eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Praca wakacyjna w podatku dochodowym dziecka i rodzica

Praca wakacyjna w podatku dochodowym dziecka i rodzica

2015-07-03 13:43

Praca wakacyjna w podatku dochodowym dziecka i rodzica

Praca wakacyjna © Eléonore H - Fotolia.com

Wakacje 2015 już się rozpoczęły. Dla wielu uczniów czy studentów nie oznaczają jednak one wypoczynku. W okresie wakacyjnym bowiem bardzo często młodzież szkolna podejmuje zatrudnienie, aby zdobyć środki finansowe na własne potrzeby czy spełnienie marzeń. Należy jednak pamiętać, że praca taka, nawet osoby nieletniej, często jest objęta podatkiem dochodowym. Zarobki dziecka mogą też odbić się na podatku płaconym przez rodziców.

Przeczytaj także: Praca na wakacje dla małoletnich w podatku dochodowym

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej przygotowało skrócony poradnik, jak należy rozliczyć podatki od zarobionych w wakacje pieniędzy, w tym dzieci małoletnich.
Resort wskazał, że dochody nieletnich co do zasady dolicza się do dochodów ich rodziców (opiekunów prawnych). Od reguły tej występują jednak pewne wyjątki, odnoszące się m.in. do pracy zarobkowej. Przepisy podatkowe wskazują bowiem, że w powyższy sposób nie rozlicza się m.in. dochodów małoletnich dzieci z ich szeroko rozumianej pracy. Jeżeli te wystąpią, należy je wykazać w odrębnym zeznaniu podatkowym, sporządzonym na imię i nazwisko nieletniego, które jednak podpisuje rodzic bądź opiekun prawny.

Oczywiście takiego PITa należy złożyć w terminie składania zeznań podatkowych, czyli okresie styczeń-kwiecień roku następującego po tym, w którym przychód z pracy uzyskano.

Zagraniczna praca niekiedy bez podatku


Samodzielnie z zarobionych pieniędzy oczywiście rozliczają się pociechy pełnoletnie. Podatek nie w każdym przypadku musi jednak wystąpić. Jeżeli bowiem dziecko pracuje sezonowo za granicą, uzyskane tam wynagrodzenie w Polsce nie zawsze będzie podlegało opodatkowaniu.

Wszystko zależy od postanowień wynikających z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej pomiędzy Polską a danym państwem, w którym praca była świadczona. I tak jeżeli umowa taka mówi o metodzie wyłączenia z progresją, od zagranicznych dochodów w Polsce podatku nie będzie. Jeżeli zaś umowa zawiera metodę odliczenia proporcjonalnego, dochód zagraniczny będzie w Polsce opodatkowany, niemniej od obliczonego podatku odlicza się tutaj podatek zapłacony za granicą.

Praca przy zbiorach to co innego niż ich sprzedaż


Dochody z pracy co do zasady zawsze są objęte podatkiem dochodowym. To oznacza, że jeżeli dziecko zatrudni się np. przy zbiorze owoców sezonowych czy runa leśnego, uzyskane z tego tytułu wynagrodzenie będzie podlegać wykazaniu w zeznaniu rocznym.

Jeżeli jednak dziecko postanowi sprzedawać zebrane przez siebie płody gospodarki leśnej, np. surowce roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych, jagód, owoców i grzybów leśnych, uzyskane z tego tytułu przychody będą korzystały ze zwolnienia z podatku dochodowego.

fot. Eléonore H - Fotolia.com

Praca wakacyjna

W okresie wakacyjnym młodzież szkolna podejmuje zatrudnienie, aby zdobyć środki finansowe na własne potrzeby czy spełnienie marzeń. Należy jednak pamiętać, że praca taka, nawet osoby nieletniej, często jest objęta podatkiem dochodowym.


Wakacyjna praca bolączką rodziców?


Po stronie rodziców wakacyjne zarobki dzieci często wywołują dużo dalej idące skutki podatkowe, aniżeli tylko wypełnienie za pociechę rocznego PIT-a czy dodanie tych zarobków do swoich dochodów w sporządzanym zeznaniu podatkowym.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje bowiem możliwość skorzystania przez rodziców bądź opiekunów prawnych tzw. ulgi prorodzinnej. Ulga ta przysługuje przede wszystkim na dzieci małoletnie. Skorzystać z niej mogą jednakże również rodzice dzieci pełnoletnich, do ukończenia 25 roku życia, o ile te się uczą.

Niestety w przypadku takich pociech ważny jest nie tylko wiek i kontynuowanie nauki, ale także to, czy dziecko uzyskuje dochody. Ulga bowiem tutaj nie przysługuje, jeżeli dziecko uzyskało w roku podatkowym dochody opodatkowane według skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych przy zastosowaniu 19% stawki w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł. Fakt otrzymywania przez dziecko renty czy uzyskiwania dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w ustawie PIT nie ma wpływu na prawo do ulgi.

Skalą podatkową opodatkowane są m.in. dochody z pracy (i to zarówno wówczas, gdy ta była świadczona na podstawie umowy o pracę jak też umów cywilnoprawnych, tj. zlecenie czy dzieło). Jeżeli zatem dziecko w wakacje w taki sposób zarobi więcej aniżeli 3 089 zł, rodzice prawa do ulgi zostaną pozbawieni.
Warto wiedzieć
Organy podatkowe twierdzą, że do dochodów dziecka branych pod uwagę przy ustalaniu prawa do ulgi prorodzinnej zaliczają się także dochody uzyskane za granicą, które zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania w Polsce są z podatku zwolnione, co nie do końca wydaje się być słuszne i zgodne z przepisami polskiej ustawy o PIT.

Nadto pomiędzy podatnikami a fiskusem trwa spór o to, co należy rozumieć pod pojęciem dochodu. Organy podatkowe twierdzą bowiem, że jest nim nic innego jak przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Podatnicy natomiast twierdzą, co zdają się potwierdzać także sądy, że chodzi tutaj o podstawę opodatkowania, czyli dochód pomniejszony o odliczenia w postaci chociażby składek na ubezpieczenie społeczne (por. wyrok WSA w Kielcach z dnia 20.12.2012 r., sygn. akt I SA/Ke 640/12 czy wyrok NSA z dnia 23.04.2015 r., sygn. akt II FSK 675/13).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: