eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Samochód elektryczny bez ewidencji przebiegu pojazdu

Samochód elektryczny bez ewidencji przebiegu pojazdu

2016-04-06 13:21

Samochód elektryczny bez ewidencji przebiegu pojazdu

Samochód elektryczny © Michael Flippo - Fotolia.com

Wykorzystywanie w prowadzonej działalności gospodarczej samochodu nienależącego do majątku przedsiębiorcy tudzież nieuznanego za środek trwały, wymaga prowadzenia dodatkowej dokumentacji, aby wydatki z nim związane trafiały do kosztów uzyskania. Mowa jest tutaj o tzw. kilometrówce. Ta jednak zdaje się nie mieć zastosowania w przypadku samochodów elektrycznych.

Przeczytaj także: Prywatny samochód osobowy wykorzystywany w firmie na PKPiR

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi (art. 23 ust. 1 pkt 46), że kosztami uzyskania przychodów nie są wydatki z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu (przebytego w celach firmowych) oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach (którymi jest rozporządzenie w sprawie stawek za kilometr przebiegu danego pojazdu).
Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 ze zmianami), stawka za jeden kilometr przebiegu pojazdu jest uzależniona od pojemności skokowej silnika i wynosi:
  • gdy pojemność silnika nie przekracza 900 cm3 - 0,5214 zł,
  • gdy pomjemność silnika wynosi powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł.

W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 16 ust. 1 pkt 51) regulacje takie są nieco mniej restrykcyjne. Tutaj ograniczenie dotyczy jedynie wykorzystywanych w działalności samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika.
Omawiane ograniczenie nie obejmuje w obydwu ustawach samochodów użytkowanych na podstawie umowy leasingu operacyjnego.

fot. Michael Flippo - Fotolia.com

Samochód elektryczny

Nie wszystkie wykorzystywane w działalności samochody, które nie należą do majątku firmy, muszą mieć zaprowadzoną ewidencję przebiegu, aby rozpoznać koszty uzyskania przychodu. Wyjątkiem od tej reguły są samochody elektryczne.


W celu określenia limitu kilometrówki podatnik jest tutaj obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, w której odnotowywane są wyjazdy służbowe. W ewidencji tej winny znaleźć się co najmniej następujące informacje: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd - dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za 1 km przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu oraz podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.

Okazuje się jednak, że nie wszystkie wykorzystywane w działalności samochody, które nie należą do majątku firmy (czyli są używane np. na podstawie umowy najmu czy dzierżawy), muszą mieć zaprowadzoną taką ewidencję przebiegu, aby rozpoznać koszty uzyskania przychodu. Wyjątkiem od tej reguły są coraz popularniejsze samochody elektryczne.

Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 31.08.2011 r. nr IPPB3/423-494/11-2/GJ.

Wnioskująca spółka wskazała, że zamierza wynająć czy dzierżawić na potrzeby firmowe samochody napędzane silnikami elektrycznymi typu EV oraz EREV (czyli których jednostką napędową jest silnik elektryczny, ale pojazd jest wyposażony w dodatkowy silnik spalinowy). Zainteresowana zadała pytanie, czy w stosunku do takich samochodów osobowych będzie musiała stosować opisane wyżej ograniczenia i - w celu rozpoznania kosztów uzyskania przychodu - zaprowadzić ewidencję przebiegu każdego takiego pojazdu oraz ustalić limit kilometrówki?

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: