eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Czynsz najmu i ubezpieczenie samochodu w kilometrówce?

Czynsz najmu i ubezpieczenie samochodu w kilometrówce?

2016-08-19 11:53

Czynsz najmu i ubezpieczenie samochodu w kilometrówce?

Czynsz najmu i ubezpieczenie samochodu w kilometrówce? © Syda Productions - Fotolia.com

Samochód osobowy użytkowany w firmie na podstawie umowy najmu wywołuje pewne ograniczenia w zakresie rozpoznawania kosztów uzyskania przychodu związanych z jego eksploatacją. Otóż aby wydatki na auto zaliczyć do kosztów, konieczne jest zaprowadzenie ewidencji przebiegu takiego pojazdu oraz określanie górnego limitu tychże kosztów, potocznie zwanego kilometrówką.

Przeczytaj także: Jak ujmować wydatki przy ewidencji przebiegu samochodu osobowego?

Kosztami podatkowymi są tutaj oczywiście wydatki faktycznie poniesione i odpowiednio udokumentowane (przede wszystkich fakturami, ale nie tylko). Kilometrówka, czyli nic innego jak iloczyn liczby firmowo przejechanych kilometrów oraz ustawowo określonej stawki za 1 km przebiegu samochodu, określa jedynie górną granicę, do której to wydatki na auto mogą być uznane za koszty.

Problem w tym, że sam czynsz najmu samochodu może być stosunkowo wysoki, a co za tym idzie, pożera on sporą część „dostępnego” limitu. Coroczne ubezpieczenie również do niskich niekoniecznie musi należeć.

Czy jednak obowiązkowo należy je ujmować w katalogu wydatków limitowanych? Sprawę taką rozpatrywał ostatnio NSA. W wyroku z dnia 05.05.2016 r. sygn. akt II FSK 688/14 uznał on, że wydatki na ubezpieczenie samochodu używanego na podstawie umowy najmu w limicie kilometrówki muszą się znaleźć. Poza nią jest jednak sam czynsz najmu.

Z pytaniem do organu wystąpiła spółka, która używała samochód osobowy na podstawie umowy najmu (umowa ta nie spełniała warunków uznania jej za leasing operacyjny). Na podstawie tej umowy zobowiązana była do opłacania nie tylko czynszu najmu, ale także ubezpieczenia tego samochodu.

fot. Syda Productions - Fotolia.com

Czynsz najmu i ubezpieczenie samochodu w kilometrówce?

Obecnie organy podatkowe uważają, że czynsz najmu samochodu osobowego należy rozliczać w kosztach podatkowych na zasadach ogólnych - poza kilometrówką.


Spółka zadała pytanie czy czynsz z tytułu wynajmu samochodu winien być kwalifikowany jako koszt jego używania w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 51 u.p.d.o.p., a w konsekwencji zaliczony do kosztów uzyskania przychodu tylko do wysokości tzw. kilometrówki. Ta sama wątpliwość dotyczyła jego ubezpieczenia.

Sama zainteresowana uznała, że obydwa wyżej wymienione wydatki nie mieszczą się w limicie kilometrówki, w związku z czym stanowią w całości koszty uzyskania przychodu (koszty należy tutaj rozliczać na zasadzie ogólnej). Wykładając znaczenie spornego, jej zdaniem, zapisu „koszty używania” (pojazdu) odwołała się do reguł wykładni językowej.

Organ podatkowy uznał, że wyżej wymienione należy rozliczać w ramach limitu kilometrówki. Sprawa trafiła do WSA, który uznał, że „koszty używania” samochodu to koszty eksploatacyjne samochodów osobowych związane z ilością przejechanych kilometrów i pojemnością silnika. Koszt czynszu stanowiącego wynagrodzenie za prawo do korzystania z samochodu jest kategorią odrębną od kosztów eksploatacji samochodu. Nie mieści się on w kategorii „kosztów używania” samochodu i może być kosztem podatkowym na zasadach ogólnych. To samo tyczy się wydatków na ubezpieczenie pojazdu.
Zdaniem WSA
Czynsz najmu i ubezpieczenie samochodu są wydatkami o charakterze stałym i niezależnym od zakresu wykorzystania pojazdu. Dla ich poniesienia nie ma znaczenia przebieg pojazdu. Dlatego nie mieszczą się one w limicie wydatków objętych kilometrówką.

Minister Finansów na powyższe złożył skargę kasacyjną, którą to NSA uznał za zasadną.
Sąd uznał, że koszty używania cudzej rzeczy obejmują koszty eksploatacyjne oraz inne z tym związane, a nie jedynie koszty eksploatacyjne. Koszty używania rzeczy są pojęciem szerszym niż koszty eksploatacyjne.

Do wydatków z tytułu używania samochodu osobowego niestanowiącego własności podatnika zalicza się zatem wszystkie wydatki poniesione w związku z posługiwaniem się rzeczą, korzystaniem z rzeczy - a więc w tym także ubezpieczenie.

NSA nie zgodził się z poglądem WSA, że koszty ubezpieczenia pojazdu, jako wydatki o charakterze stałym i niezależnym od zakresu wykorzystania pojazdu, nie stanowią „kosztów używania samochodu”. Skład orzekający uznał, że koszty używania samochodu osobowego w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie oznaczają - wyłącznie stricte kosztów jego eksploatacji. Koszt używania nie jest bowiem pojęciem tożsamym z kosztem eksploatacyjnym.

Podsumowując z wyroku NSA można wysnuć wniosek, że ubezpieczenie samochodu osobowego, użytkowanego na podstawie umowy najmu, podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu w ramach limitu ustalanego przez kilometrówkę. Z kolei czynsz najmu takiego samochodu jest kosztem rozliczanym na zasadach ogólnych.

Warto tutaj dodać, iż obecnie organy podatkowe również uważają, że czynsz najmu samochodu osobowego należy rozliczać w kosztach podatkowych na zasadach ogólnych - poza kilometrówką.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: