eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Drobne upominki od firmy dla kontrahenta w podatku VAT

Drobne upominki od firmy dla kontrahenta w podatku VAT

2014-04-25 13:46

Drobne upominki od firmy dla kontrahenta w podatku VAT

Drobne upominki od firmy dla kontrahenta w podatku VAT © Food photo - Fotolia.com

Obecnie firmy bardzo często przekazują swoim kontrahentom różnego rodzaju upominki opatrzone ich logo, w postaci chociażby kalendarzy, notatników, długopisów itp. Praktyka taka oczywiście nie jest zakazana, niemniej w podatku od towarów i usług może spowodować niemiłe konsekwencje w postaci wykazania od takich czynności podatku należnego.

Przeczytaj także: Kiedy upominki świąteczne w koszty firmy?

Dokonując zakupu powyższych gadżetów firma oczywiście może odliczyć podatek naliczony. Podstawowa reguła określona w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT mówi bowiem, że podatnik ma prawo do odliczenia VAT od zakupu towarów (a także usług) w takim zakresie, w jakim te towary (i usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przekazanie wymienionych we wstępie kalendarzy, notatników, czy długopisów z logo firmy ma zaś za zadanie przede wszystkim ją reklamować. Pośrednio zatem działania te są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, a to oznacza, że zawarty w cenie ich zakupu podatek naliczony podlega odliczeniu.

Niestety z drugiej strony nie można zapominać, że za odpłatną dostawę towarów ustawodawca nakazuje traktować także większość czynności wykonywanych nieodpłatnie. Regulacje w tej materii znalazły się przede wszystkim w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT który mówi, że przez odpłatną dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:
  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny
- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.
Warto tutaj podkreślić, że owe nieodpłatne przekazanie będzie traktowane jak dostawa opodatkowana nawet wówczas gdy podatnik z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie skorzystał – wystarczającym bowiem jest, że prawo takie mu przysługiwało.

fot. Food photo - Fotolia.com

Drobne upominki od firmy dla kontrahenta w podatku VAT

Obecnie firmy bardzo często przekazują swoim kontrahentom różnego rodzaju upominki opatrzone ich logo, w postaci chociażby kalendarzy, notatników, długopisów itp. Praktyka taka oczywiście nie jest zakazana, niemniej w podatku od towarów i usług może spowodować niemiłe konsekwencje w postaci wykazania od takich czynności podatku należnego.


Od reguły tej występują przy tym pewne wyjątki, z których podatnicy bardzo często korzystają właśnie w stosunku do przekazywanych upominków z logo firmy pełniących funkcję reklamy.

W art. 7 ust. 3 ustawy o VAT ustawodawca wskazał mianowicie, że przytoczonej wyżej regulacji ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Co to jest prezent o małej wartości?
W myśl art. 7 ust. 4 ustawy o VAT prezentami o małej wartości są przekazywane przez podatnika towary:
  • o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
  • których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa wyżej, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Powyższe oznacza zatem, że jeżeli cena jednostkowa nabytego upominku, bez kwoty podatku, określona w momencie jego przekazania, nie przekracza 10 zł, jego przekazanie nie będzie rodziło obowiązku wykazania VAT należnego z tego tytułu. Ponadto dla przekazania tego typu upominków podatnik nie musi prowadzić wskazanej wyżej ewidencji pozwalającej określić tożsamość osób, którym zostały one przekazane.

Jeżeli zaś cena jednostkowa będzie wyższa, VAT-u nie trzeba będzie od przekazania naliczać pod warunkiem prowadzenia ewidencji osób obdarowanych, o ile łączna wartość przekazanych jednej osobie prezentów w danym roku podatkowym nie przekroczy kwoty 100 zł. Warto przy tym pamiętać, że tutaj ustawodawca nie wskazał, czy ma to być kwota netto czy brutto (a więc czy wlicza się do tego limitu także VAT). Zdaniem autora należy jednak stosować tutaj tę samą zasadę, która obowiązuje przy prezentach o wartości do 10 zł (a więc bez kwoty podatku).

Należy przy tym pamiętać, że jest to limit roczny. Opodatkować trzeba już to przekazanie (i to w pełnej wysokości), które powoduje jego przekroczenie.

Oczywiście, jeżeli cena jednostkowa danego upominku przekroczy 100 zł, konieczne będzie opodatkowanie jego przekazania (jako że nie mieści się ono w powyższym limicie), chyba że przy zakupie podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego (z czym jednak rzadko mamy do czynienia).

Uwaga!
Pomimo, że przekazanie drobnych upominków nie podlega opodatkowaniu VAT, podatnik zachowuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od ich zakupu.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: