eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › KPiR i ewidencja magazynowa w warsztacie samochodowym?

KPiR i ewidencja magazynowa w warsztacie samochodowym?

2016-09-23 13:34

KPiR i ewidencja magazynowa w warsztacie samochodowym?

Warsztat samochodowy © minicel73 - Fotolia.com

Klient oddając samochód do naprawy z reguły oczekuje od mechanika świadczenia kompleksowego, czyli że ten zdiagnozuje awarię, usunie ją, do czego wykorzysta posiadane części samochodowe, zaś właścicielowi przedstawi rachunek za całość. Warsztat samochodowy musi zatem tutaj posiadać także części zamienne do takich pojazdów. Jak je ujmować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów? Jak wystawiać fakturę za wykonaną usługę i zużyte części?- tzn. osobno części i osobno samą usługę naprawy, czy wszystko pod jedną pozycją?

Przeczytaj także: Usługi geodezyjne w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Klienta, któremu popsuje się samochód, interesuje w zdecydowanej większości przypadków całkowity koszt remontu. Na barki warsztatu samochodowego zrzuca on zatem nie tylko samą naprawę samochodu, ale także zdobycie niezbędnych części. Niektóre warsztaty samochodowe części takie zakupują w lokalnych sklepach, do których to następnie jest wysyłany klient w celu uregulowania zapłaty. Coraz częściej jednak ten ostatni chce płacić wszystko u mechanika i dostać jeden rachunek (fakturę) za całość a nie biegać po sklepach w celu zapłaty za części, które mechanik zużył do naprawy jego samochodu.

Dlatego też powstaje pytanie, czy z uwagi na zakup części zakład samochodowy musi prowadzić dodatkowo u siebie magazyn? Gdzie księgować faktury dokumentujące takie zakupy w księdze? Sprzedawana bowiem jest tutaj usługa naprawy samochodu, a nie same części. Wreszcie jak powinna być wystawiana faktura dokumentująca sprzedaż usługi kompleksowej w postaci naprawy samochodu razem z częściami?

1. Magazyn nie jest potrzeby.


Żadne przepisy podatkowe w takim przypadku nie zobowiązują przedsiębiorcy prowadzącego warsztat samochodowy do prowadzenia magazynu oraz ewidencji magazynowej, tym bardziej że w opisanym przypadku części są zamawiane z reguły pod konkretny samochód stojący obecnie „na warsztacie”.

Mechanicy w takich przypadkach posiadają oczywiście dodatkowo oleje, smary, odrdzewiacze czy części „typowe”, które można wykorzystać w różnych samochodach, niemniej co do konkretnych napraw zamówień dokonują na bieżąco. Nawet posiadanie takich „dodatkowych materiałów”, nie ma obowiązku prowadzenia magazynu.
Oczywiście prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów może prowadzić magazyn i ewidencję przychodów i rozchodów materiałów dla własnych potrzeb, w celu np. kontroli gospodarki materiałowej, niemniej nie ma takiego obowiązku.

2. Ewidencja nabywanych części i płynów eksploatacyjnych.


Przepisy regulujące prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów wskazują, że zakup materiałów podstawowych i pomocniczych jest ewidencjonowany w kolumnie 10 księgi: Zakup towarów wg cen zakupu.

fot. minicel73 - Fotolia.com

Warsztat samochodowy

Jeżeli warsztat samochodowy dokonuje zakupu części do naprawy samochodów klientów, powinien je ujmować w kolumnie 10 księgi podatkowej.


Zakup materiałów podstawowych powinien tutaj być wpisany do księgi niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed ich przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży.
Pewien wyjątek tyczy się przypadków prowadzenia księgi przez biura rachunkowe. Tutaj zapisy w księdze muszą być dokonywane na podstawie dowodów księgowych w porządku chronologicznym, w czasie zapewniającym prawidłowe i terminowe rozliczenia z budżetem, nie później niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Jak księgować zakup materiałów wykorzystanych do wykonania usług?


Rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wskazuje, że w przypadku świadczenia usług, kosztem ich wytworzenia są wszystkie koszty związane bezpośrednio i pośrednio z ich wykonywaniem, z wyłączenie kosztów sprzedaży usług.
Koszt wytworzenia obejmuje tutaj zatem m.in. zakupione materiały niezbędne do wykonania danej usługi.

Materiałami (surowcami) podstawowymi są natomiast materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu (czyli także usługi). Do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone.
Materiałami pomocniczymi są natomiast materiały niebędące materiałami podstawowymi, które są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości.
Mówiąc innymi słowy, części samochodowe niezbędne do wykonania usługi naprawy samochodu należy ujmować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów tak samo, jak materiały zużywane w procesie wytwarzania produktów materialnych. Stanowią bowiem one koszty wytworzenia. Ich zakup ujmuje się w kolumnie 10 księgi.

Jedynie te materiały, które nie mogą zostać zaliczone do wyżej wymienionych, należy ujmować w kolumnie 13 księgi: Pozostałe wydatki. W warsztacie samochodowym będą to środki czystości, rękawice robocze itp., a także narzędzia czy wyposażenie warsztatu samochodowego.

3. Jak wystawić fakturę za wykonaną usługę?


Przepisy dają tutaj sporą dowolność przedsiębiorcom. Nie ma zatem przeszkód, aby wartość zużytych do remontu samochodu części została wkalkulowana w cenę usługi i na fakturze znalazła się tylko jedna pozycja - naprawa samochodu w określonym zakresie. Można też oczywiście odrębnie wykazać wartość samej robocizny i odrębnie zużyte części samochodowe (w tym w wielu pozycjach).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: