eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Prywatny samochód osobowy wykorzystywany w firmie na PKPiR

Prywatny samochód osobowy wykorzystywany w firmie na PKPiR

2016-02-29 11:57

Prywatny samochód osobowy wykorzystywany w firmie na PKPiR

Prywatny samochód osobowy wykorzystywany w firmie na PKPiR © BillionPhotos.com - Fotolia.com

Odpowiedni środek transportu w prowadzonym biznesie to podstawa. Początkujący przedsiębiorcy, tudzież prowadzący działalność jednoosobową, często jednakże w firmie wykorzystują swoje samochody prywatne, aby nie narażać się na dodatkowe koszty (czy to związane z samym zakupem, czy też wydatkami związanymi z ich późniejszym posiadaniem).

Przeczytaj także: Kilometrówka 2014 gdy (nie) firmowy samochód osobowy

Przedsiębiorcy ci jednakże nie zawsze decydują się na wprowadzenie takiego składnika majątku do swojej firmy. To bowiem co do zasady wiązałoby się z wykazaniem z tej firmy przychodu z ewentualnej sprzedaży takiego pojazdu. Pozostawiają go zatem w majątku prywatnym przy założeniu, że samochód będzie wykorzystywany zarówno służbowo jak i prywatnie.

Powyższe rozwiązanie wywołuje jednakże określone konsekwencje. Pierwszą z nich jest brak zaliczenia do kosztów wydatków związanych z zakupem takiego samochodu, a więc amortyzacji. Tej podlegają bowiem jedynie te składniki majątku, które zostały uznane za środki trwałe i wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Po wtóre, aby wydatki związane z eksploatacją takiego samochodu stały się kosztem, musi być zaprowadzona ewidencja przebiegu pojazdu.

fot. BillionPhotos.com - Fotolia.com

Prywatny samochód osobowy wykorzystywany w firmie na PKPiR

Aby wydatki związane z eksploatacją takiego samochodu stały się kosztem, musi być zaprowadzona ewidencja przebiegu pojazdu.


W odróżnieniu bowiem od podatku dochodowego od osób prawnych - gdzie aby wydatki związane z samochodem osobowym stały się kosztem wystarczy, że podatnik jest właścicielem takiego pojazdu - podatnicy płacący podatek dochodowy od osób fizycznych wydatki takie bez limitów i dodatkowej dokumentacji rozliczają jedynie wówczas, gdy samochód osobowy będzie uznany za środek trwały firmy.

Art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje bowiem, że kosztami uzyskania przychodów nie są poniesione wydatki (z pewnym wyjątkiem, dla nas nieistotnym) z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. W celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.
Do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu obowiązana jest osoba używająca tego pojazdu. W razie braku ewidencji wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu używania samochodów na potrzeby firmowe nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.

Dane, które powinny znaleźć się w ewidencji, wprost wymienia ustawa.

W związku z tym przedsiębiorca, który zdecyduje się wykorzystywać w prowadzonej firmie swój prywatny samochód osobowy, musi do niego zaprowadzić wskazaną ewidencję oraz określić wartość tzw. kilometrówki, czyli iloczyn liczby służbowo przejechanych kilometrów oraz stawki za 1 km przebiegu danego pojazdu.

Nie ta wartość podlega jednakże ujęciu w kosztach uzyskania przychodu. Tutaj bowiem znaleźć się mogą jedynie wydatki faktycznie poniesione na eksploatację takiego samochodu, a nie szacunkowe. Wydatki te określa się na podstawie dowodów potwierdzających ich poniesienie (z reguły będą to faktury wystawione w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług). Limit kilometrówki określa jedynie górną granicę tych wydatków, które mogą trafić do kosztów uzyskania przychodu.

Dodatkowo podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów są zobowiązani sporządzać miesięczne zestawienie wydatków związanych z używaniem prywatnego samochodu do celów służbowych (pkt 13 objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów).

To na podstawie tego zestawienia, po zakończeniu miesiąca, wydatki te są wpisywane w kolumnie 13 księgi po stronie kosztów.
Warto wiedzieć
Omawiane wydatki są rozliczane narastająco od początku roku do końca miesiąca, za który dokonywane jest odliczenie.

Wydatki w wartości netto czy brutto?


Pytanie to często nurtuje podatników. Czy przy liczeniu poniesionych wydatków (do limitu kilometrówki) brać pod uwagę wartość brutto czy wartość netto i w jakich wartościach ujmować wydatki we wskazanym zestawieniu?

Otóż jeżeli podatnik korzysta ze zwolnienia z podatku VAT, w związku z czym od dokonywanych zakupów tego podatku nie może odliczyć, powinien uwzględniać je na potrzeby zaliczania do kosztów uzyskania przychodu w wartościach brutto.
Jeżeli natomiast przysługuje mu częściowe odliczenie podatku naliczonego, wydatki te na potrzeby podatku dochodowego rozpoznaje w wartości netto powiększonej o niepodlegającą odliczeniu kwotę podatku VAT.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: