eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Prawo do odliczenia VAT od zakupu paliwa do samochodu

Prawo do odliczenia VAT od zakupu paliwa do samochodu

2015-08-24 11:31

Prawo do odliczenia VAT od zakupu paliwa do samochodu

Prawo do odliczenia z tytułu zakupu paliwa © vege - Fotolia.com

Z dniem 1.07.2015 r. przestało obowiązywać ograniczenie w odliczaniu podatku naliczonego od paliw kupowanych do napędu pojazdów samochodowych.

Przeczytaj także: Parkowanie samochodu u pracownika z pełnym odliczeniem VAT?

Na podstawie art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika. Przy czym, zgodnie z art. 86a ust. 2 pkt 3 ww. ustawy do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się m.in. wydatki dotyczące nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów. A zatem, ustawodawca przyznał podatnikom prawo do odliczenia zasadniczo 50% kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków na pojazdy samochodowe, w tym na zakup paliwa do napędu pojazdów samochodowych

Nie dotyczy to jednak, zgodnie z art. 86a ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie.
Za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika uznaje się – w świetle art. 86a ust. 4 ust 1 ww. ustawy – pojazdy samochodowe, jeżeli:
  1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
  2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Należy jednak zwrócić uwagę, że do końca czerwca b.r. zostało zawieszone prawo do odliczenia w stosunku do wydatków na paliwo itp. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 1 ustawy z 7.02.2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosowało się do nabywanych przez podatnika do dnia 30.06.2015 r. paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:
  1. samochodów osobowych;
  2. innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
    • a) 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
    • b) 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
    • c) 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

fot. vege - Fotolia.com

Prawo do odliczenia z tytułu zakupu paliwa

Z dniem 1.07.2015 r. przestało obowiązywać ograniczenie w odliczaniu podatku naliczonego od paliw kupowanych do napędu pojazdów samochodowych.


Powyższe oznacza, że w odniesieniu do wydatków na paliwa, olej napędowy i gaz do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów, o których mowa w cyt. przepisie ponoszonych przed 1.07.2015 r. podatnicy nie mogli dokonać odliczenia podatku naliczonego. Istotne jest jednak to, że powyższe ograniczenie nie dotyczyło pojazdów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (na mocy bowiem art. 12 ust. 2 ww. ustawy zmieniającej).

A zatem, w przypadku pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej podatnik mógł odliczyć 100% podatku naliczonego przy zakupie paliwa. Co zaś dotyczy wydatków ponoszonych do końca czerwca b.r. na paliwo do napędu pojazdów samochodowych innych niż wymienione w art. 12 ust. 1 ustawy zmieniającej wykorzystywanych do działalności mieszanej, podatnicy mogli odliczyć na zasadach ogólnych 50% kwoty podatku naliczonego.

Obecnie, tj. od 1.07.2015 r. przepis art. 12 ust. 1 ustawy zmieniającej nie znajduje już zastosowania, co oznacza, że podatnicy powinni dokonywać odliczenia z tytułu wydatków na paliwo, olej napędowy i gaz do napędu pojazdów samochodowych zgodnie z art. 86a ustawy o VAT.
Oznacza to, że od lipca 2015 r. podatnicy są uprawnieni zasadniczo do obniżenia kwoty podatku należnego o 50% kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupów paliwa do napędu samochodów wykorzystywanych do działalności mieszanej oraz o 100% kwoty podatku naliczonego – w przypadku pojazdów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: