eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Ordynacja podatkowa 2014: zbiorowe wnioski o interpretację

Ordynacja podatkowa 2014: zbiorowe wnioski o interpretację

2014-05-20 13:24

Ordynacja podatkowa 2014: zbiorowe wnioski o interpretację

Ordynacja podatkowa 2014: zbiorowe wnioski o interpretację © the_builder - Fotolia.com

Resort finansów szykuje dla podatników szereg zmian na gruncie jednej z najważniejszych ustaw - Ordynacji podatkowej. W projekcie można odnaleźć ponad 100 modyfikacji przepisów podatkowych. Jak podkreśla ustawodawca, podstawowym celem nowelizacji ustawy jest stworzenie ram prawnych, które zracjonalizują i uproszczą procedury podatkowe. Niektóre z nich mają na celu jedynie doprecyzowanie dotychczasowych regulacji, natomiast część z nich jest dość rewolucyjna i zmienia podejście do niektórych spraw. Do drugiej z tych grup z pewnością można zakwalifikować składanie zbiorowych wniosków o wydanie interpretacji.

Przeczytaj także: Ordynacja podatkowa: wspólny wniosek o interpretację?

Interpretacja indywidualna – obecnie
Regulacje prawne nie zawsze są jasne dla przedsiębiorców, w związku z czym Ministerstwo Finansów udostępniło podatnikom narzędzie, jakim jest możliwość otrzymania indywidualnej interpretacji podatkowej. Chcąc ją uzyskać, należy w odpowiedniej Izbie Skarbowej złożyć wniosek ORD- IN.


Ważne!
Interpretacje indywidulne są obecnie wydawane przez poszczególne Izby Skarbowe w imieniu Ministra Finansów wyłącznie jednemu podmiotowi w jego indywidualnej sprawie.


Wnioskodawca jest zobligowany do dokładnego i precyzyjnego opisania zaistniałej bądź przyszłej sytuacji wzbudzającej w nim wątpliwości natury interpretacyjnej w zakresie przepisów podatkowych. Co ważne, wniosek musi zostać sporządzony w języku polskim.

Wydanie interpretacji podatkowej jest odpłatne (40 zł od każdego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego). Opłatę należy uiścić na konto bankowe Izby Skarbowej, do której wniosek jest kierowany.

Podkreślić należy, że indywidualna interpretacja podatkowa chroni przedsiębiorcę. Nawet jeśli zawarte w niej postanowienia zostaną podważone przez inne organy. Stosowanie się do zaleceń zawartych w jej treści nie podlega karze.

fot. the_builder - Fotolia.com

Ordynacja podatkowa 2014: zbiorowe wnioski o interpretację

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić nowe przepisy dopuszczające złożenie jednego wniosku o wydanie interpretacji przez grupę podmiotów, które uczestniczą równocześnie w jednym zdarzeniu gospodarczym.


Obecne regulacje prawne wykluczają możliwość złożenia wniosku o wydanie interpretacji przez kilka podmiotów zaangażowanych w dane zdarzenie gospodarcze. W konsekwencji każda ze stron jest zobligowana do samodzielnego wystąpienia z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji, która odniesie się przecież do tego samego zdarzenia gospodarczego, choć niekiedy z nieco odmiennej perspektywy prawno-podatkowej.

Takie rozwiązanie powoduje, że do izb skarbowych wpływa bardzo wiele wniosków, które tworzą zatory i sztuczny tłok. Jest to szczególnie problematyczne w sytuacji, gdy każdy z podatników biorących udział w danym zdarzeniu gospodarczym musi wystąpić do organu właściwego dla swojego miejsca zamieszkania lub siedziby o wydanie kliku interpretacji w tej samej sprawie. Przynależąc do innych izb, każdy z nich może uzyskać nieco odmienną interpretację.

Grupowe interpretacje po zmianach
W związku z powyżej opisanymi niedogodnościami Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić nowe przepisy dopuszczające złożenie jednego wniosku o wydanie interpretacji przez grupę podmiotów, które uczestniczą równocześnie w jednym zdarzeniu gospodarczym.

Od strony praktycznej podmioty występujące o wydanie grupowej interpretacji będą zobligowane do wskazania jednego podmiotu będącego stroną postępowania w sprawie wydania rzeczonej interpretacji, jej zmiany, wygaśnięcia bądź uchylenia. Ponadto we wniosku zostaną wskazane także pozostałe podmioty zainteresowane.

W razie braków formalnych to podmiot wskazany jako strona postępowania będzie zobowiązany do uzupełnienia oraz złożenia ewentualnych wyjaśnień. Czynności dokonane przez pozostałych zainteresowanych będą bezskuteczne.

Zbiorowy wniosek o wydanie interpretacji będzie musiał zawierać oświadczenia wszystkich zainteresowanych i poświadczenie, że zdarzenie o którym mowa we wniosku, nie jest przedmiotem kontroli podatkowej, postępowania podatkowego bądź też postępowania kontrolnego, oraz że w zakresie tym sprawa nie została już rozstrzygnięta.

Tak jak w dotychczas obowiązującym stanie prawnym wniosek będzie musiał zawierać opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz przedstawienie stanowiska zainteresowanych .
Jeżeli wniosek nie będzie spełniał wymogów formalnych, wówczas organ wyda postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na grupowy wniosek organ wyda jedną interpretację, która zostanie przedłożona podmiotowi wskazanemu jako strona postępowania. Każdy z zainteresowanych wnioskodawców będzie natomiast zobligowany do uiszczenia opłaty w wysokości 40 zł. Bowiem opłata za wspólny wniosek będzie stanowiła iloczyn opłaty od "zwykłego" wniosku, tj. 40 zł, i liczby wnioskodawców składających wspólny wniosek.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: