eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Polska mogła ograniczyć odliczenie VAT od samochodów

Polska mogła ograniczyć odliczenie VAT od samochodów

2015-09-08 12:31

Polska mogła ograniczyć odliczenie VAT od samochodów

Tankowanie © Dob's Farm - Fotolia.com

Wdrożenie decyzji Rady Unii Europejskiej, a dotyczącej rozliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, zostało przez Polskę dokonane prawidłowo. Nadto ustawodawca krajowy mógł także w okresie przejściowym wprowadzić zakaz odliczenia VAT od zakupu paliwa służącego do napędu samochodów osobowych i niektórych innych pojazdów samochodowych, wykorzystywanych do działalności mieszanej.

Przeczytaj także: Brak numeru rejestracyjnego samochodu a odliczenie VAT od paliwa

Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w szczecinie w wyroku z dnia 11.06.2015 r. sygn. akt I SA/Sz 69/15 (orzeczenie nieprawomocne).

Przypomnijmy – z dniem 1 kwietnia 2014 r. ustawodawca w istotny sposób zmienił zasady rozliczania VAT związanego z samochodami. Otóż poczynając od tego dnia podatnicy mogą co do zasady odliczać jedynie 50% kwoty VAT od wydatków związanych z samochodami osobowymi (chodzi tutaj zarówno o ich zakup, leasing, najem, czy wydatki stricte eksploatacyjne w postaci parkingów, autostrad, napraw czy remontów, konserwacji, części zamiennych itp.) bądź innymi pojazdami samochodowymi.
Ustawodawca założył bowiem, że pojazdy takie mogą być używane nie tylko do celów służbowych, ale także prywatnych samego podatnika, jego pracowników czy innych osób, a więc do tzw. celów mieszanych. 100% odliczenia VAT przysługuje natomiast jedynie w przypadku samochodów służących wyłącznie prowadzeniu działalności gospodarczej (co jest dopuszczalne także w przypadku samochodów osobowych, niemniej możliwości takie pozostają w niniejszym artykule pominięte).

Na tym jednak nie koniec. Otóż na moc art. 12 ust. 1 ustawy nowelizującej z 7 lutego 2014 r. (Dz. U. poz. 312) wprowadzającej w życie nowe regulacje, w okresie przejściowym do 30 czerwca 2015 r. podatnicy nie mogli w ogóle odliczać VAT od zakupu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu niektórych pojazdów samochodowych wykorzystywanych do celów mieszanych. Chodziło tutaj o:
  1. samochody osobowe;
  2. inne niż samochody osobowe pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
    • 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
    • 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
    • 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

fot. Dob's Farm - Fotolia.com

Tankowanie

Wdrożenie decyzji Rady Unii Europejskiej, a dotyczącej rozliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, zostało przez Polskę dokonane prawidłowo.


Jedna ze spółek miała jednak wątpliwości, czy taki całkowity zakaz odliczenia VAT od paliwa zgodny jest z decyzją Rady UE. Zwróciła się zatem z pytaniem do Dyrektora Izby Skarbowej, czy powołując się bezpośrednio na przepisy unijne, może odliczać w pełni podatek naliczony od zakupionego paliwa służącego do napędu wskazanych wyżej pojazdów.

Jak nietrudno się domyślić, organ podatkowy uznał, że należy stosować nowe ograniczenia, w tym zakaz odliczenia tego podatku od paliwa w przypadku samochodów osobowych i niektórych innych pojazdów samochodowych wykorzystywanych w celach mieszanych. Spółka oczywiście z takim podejściem się nie zgodziła i sprawa trafiła do sądu. Ten jednak uznał skargę za niezasadną.

Sąd, podobnie zresztą jak organ wydający interpretację uznał, że decyzja derogacyjna została wdrożona prawidłowo.
„(...) W analizowanym zakresie podstawę prawną ograniczeń prawa do odliczenia VAT zawartego w cenie nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych stanowi art. 176 ust. 1 dyrektywy VAT. Na mocy tego przepisu Polska może we wskazanym powyżej zakresie w całości wyłączyć prawo do odliczenia VAT. Teza ta znajduje swoje potwierdzenie także w treści samej decyzji derogacyjnej.

Zauważyć bowiem należy art. 1 ust. 1 tej decyzji nie odnosi się wprost do ograniczenia prawa do odliczenia VAT od zakupu paliw silnikowych. W konsekwencji, skoro taką dodatkową podstawą jest zasada stand still, to Polska mogła z dniem 1 lipca 2014 r., wprowadzając w życie ustawę nowelizującą, ograniczyć prawo do odliczenia podatku naliczonego, w ten sposób, że część nowych przepisów krajowych implementowała w części decyzję derogacyjną, a część nowych przepisów stanowiła kontynuację dotychczasowych ograniczeń (wyłączeń) w prawie do odliczania – co do których Polska miała prawo z uwagi na treść art. 176 akapit drugi dyrektywy VAT (zasada stand still).(...)”
- czytamy w uzasadnieniu do wyroku.

WSA wskazał nadto, że wypełniając warunki decyzji ustawodawca dał podatnikom pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego w stosunku do pojazdów samochodowych (w tym także samochodów osobowych) wykorzystywanych jedynie w działalności gospodarczej. Skoro zaś spółka wykorzystuje pojazdy w sposób mieszany, prawo do odliczenia VAT zostało jej ograniczone. Obowiązuje ją także zakaz odliczania tego podatku od zakupu paliwa do napędu takich samochodów w okresie przejściowym.
Sąd podkreślił, że zastosowanie wprost uregulowań zawartych w dyrektywie, kierowanej do państw członkowskich, możliwe jest jedynie w wypadku, gdy została ona nieprawidłowo implementowana, co jednak w rozpatrywanej sprawie nie miało miejsca.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: