eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Spółka komandytowa 2021: rozliczenie komplementariusza

Spółka komandytowa 2021: rozliczenie komplementariusza

2021-04-06 13:26

Spółka komandytowa 2021: rozliczenie komplementariusza

Komplementariusz nie musi płacić podatku dochodowego w 2021 r.? © Constantinos - Fotolia.com

Wypłata z zysku spółki komandytowej dotychczas była neutralna podatkowo - w tym także wypłacane na ten cel zaliczki w trakcie roku. Podatek dochodowy był tutaj bowiem ustalany na poziomie wspólników od dochodu takiej spółki. W 2021 roku to się zmienia, bowiem spółki komandytowe stają się podatnikami CIT. Jak wygląda obecnie rozliczenie komplementariusza takiej spółki?

Przeczytaj także: 9% CIT dla spółki komandytowej w 2021 r.

Po uzyskaniu przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT, wypłata jej zysku podlega opodatkowaniu u wspólników, z możliwością zastosowania pewnych ograniczeń w opodatkowaniu czy zwolnienia z opodatkowania.

W artykule Spółka komandytowa 2021: rozliczenie komandytariusza opisane zostały zasady opodatkowania wypłaty zysku ze spółki komandytowej na rzecz komandytariusza będącego zarówno osobą fizyczną jak i osobą prawną. Artykuł ten wskazuje, że zysk taki zalicza się do dochodów z zysku osób prawnych i podlega opodatkowaniu 19% stawką podatku, z możliwością zastosowania pewnego zwolnienia, które jednak ma marginalne znaczenie (zarówno u podatników PIT jak i CIT). Z jednej bowiem strony limit zwolnienia jest ustawiony na stosunkowo niskim poziomie, z drugiej zaś prawa do niego zostało pozbawionych cały szereg wspólników z uwagi na powiązania z komplementariuszem w takiej spółce.

Dlaczego powyższy artykuł został przytoczony? Te same zasady opodatkowania są bowiem stosowane do wypłaty zysku na rzecz komplementariusza (zarówno na potrzeby PIT jak i CIT). Spółka komandytowa powinna tutaj zatem pobrać – jako płatnik podatku – 19% podatek od takich dochodów (z tytułu udziału w zyskach osób prawnych).

Nie stosuje się tutaj jednak zwolnienia przewidzianego dla komandytariuszy. Ustawodawca przewidział inną możliwość obniżenia podatku.

fot. Constantinos - Fotolia.com

Komplementariusz nie musi płacić podatku dochodowego w 2021 r.?

Spółki komandytowe w 2021 roku staną się podatnikami CIT. To one zatem będą płacić podatek od wypracowanego dochodu. Zamierzając natomiast przekazać wypracowany zysk wspólnikom muszą pamiętać, że ten stanowi dla nich przychód kapitałowy - od którego również należy się podatek. Tego można uniknąć po stronie komplementariusza takiej spółki.


Zgodnie z art. 22 ust. 1a i 1b ustawy o CIT i odpowiednio art. 30a ust. 6a i6b ustawy o PIT, zryczałtowany podatek od przychodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki, obliczonego za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany. Kwota tak ustalonego pomniejszenia nie może przekroczy kwoty obliczonego podatku.

W rezultacie obciążenia finansowe z tytułu podatku dochodowego po stronie komplementariusza będą w zasadzie takie same, jak przed zmianą przepisów.

Przykład
Załóżmy że spółka komandytowa w 2021 ro. Uzyska dochód podatkowy w wysokości 1.500.000 zł a bilansowy na poziomie 1.000.000 zł. Spółka nie jest nowym podmiotem oraz nie posiada statusu małego podatnika. W związku z powyższym od dochodu zapłaci 19% podatku dochodowego, tj. 285.000 zł.

Zysk bilansowy spółki zostanie podzielony pomiędzy wspólników. Komplementariusz ma 30% udziału w zyskach spółki. Przypadający na niego zysk to zatem 1.000.000 zł x 30% = 300.000 zł.

Obliczenie zryczałtowanego podatku dochodowego:
  • kwota podatku należnego spółki komandytowej, która przypada na komplementariusza: 285.000 zł x 30% = 85.500 zł
  • podatek dochodowy od przychodu z zysku przypadającego na komplementariusza: 300.000 zł x 19% = 57.000 zł
  • kwota podatku po uwzględnieniu przysługującego komplementariuszowi zwolnienia: 57.000 zł – 57.000 zł (kwota zmniejszenia przekracza wysokość podatku, należy ją ograniczyć do wysokości tego podatku) = 0 zł


Jak zatem widać na powyższym przykładzie, komplementariusz od wypłaconego mu zysku ze spółki komandytowej może w rzeczywistości nie zapłacić w ogóle podatku. Kwestią otwartą jednak jest to, czy opisane zmniejszenie można stosować już n etapie wypłaconej zaliczki w trakcie roku na poczet zysku spółki komandytowej. Wówczas bowiem nie jest chociażby jeszcze znana wysokość podatku należnego od spółki komandytowej za dany rok.
Ważny wyrok NSA
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 3 grudnia 2020 r., sygn. akt II FSK 2048/18 uznał, że „(…) Jeżeli do obliczenia wysokości podatku od komplementariusza, zgodnie z art. 30a ust. 6a u.p.d.o.f., konieczne jest poznanie wysokości podatku należnego S.K.A., to obowiązek podatkowy komplementariusza powstały z chwilą wypłaty mu zaliczki na poczet udziału w zyskach, przekształci się w zobowiązanie podatkowe w momencie obliczenia dochodu tej spółki na podstawie art. 19 u.p.d.o.p. Dopiero wówczas znana będzie wysokość podatku do zapłaty przez komplementariusza. W konsekwencji w tym momencie płatnik będzie mógł zrealizować swój obowiązek w postaci obliczenia podatku, zaś w dalszej kolejności pobrania go i wpłacenia właściwemu organowi podatkowemu. Tylko w taki sposób płatnik zrealizuje wynikający z art. 41 ust. 4e u.p.d.o.f. obowiązek pobrania podatku z uwzględnieniem zasad określonych w art. 30a ust. 6a-6e. u.p.d.o.f. Wypłacając komplementariuszom w trakcie roku podatkowego zaliczki na poczet zysku, spółka komandytowo - akcyjna nie ma obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f. Ustawodawca w zakresie tego podatku nie wprowadził obowiązku pobierania zaliczek przez płatnika, zaś obliczenie wysokości podatku powinno odbywać się według zasad określonych w art. 30a ust. 6a u.p.d.o.f. Jest to natomiast możliwe dopiero po obliczeniu podatku należnego spółki komandytowo-akcyjnej za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany.(…)”

Wyrok wprawdzie zapadł w sprawie spółek komandytowo-akcyjnych, ale argumenty w nim przedstawione wydają się wpasowywać też do sytuacji komplementariusza w spółka komandytowej. Trudno jednak przewidzieć, jakie stanowisko w tej sprawie przyjmie fiskus.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: