eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Aport przedsiębiorstwa do spółki jawnej bez podatku dochodowego

Aport przedsiębiorstwa do spółki jawnej bez podatku dochodowego

2014-04-27 07:10

Aport przedsiębiorstwa do spółki jawnej bez podatku dochodowego

Aport przedsiębiorstwa do spółki jawnej bez podatku dochodowego © apops - Fotolia.com

Obecnie ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, w 21 ust. 1 pkt 50b wprost zwalnia z tego podatku czynność polegającą na wniesieniu przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki niebędącej osobą prawną, czyli np. spółki jawnej - wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 01.04.2014 r. nr ILPB1/415-47/14-2/TW.

Przeczytaj także: Aport przedsiębiorstwa do spółki komandytowej bez PIT

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od 1989 r. W firmie jest zatrudnionych około 20 pracowników. Na majątek firmy składają się: sprzęt biurowo-komputerowy, maszyny i urządzenia do produkcji, wyposażenie, samochody, nieruchomości, środki obrotowe, prawo do znaku towarowego. Wnioskodawca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, jest także czynnym podatnikiem VAT. Korzysta przy tym z dostępnej linii kredytowej. Wnioskodawca zamierza swoje przedsiębiorstwo wnieść aportem do istniejącej spółki jawnej. Spółka ta otrzyma całość jego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego. Żaden ze składników majątku nie zostanie z tego przedsiębiorstwa wyłączony. Także pracownicy wnioskodawcy staną się pracownikami spółki jawnej na zasadach przewidzianych w art. 231 Kodeksu pracy. Wnioskodawca zadał pytanie, czy wniesienie powyższego aportu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. Zainteresowany zamierza wnieść, jako wkład niepieniężny (aport), przedsiębiorstwo do spółki jawnej.

fot. apops - Fotolia.com

Aport przedsiębiorstwa do spółki jawnej bez podatku dochodowego

Obecnie ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, w 21 ust. 1 pkt 50b wprost zwalnia z tego podatku czynność polegającą na wniesieniu przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki niebędącej osobą prawną, czyli np. spółki jawnej.


Należy zauważyć, że zgodnie z art. 5a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorstwie – oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Zatem dla potrzeb przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy posłużyć się definicją sformułowaną w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121).

Zgodnie z art. 55[1] ustawy Kodeks cywilny, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:
1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
5. koncesje, licencje i zezwolenia;
6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
8. tajemnice przedsiębiorstwa;
9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jednocześnie zauważyć należy, że katalog elementów (składników) przedsiębiorstwa, ujęty w art. 55[1] Kodeksu cywilnego nie ma charakteru zamkniętego, o czym świadczy użyte w nim sformułowanie „w szczególności”.

 

1 2

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: