eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Wynajem samochodu osobowego koniecznie z kilometrówką?

Wynajem samochodu osobowego koniecznie z kilometrówką?

2016-06-16 13:47

Wynajem samochodu osobowego koniecznie z kilometrówką?

Wynajem samochodu osobowego koniecznie z kilometrówką? © chaiyon021 - Fotolia.com

Przedsiębiorca może w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystać cudze składniki majątku na podstawie umowy najmu, dzierżawy, czy nawet użyczenia (ta ostatnia opcja może mieć dla niego niemiłe konsekwencje w postaci samonaliczenia przychodu). Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli takim składnikiem jest samochód osobowy, ustawodawca wymaga dodatkowej dokumentacji, aby wydatki z nim związane ująć w rachunku podatkowym.

Przeczytaj także: Opłaty parkingowe w limicie kilometrówki samochodu osobowego

Przy najmie składników majątku, które mają służyć prowadzonej firmy, kosztem podatkowym tejże firmy jest zarówno sam czynsz najmu jak i ponoszone w związku z przedmiotem najmu wydatki eksploatacyjne. Chodzi tutaj o paliwo służące do ich napędu, remonty i inne, ponoszone w czasie korzystania z przedmiotu najmu. Wydatki takie zaliczane są do kosztów na podstawie zasady ogólnej mówiącej, w pewnym uproszczeniu, że każdy wydatek, który ma służyć powstaniu przychodu z firmy bądź jego zabezpieczeniu, jest podatkowym kosztem uzyskania przychodu. Oczywiście odliczeniu podlega tutaj także w pełni podatek VAT od takich zakupów, o ile te służą czynnościom opodatkowanym.
Inaczej jest w przypadku samochodów osobowych. Tutaj ograniczenia występują zarówno w podatku dochodowym jak i podatku od towarów i usług.

I tak w stosunku do VAT co do zasady odliczyć można jedynie połowę podatku naliczonego zarówno od samego czynszu najmu takiego pojazdu jak i wydatków związanych z jego eksploatacją (w tym ponoszonych na paliwo). Pełne odliczenie VAT naliczonego jest dopuszczalne pod warunkiem udowodnienia, że samochód służy wyłącznie działalności gospodarczej, co wiąże się z prowadzeniem dodatkowej dokumentacji.

Jednym z wymogów jest prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu. Już tylko brak tego elementu skutkuje tym, że z faktur dokumentujących koszty eksploatacyjne (bądź sam najem) odliczyć można jedynie 50% podatku naliczonego (o ile pojazd taki w firmie jest wykorzystywany tylko do wykonywania czynności opodatkowanych; jeżeli służy on także czynnościom zwolnionym od podatku, odliczenie VAT-u podlega kolejnym ograniczeniom).

fot. chaiyon021 - Fotolia.com

Wynajem samochodu osobowego koniecznie z kilometrówką?

Przedsiębiorca, który nie zaprowadzi takiej ewidencji dla użytkowanego na podstawie umowy najmu samochodu osobowego, kosztów związanych z jego eksploatacją nie będzie mógł w ogóle rozpoznać.


W podatku dochodowym skutki takie idą znacznie dalej.
Ustawy o podatkach dochodowych wskazują, iż aby wydatki związane z eksploatacją samochodów osobowych niestanowiących majątku firmy (w PIT jest mowa wprost o środkach trwałych) znalazły się w kosztach uzyskania przychodu, dla tych pojazdów musi być zaprowadzona ewidencja ich przebiegu. Nadto wydatki takie są limitowane do wysokości tzw. kilometrówki, czyli iloczynu służbowo przejechanych kilometrów i odgórnie określonej stawki za 1 km przebiegu danego pojazdu.

W związku z powyższym przedsiębiorca, który nie zaprowadzi takiej ewidencji dla użytkowanego na podstawie umowy najmu samochodu osobowego, kosztów związanych z jego eksploatacją nie będzie mógł w ogóle rozpoznać.

A jak jest z nieodliczonym VAT? Ustawy o podatkach dochodowych wskazują bowiem, że co do zasady VAT, który nie podlega odliczeniu, stanowi koszt uzyskania przychodu.
Z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 28.11.2013 r. nr IPTPB3/423-345/13-2/GG wynika, że podatnik, który nie zaprowadzi ewidencji przebiegu pojazdu wymaganej przepisami ustawy o podatku dochodowym, nie zaliczy do kosztów swojej działalność także nieodliczonego podatku VAT.

Jak czytamy w wyjaśnieniu: „(...) Spółka może zatem zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów naliczony podatek od towarów i usług niepodlegający odliczeniu, jednakże wyłącznie do wysokości limitu, który stanowi kwota wynikająca z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika i stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, przy czym Spółka obowiązana jest do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu zawierającej dane wskazane w art. 16 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.(...)”

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: