eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Samochód używany jako towar handlowy w księdze podatkowej

Samochód używany jako towar handlowy w księdze podatkowej

2015-03-11 13:39

Samochód używany jako towar handlowy w księdze podatkowej

Samochody © stocksolutions - Fotolia.com

W przypadku handlu używanymi pojazdami, nabywane w celu odprzedaży samochody stanowią towary handlowe. Ich zakupowi często towarzyszą dodatkowe obowiązki i obciążenia finansowe, takie jak podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty rejestracyjne itp. Czy stanowią one koszty uzyskania przychodu a jeśli tak, to w której kolumnie księgi podatkowej winny się one znaleźć?

Przeczytaj także: Samochód używany jako towar handlowy a koszty podatkowe

Aby odpowiedzieć na zadane pytania, należy zapoznać się nie tylko z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale także rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Ustawa podatkowa bowiem definiuje, co należy rozumieć pod pojęciem kosztów oraz określa wydatki, które z takich kosztów są wyłączone. Rozporządzenie natomiast wskazuje w jaki sposób „technicznie” prowadzić PKPiR.
Zgodnie z §3 pkt 1 lit. a rozporządzenia, towarami handlowymi (mieszczącymi się w ogólnej definicji towarów) są wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym; towarami handlowymi są również produkty uboczne uzyskiwane przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolne.

Definicję tą niewątpliwie spełnia samochód czy też inny pojazd kupiony w celu jego dalszej odprzedaży. Stąd samochód może być towarem handlowym, którego zakup należy ująć w kolumnie 10 księgi podatkowej „Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu”.

Warto też dodać, że zakup taki może nastąpić na podstawie różnych dokumentów. Jeżeli sprzedawcą jest inna firma, transakcja zostanie udokumentowana odpowiednią fakturą. Gdy sprzedawcą jest osoba prywatna, właściwym dokumentem jest umowa kupna-sprzedaży (bądź odpowiedniki powyższych w przypadku zakupu samochodów z zagranicy).

fot. stocksolutions - Fotolia.com

Samochody

W przypadku handlu używanymi pojazdami, nabywane w celu odprzedaży samochody stanowią towary handlowe. Czy stanowią one koszty uzyskania przychodu a jeśli tak, to w której kolumnie księgi podatkowej winny się one znaleźć?


Wskazane dowody będą podstawą ujęcia kosztu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Datą wpisu (datą zdarzenia gospodarczego) będzie data takiego dokumentu (na co wskazuje art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), a więc np. dzień zawarcia umowy kupna sprzedaży.
W kolumnie 10 księgi podatnik jest obowiązany wpisywać zakup towarów handlowych wg cen zakupu (którą jest cena, za jaką pojazd nabył, a wynikającą ze stosownego dokumentu, pomniejszona o ewentualny podatek VAT podlegający odliczeniu). Ceny zakupu nie należy tutaj mylić z ceną nabycia.

Kupując samochód, czy inny pojazd od osoby prywatnej nabywca (w tym także będący przedsiębiorcą) co do zasady jest obowiązany do zapłaty z tytułu takiej transakcji podatku od czynności cywilnoprawnych (w wysokości 2% wartości rynkowej przedmiotu umowy). Od reguły tej występują pewne wyjątki, niemniej nie będziemy się nimi tutaj zajmować.
Nadto zakup samochodu używanego wiąże się także z poniesieniem dodatkowych opłat związanych z jego przerejestrowaniem, które także obciążają kupującego (w przypadku samochodów sprowadzanych z zagranicy jest to także np. opłata recyklingowa, nie występuje natomiast podatek PCC). Czy wydatki takie również przedsiębiorca może zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodu? – jak najbardziej tak.

Wprawdzie ustawa o podatku dochodowym wprowadza pewne ograniczenia w zakresie zaliczania do kosztów samych podatków czy niektórych, niemniej ograniczenia te nie obejmują podatku od czynności cywilnoprawnych. W żadnym przepisie nie ma także wyłączeń dla innych wydatków wyżej wskazanych.

Pozostaje zatem pytanie, w której kolumnie księgi wskazane wydatki ujmować?:
  • 11 - przewidzianej dla kosztów ubocznych zakupu, czy
  • 13 - przewidzianej dla pozostałych kosztów.

Zgodnie z objaśnieniami do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, kolumna 11 jest przeznaczona do wpisywania kosztów ubocznych związanych z zakupem, np. kosztów dotyczących transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze.

Kolumna 13 jest natomiast przeznaczona do wpisywania pozostałych kosztów, nieujmowanych w innych kolumnach księgi (które oczywiście stanowią podatkowe koszty uzyskania przychodu).

Wydaje się, że opisane wyżej koszty nie są na tyle bezpośrednio i ściśle związane z zakupem danego pojazdu, aby ujmować je w kolumnie 11 księgi. Właściwszą tutaj zdaje się być kolumna 13 księgi. Podstawą dokonania zapisów w księdze w zakresie powyższych kosztów mogą być natomiast np. dowody zapłaty tych podatków czy opłat.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: