eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Rozliczenie ubezpieczenia wynajmowanego samochodu osobowego

Rozliczenie ubezpieczenia wynajmowanego samochodu osobowego

2018-11-29 13:28

Rozliczenie ubezpieczenia wynajmowanego samochodu osobowego

Ubezpieczenie samochodu osobowego w podatku dochodowym © Andrey Popov - Fotolia.com

Spółki wykorzystujące samochody osobowe do celów prowadzonej działalności na podstawie umowy najmu, ponoszą z tego tytułu szereg różnych wydatków, do których - oprócz czynszu najmu – należy często doliczyć także wydatki związane z ubezpieczeniem (OC, AC, NNW). Wydatki te spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jednak tylko w ramach limitu tzw. kilometrówki.

Przeczytaj także: Obce samochody osobowe trudniej rozlicza się w kosztach firmy

Na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o PDOP), kwestie kosztów uzyskania przychodów należy analizować w oparciu o art. 15 ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którym do kosztów uzyskania przychodów należą wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródeł. Jako kosztów podatkowych nie uznaje się jednakże tych wydatków, które zostały wprost wskazane przez ustawodawcę w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o PDOP , nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wydatki ponoszone z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika (m.in. używanych na podstawie umowy najmu) - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. Podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Ubezpieczenie samochodu osobowego w podatku dochodowym

Użytkowanie samochodu osobowego na podstawie umowy najmu wiąże się z istotnymi ograniczeniami w zakresie ujmowania w kosztach wydatków eksploatacyjnych takiego samochodu. Przedsiębiorca musi tutaj prowadzić kilometrówkę i wartość faktycznych wydatków ograniczać do jej wysokości. W katalogu takich wydatków jest cała eksploatacja samochodu, w tym jego ubezpieczenie.


Należy przy tym wskazać, że koszty używania samochodu osobowego w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o PDOP, nie odnoszą się wyłącznie do kosztów związanych z jego eksploatacją, obejmujących m.in. wydatki na zakup paliwa, opłaty za przejazdy autostradami, opłaty za parkingi itp., ale obejmują również wszelkie inne wydatki poniesione w związku z korzystaniem z samochodu.

Podobnie stanowisko w zakresie rozumienia pojęcia „kosztów używania samochodu” prezentują organy podatkowe. Przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 31.08.2016 r., znak: IPPB6/4510-387/16-3/AZ), organ podatkowy przywołując wyrok NSA z 25.10.2010 r. (sygn. akt II FSK 1890/08) wskazał, że „Koszt używania nie jest pojęciem tożsamym z kosztem eksploatacyjnym. Możliwość korzystania z cudzej rzeczy z zasady wynika z istnienia tytułu prawnego. Jeżeli uprawnienie to wynika z umowy, a umowa ta ma charakter odpłatny to uznać należy, że wydatki związane z realizacją tej umowy są wydatkami z tytułu kosztów używania tej rzeczy. Wydatki związane z uprawnieniem do używania cudzej rzeczy, stanowią niewątpliwie wydatek związany z używaniem tej rzeczy”.

Tak szerokie rozumienie pojęcia „kosztów używania samochodu” pozwala na stwierdzenie, że wydatki jakie dana spółka ponosi w związku z ubezpieczeniem najmowanego samochodu (dotyczy to zarówno ubezpieczenia obowiązkowego, jak i nieobowiązkowego), są płatnościami z tytułu używania samochodu, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o PDOP, a tym samym są objęte limitem w ramach tzw. "kilometrówki" (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 31.08.2016 r., znak: IPPB6/4510-387/16-3/AZ oraz wyrok NSA z 5.05.2016 r., sygn.. akt: II FSK 688/14).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: