia obniżoną stawką VAT prowadzi do zaniżenia zobowiązania podatkowego. W przypadku kontroli, takie działanie może spowodować ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego, w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego (art. 112b ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o VAT).

Aby uniknąć tego rodzaju błędów oraz nie narazić się na zakwestionowanie faktury przez organy podatkowe, zaleca się wykazywać świadczenie kompleksowe w jednej pozycji na fakturze, a elementy składowe świadczenia ujmować w załączniku do faktury.

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PARTNER DZIAŁU PODATKI:

rozlicz swój PIT i pomóż dzieciom zapomnieć o chorobie

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: