eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Spółka komandytowo-akcyjna = emisja akcji?

Spółka komandytowo-akcyjna = emisja akcji?

2013-12-17 12:49

Spółka komandytowo-akcyjna = emisja akcji?

Spółka komandytowo-akcyjna = emisja akcji? © apops - Fotolia.com

Prowadzenie biznesu w formie spółki komandytowo-akcyjnej może opłacić się przedsiębiorcom, którzy na realizację pomysłu nie mają wystarczających funduszy - jako jedyna ze spółek osobowych emituje akcje. Od nowego roku zmieni się jednak sposób jej opodatkowania - spółka staje się podatnikiem CIT.

Przeczytaj także: Podatek dochodowy od spółki komandytowo-akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna stoi na pograniczu spółek osobowych i kapitałowych – z jednej strony posiada wiele cech spółki komandytowej, z drugiej zaś rozwiązań właściwych dla spółki akcyjnej. Ta hybryda ma unikatowy sposób nabywania kapitału poprzez emisję akcji. Inaczej też niż w przypadku innych spółek handlowych do zawarcia jej potrzebna jest nie umowa, a statut, i to w formie aktu notarialnego.

S.K.A. nie posiada osobowości prawnej, ale w ramach zdolności do czynności prawnych może zaciągać zobowiązania. Podobnie jak w przypadku spółki komandytowej, wspólnicy pełnią w spółce zupełnie inne funkcje.

Biznesem zarządza komplementariusz
Wspólnikami spółki komandytowo-akcyjnej są komplementariusze i akcjonariusze. Co do zasady jedynie komplementariusze odpowiadają całym swoim osobistym majątkiem za zobowiązania spółki. To oznacza, że akcjonariusze są wyłączeni z odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Podczas, gdy komplementariusz zarządza i reprezentuje spółkę na zewnątrz, akcjonariusz pozostaje inwestorem pasywnym, który objął lub nabył akcje emitowane przez spółkę i który obowiązany jest do wniesienia wkładu. Co wyróżnia S.K.A. od innych spółek, wspólnicy porozumiewają się na walnym zgromadzeniu, a czasem i poprzez radę nadzorczą.

fot. apops - Fotolia.com

Spółka komandytowo-akcyjna = emisja akcji?

Prowadzenie biznesu w formie spółki komandytowo-akcyjnej może opłacić się przedsiębiorcom, którzy na realizację pomysłu nie mają wystarczających funduszy - jako jedyna ze spółek osobowych emituje akcje. Od nowego roku zmieni się jednak sposób jej opodatkowania - spółka staje się podatnikiem CIT.


„Na start” 50 000 zł
Założenie działalności gospodarczej w takiej formie jest korzystne w przypadku, gdy wspólnicy marzą o sfinansowaniu kapitałochłonnego pomysłu, a nie dysponują środkami na jego realizację. Podczas gdy akcjonariusze wypełniają braki kapitałowe, komplementariusze nadal posiadają decydujący wpływ na działania spółki. Trzeba jednak dysponować kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 zł. Jak wszystkie spółki osobowe S.K.A. powstaje z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W zawartym w formie aktu notarialnego statucie spółki, firma spółki musi posiadać nazwisko co najmniej jednego komplementariusza oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowo-akcyjna” lub skrót „S.K.A.”.

Od nowego roku S.K.A. podatnikiem CIT
Wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych. Niestety, od nowego roku spółka ma się stać podatnikiem CIT-u – zmianę tę wprowadza uchwalona w listopadzie nowelizacja ustaw podatkowych – wspólnicy natomiast będą opodatkowani od faktycznie wypłaconego zysku.

Pocieszające może być jedynie to, że w komisyjnej wersji projektu pojawiły się modyfikacje przepisów przejściowych dotyczących S.K.A. Utrzymana została zasada, że spółki komandytowo-akcyjne z rokiem obrotowym rozpoczynającym się w 2013 r. i kończącym się w 2015 r. do końca przyjętego roku obrotowego nie będą podatnikami CIT. W nowej wersji znalazły się korzystniejsze przepisy międzyczasowe dla S.K.A., której rok obrotowy kończy się po 31 grudnia 2013 r., a więc np. 30 czerwca 2014 r. - będzie mogła utrzymać dotychczasowe zasady opodatkowania do zakończenia swojego roku obrotowego. Oznacza to, że do tego czasu nie będzie podatnikiem CIT.


Katarzyna Miazek, Dominik Mędrzycki

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PARTNER DZIAŁU PODATKI:

rozlicz swój PIT i pomóż dzieciom zapomnieć o chorobie

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: