eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Samochody w VAT: prawa nabyte i użytek prywatny

Samochody w VAT: prawa nabyte i użytek prywatny

2014-10-28 13:32

Samochody w VAT: prawa nabyte i użytek prywatny

Samochody w VAT: prawa nabyte i użytek prywatny © van_67528416_SkyLine - Fotolia.com

Część przedsiębiorców użytkujących samochody z homologacją aut ciężarowych w oparciu o umowy leasingu operacyjnego, dzięki tzw. prawom nabytym odlicza pełny VAT od rat leasingowych tych pojazdów. Od reszty wydatków zaś decydują się na odliczanie połowy VAT-u z uwagi na ich wykorzystywanie nie tylko firmowe ale i prywatne. Niestety w takich przypadkach bardzo często zapomina się o samoopodatkowaniu.

Przeczytaj także: Odliczenie VAT od remontu powypadkowego samochodu w 2014 r.

Tzw. „prawa nabyte” w przypadku samochodów w zakresie podatku od towarów i usług, to – mówiąc w uproszczeniu – odliczanie całej wartości podatku z rat leasingowych (czy tez czynszu najmu) dotyczących pojazdów, w stosunku do których przed 1 kwietnia 2014 r. podatnikowi przysługiwało pełne prawo do odliczenia VAT, zaś od tej daty co do zasady prawo takie występuje w wysokości 50% podatku naliczonego. Aby z praw nabytych tutaj korzystać, w umowie leasingu (czy też najmu albo innej podobnej) nie można było dokonywać żadnych zmian, oraz
a) pojazdy samochodowe będące przedmiotem tych umów musiały być wydane podatnikowi przed 1 kwietnia 2014 r.,
b) umowa najmu, leasingu czy dzierżawy musiała zostać zarejestrowana przez podatnika dokonującego odliczenia u właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej w terminie do 2 maja 2014.
Aby pełny VAT od rat leasingowych czy czynszu najmu odliczać w ramach praw nabytych, przedsiębiorca nie musi prowadzić ewidencji przebiegu dla takiego pojazdu, jak też nie musi sporządzać zasad korzystania z niego, które wykluczą użytek inny aniżeli firmowy.

Niestety użytek prywatny takiego pojazdu, zdaniem autora, wydaje się być opodatkowany. A wszystko za sprawą art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, który mówi kiedy czynności nieodpłatne są zrównane z odpłatnym świadczeniem usług.
Za odpłatne świadczenie usług ustawodawca nakazuje uznać także użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Wprawdzie art. 7 ustawy wprowadzającej nowe zasady rozliczania VAT od samochodów (a więc ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw) mówi, że przytoczonej wyżej regulacji nie stosuje się w przypadku użycia samochodów na cele inne niż działalność gospodarcza, jednakże owo wyłączenie obejmuje jedynie te pojazdy, od których przy ich nabyciu (w tym także w ramach leasingu) podatnikowi przysługiwało ograniczone prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co za tym idzie, regulacja ta nie ma zastosowania do tych pojazdów, które uprawniają do pełnego odliczenia VAT.

fot. van_67528416_SkyLine - Fotolia.com

Samochody w VAT: prawa nabyte i użytek prywatny

Prywatne wykorzystanie samochodu w leasingu, w stosunku do którego przysługiwało oraz nadal przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego, jest traktowane na równi z odpłatnym świadczeniem usługi. To z kolei powoduje, że przedsiębiorca taki prywatny użytek firmowego samochodu winien opodatkować.


Z drugiej strony z dniem 01 kwietnia 2014 r. do art. 8 ustawy o VAT zostały dodane ust. 5 i 6 wyłączające opodatkowanie nieodpłatnego użytku samochodów. Otóż jeżeli podatnik wykorzystuje na cele niezwiązane z działalnością określone samochody, to czynność ta nie podlega opodatkowaniu, niemniej tyczy się to jedynie samochodów:
  • przy których nabyciu, imporcie lub wytworzeniu podatnik miał prawo do odliczenia kwoty podatku określonej zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy (tzn. podatkiem naliczonym było 50% kwoty podatku);
  • w których zamontowano części składowe, przy których nabyciu, imporcie lub wytworzeniu podatnik miał prawo do odliczenia kwoty podatku określonej zgodnie z art. 86a ust 1 ustawy (tzn. podatkiem naliczonym było 50% kwoty podatku), jeśli z tytułu nabycia, importu, leasingu, wewnątrzwspólnotowego nabycia podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku.

Przez nabycie samochodu uznaje się tutaj także przyjęcie ich w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.

Nowe regulacje odnoszą się jednak do pojazdów nabytych lub wziętych w leasing od 1 kwietnia 2014 r. (ustawodawca powołuje się w nich bowiem bezpośrednio na art. 86a ustawy, który wszedł w życie z tym dniem).
Konkludując, prywatne wykorzystanie samochodu w leasingu, w stosunku do którego przysługiwało oraz nadal przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego, jest traktowane na równi z odpłatnym świadczeniem usługi. To z kolei powoduje, że przedsiębiorca taki prywatny użytek firmowego samochodu winien opodatkować.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: