eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odliczenie podatku VAT od paliwa zakupionego do kosiarki

Odliczenie podatku VAT od paliwa zakupionego do kosiarki

2015-07-14 13:08

Odliczenie podatku VAT od paliwa zakupionego do kosiarki

Kosiarka © mirkorrosenau4 - Fotolia.com

Sezon pięknych trawników twa na dobre. To dobry moment, żeby podjąć temat możliwości odliczenia podatku vat od paliwa do kosiarki. Zwłaszcza w kontekście zmian od 1 lipca 2015r. w tym zakresie.

Przeczytaj także: Odliczenie VAT od zakupu paliwa do samochodu bez homologacji?

Od 1 lipca 2015r. nastąpiło ustanie zakazu odliczania podatku VAT od zakupu (importu) paliwa.

W konsekwencji podatnik ma prawo do odliczenia 50 % wydatków na paliwo wykorzystywane do samochodów osobowych użytkowanych do celów mieszanych (tj. działalność gospodarcza i cel prywatny). W praktyce jednak niniejsza zmiana nie wpływa w żaden sposób na prawo do odliczenia paliwa do kosiarek, gdyż dotyczy samochodów osobowych. Jakie zatem są zasady odliczania paliwa w omawianym przypadku?
Podstawowym wymogiem dla samego analizowania, czy istnieje w ogóle możliwość odliczenia podatku VAT od paliwa dla tego rodzaju pojazdów jest spełnienie wymogu wykorzystywania kosiarki do wykonywania czynności opodatkowanych. Koniecznym jest wobec powyższego, aby zaistniał związek przyczynowy pomiędzy wykorzystaniem maszyny i prowadzoną działalnością gospodarczą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Jeśli przedsiębiorca ustali, że kosiarka jest wykorzystywana właśnie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, następnym krokiem jest rozpoznanie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT. W tym celu należy sięgnąć do ustawy z dnia 11 marca 2004r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz.1054 z późn.zm.) o podatku od towarów i usług – dalej zwaną w skrócie u.p.t.u.
Zgodnie z ogólną zasadą, jeśli nabywamy paliwo do pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, mamy prawo do odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości, tj. 100% (oczywiście przy założeniu, że spełniamy również wymogi określone w art. 86a ustawy).

W tym zakresie od 1 lipca nie pojawiły się oczywiście żadne zmiany.

fot. mirkorrosenau4 - Fotolia.com

Kosiarka

Sezon pięknych trawników twa na dobre. To dobry moment, żeby podjąć temat możliwości odliczenia podatku vat od paliwa do kosiarki.


Natomiast w sytuacji odmiennej, gdy pojazd jest wykorzystywany do celów mieszanych, tj. zarówno do działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych do 30 czerwca 2015r. podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w jakiejkolwiek wysokości od nabytego paliwa dla:
a) samochodów osobowych;
b) pojazdów samochodowych innych niż samochody osobowe, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
- 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
- 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
- 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg;

Jednakże zasadniczą kwestia w tym przypadku jest ustalenie, czy paliwo zakupione z przeznaczeniem dla kosiarki może skorzystać z prawa do odliczenia podatku VAT – w rozumieniu, czy ten konkretny pojazd jest objęty regulacją w ramach ustawy o podatku VAT. Pojawia się zatem pytanie, co należy rozumieć przez pojazd samochodowy na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z treścią art. 2 pkt 34 u.p.t.u. ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o pojazdach samochodowych, należy przez to rozumieć pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Powyższa definicja odsyła do ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. , poz. 1137 z późn.zm.), w której w ramach art. 2 pkt. 33 wskazano, że pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25km/h. Ponadto określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.

Podsumowując powyższe, jeśli kosiarka jest wykorzystywana w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie spełnia warunków uznania jej za pojazd samochodowy na gruncie ustawy prawo o ruchu drogowym, nie będzie wówczas stanowiła również pojazdu na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, dla którego ma zastosowanie ograniczenie odliczenia podatku vat do 50%, a zatem właściciel kosiarki będzie mógł odliczyć vat od paliwa w pełnej wysokości.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: