eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Zysk spółki komandytowej bez podatku dochodowego?

Zysk spółki komandytowej bez podatku dochodowego?

2021-07-02 13:53

Zysk spółki komandytowej bez podatku dochodowego?

Wypłata starych zysków spółki komandytowej bez podatku © Piotr Adamowicz - Fotolia.com

Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszły w życie nowe przepisy w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Na ich mocy podatnikami CIT stały się wszystkie spółki komandytowe (z tym że tutaj ustawodawca wprowadził okres przejściowy) oraz wybrane spółki jawne. To spowodowało powstanie m.in. wątpliwości, czy i jak opodatkować wypłacany obecnie przez spółkę komandytową zysk wypracowany w latach wcześniejszych?

Przeczytaj także: Spółka komandytowa 2021: rozliczenie komplementariusza

Zysk wypracowany przez spółkę komandytową transparentną podatkowo, nie podlega opodatkowaniu, nawet gdy spółka wypłaci go już po staniu się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Przypomnijmy, znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazują, że podatnikami tego podatku są także:
  • spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • spółki jawne mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka jawna nie złoży:
    a) przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji, według ustalonego wzoru, o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki, o którym mowa odpowiednio w art. 5 ust. 1 albo o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), lub
    b) aktualizacji informacji, o której mowa w lit. a, w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników
    - do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki.

Dodatkowo w przypadku spółek komandytowych przepisy przejściowe wskazują, że te podatnikami CIT mogły się stać od dnia 1 maja 2021 r.

fot. Piotr Adamowicz - Fotolia.com

Wypłata starych zysków spółki komandytowej bez podatku

Spółki komandytowe obecnie są podatnikami CIT. To zatem one, a nie ich wspólnicy płacą podatek dochodowy. Spółki takie zatem obecnie są traktowane tak samo jak spółki kapitałowe. To oznacza, że również wypłacany wspólnikom zysk może być ponownie opodatkowany w momencie wypłaty. A jak zachować się obecnie przy wypłacie zysków wypracowanych w latach ubiegłych, kiedy to spółki komandytowe były transparentne podatkowo? Zdaniem fiskusa od nich podatku nie należy teraz naliczać.


Przed zmianą przepisów spółka komandytowa była transparentna podatkowo na tle podatku dochodowego. Ten płacili wspólnicy spółki, proporcjonalnie do udziału w zyskach, dzięki czemu dochody te były jednokrotnie opodatkowane (tj. płacony był jedynie podatek od dochodu wypracowanego przez spółkę a nie wypłaconego wspólnikom zysku). Po zmianie przepisów opodatkowanie może być podwójne: na poziomie spółki, która płaci podatek od swoich bieżących dochodów, oraz na poziomie wspólników w momencie wypłaty zysku ze spółki.

Nie ulega wątpliwości, że powyższy sposób opodatkowania dochodu spółki ma zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2021 r. (lub od 1 maja 2021 r., jeżeli spółka komandytowa wybrała odroczenie przepisów). Które zasady opodatkowania zastosować jednakże przy wypłacie zysków wypracowanych w latach wcześniejszych, tj. zanim spółka komandytowa stała się podatnikiem CIT, ale wypłacanych już po objęciu takiej spółki podatkiem CIT?
Nie jest bowiem rzadkością sytuacja, w której spółki komandytowe posiadają niewypłacone zyski z lat ubiegłych, które zostaną wspólnikom wypłacone obecnie bądź w przyszłości, czyli już po uzyskaniu przez spółkę statusu podatnika CIT. Czy w takim razie również dojdzie do ich podwójnego opodatkowania?

Fiskus potwierdza -stare zyski bez podwójnego podatku


Wyjaśnienie tej kwestii było przedmiotem odpowiedzi z dnia 03.02.2021 r. na interpelację poselską nr 17270. W odpowiedzi tej czytamy, że stosownie do treści art. 13 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2123), do dochodów wspólników spółki komandytowej – zarówno będących osobami fizycznymi jak i podatnikami CIT - uzyskanych z udziału w zyskach tej spółki, a osiągniętych przez tą spółkę przed dniem, w którym stała się ona podatnikiem CIT, stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym spółka stała się podatnikiem CIT.
W rezultacie zyski wypłacane przez spółkę komandytową w momencie posiadania przez nią statusu podatnika CIT, które jednak zostały wypracowane (osiągnięte)w okresie kiedy spółka ta była podmiotem transparentnym podatkowo (a więc podatek był ustalany na poziomie wspólników a nie spółki), nie są opodatkowane ponownie podatkiem dochodowym od osób prawnym lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wypłata takich zysków przez spółkę komandytową jest opodatkowana na zasadach obowiązujących do końca 2020 roku.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: