eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Własna działalność gospodarcza - kiedy rejestrować się do podatku VAT?

Własna działalność gospodarcza - kiedy rejestrować się do podatku VAT?

2014-08-23 12:31

Własna działalność gospodarcza - kiedy rejestrować się do podatku VAT?

Kiedy rejestrować się do VAT? © EdwardSamuel - Fotolia.com

Przyszły przedsiębiorca rozpoczynając własną działalność gospodarczą powinien zapoznać się z tematem podatku od towarów i usług (VAT) – czy trzeba się rejestrować, kiedy jest to dla nas korzystne?

Przeczytaj także: Kiedy powrót do zwolnienia podmiotowego z VAT?

Zwolnienia z VAT

W przypadku podatku VAT, czyli podatku od towarów i usług mamy dwa rodzaje zwolnień:
  • zwolnienie przedmiotowe,
  • zwolnienie ze względu na obroty (podmiotowe).
Zwolnienie przedmiotowe

Zwolnienie przedmiotowe jak sama nazwa wskazuje zwalnia nas z podatku VAT ze względu na przedmiot naszej działalności. Do tej grupy należą m.in. usługi w zakresie ochrony zdrowia świadczone przez lekarzy i pielęgniarki, usługi ubezpieczeniowe czy usługi nauki języków obcych. Pełną listę znajdziemy w artykule 43 ust.1 ustawy o VAT.

Przedsiębiorca, który świadczy np. tylko usługi ubezpieczeniowe zawsze będzie wystawiał faktury ze stawką ZW (zwolniony) i nie ma prawa do odliczenia podatku VAT z faktur kosztowych.

fot. EdwardSamuel - Fotolia.com

Kiedy rejestrować się do VAT?

Podatnik rejestrując się jako czynny płatnik VAT (dobrowolnie czy też obowiązkowo) powinien złożyć formularz VAT-R . Dokument składamy najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym właściwym w sprawach VAT.


Zwolnienie ze względu na obroty

Osoba, która rozpoczyna własną działalność gospodarczą może skorzystać ze zwolnienia z rejestracji jako czynny podatnik VAT do momentu nieprzekroczenia 150 000 zł sprzedaży w danym roku podatkowym. Jeśli rozpoczynamy swoją działalność w trakcie roku, limit należy przeliczyć proporcjonalnie według wzoru:
A = 150.000zł * B : C
gdzie:
A – graniczna kwota obrotu w proporcji do okresu prowadzonej działalności, której przekroczenie powoduje utratę zwolnienia,
B – liczba dni prowadzenia działalności, jaka pozostała do końca roku,
C – liczba dni w roku podatkowym.

Zwolnienia nie stosuje się do podatników (art. 113 ust. 13 ustawy o VAT):
1. dokonujących dostaw:
a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
- energii elektrycznej,
- wyrobów tytoniowych,
- samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
c) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
d) terenów budowlanych,
e) nowych środków transportu

2. świadczących usługi:
a) prawnicze,
b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
c) jubilerskie.

Przyszły przedsiębiorca będzie prowadził działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.
Czy rejestracja do VAT jest obowiązkiem?
- Tak. Podatnik nie może skorzystać ze zwolnienia ze względu na działalność doradczą, powinien złożyć formularz VAT-R we właściwym Urzędzie Skarbowym ds. VAT i zarejestrować się jako czynny płatnik VAT.

Proces rejestracji
1. Rejestracja z początkiem rozpoczęcia działalności.

Podatnik rejestrując się jako czynny podatnik VAT (dobrowolnie czy też obowiązkowo) powinien złożyć formularz VAT-R . Dokument składamy najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym właściwym w sprawach VAT*. Opłata skarbowa za rejestrację wynosi 170 zł. Opłaty należy dokonać na konto urzędu miasta/gminy/dzielnicy, na terenie którego mieści się siedziba naczelnika US. Urząd potwierdza zgłoszenie, wydając w tej sprawie decyzję administracyjną (VAT-5).

* Właściwy Urząd Skarbowy ds. VAT – Urząd ze względu na główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej podane w CEIDG-1. Jeśli podatnik w CEIDG-1 zamieszcza również dodatkowe miejsce prowadzenia działalności, wówczas Urząd Skarbowy ze względu na adres zamieszkania.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: