eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Praca na wakacje dla małoletnich w podatku dochodowym

Praca na wakacje dla małoletnich w podatku dochodowym

2016-06-20 13:33

Praca na wakacje dla małoletnich w podatku dochodowym

Praca na wakacje dla małoletnich w podatku dochodowym © Ekaterina Pokrovsky - Fotolia.com

Wakacje to dla jednych czas wypoczynku a innych dodatkowa praca. Wakacje są okresem urlopowym. Dlatego też właśnie w tym czasie pracodawcy cierpią najbardziej na niedobory kadrowe. Nadto w tym czasie rośnie też zapotrzebowanie na pracowników sezonowych (chociażby w miejscowościach turystycznych). Braki kadrowe są uzupełniane osobami, które w pozostałą część roku się uczą, czyli uczniami i studentami. Niektóre prace mogą wykonywać młodociani.

Przeczytaj także: Praca wakacyjna w podatku dochodowym dziecka i rodzica

Przepisy dopuszczają pracę osób małoletnich tylko w określonych przypadkach. Tutaj występuje dodatkowy podział na dzieci, które ukończyły 16 rok życia i te młodsze. W niniejszym artykule nie skupimy się jednak na rodzajach prac, które nieletni mogą wykonywać, czy podmiotach, w których mogą pracować, a składkach ZUS i podatku od ich wynagrodzeń.

Ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia młodocianego


Art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych mówi, że obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są:
  • pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów;
  • osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi „zleceniobiorcami”, oraz osobami z nimi współpracującymi.

Oczywiście w takich przypadkach trzeba się jeszcze liczyć z ubezpieczeniem chorobowym i wypadkowym.

fot. Ekaterina Pokrovsky - Fotolia.com

Praca na wakacje dla małoletnich w podatku dochodowym

Dochody z wakacyjnej pracy małoletniego dziecka, czy to uzyskane w związku z zawartą umową o pracę czy też umową cywilnoprawną, jako zaliczane do dochodów z pracy, są rozliczane odrębnie od dochodów ich rodziców.


W związku z powyższym każde zatrudnienie młodocianego na umowę o pracę pociąga za sobą wymóg zgłoszenia takiej osoby do ubezpieczeń społecznych, a w konsekwencji do naliczania i wpłacania składek do ZUS. Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku umowy zlecenia.

Ubezpieczeniu społecznemu co do zasady podlegają także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, niemniej spod takiego obowiązkowego ubezpieczenia zostali wyłączeni ci zleceniobiorcy, którzy są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat.

W związku z tym jeżeli tylko młodociany nadal się uczy, zatrudniający go na umowę cywilnoprawną zakład pracy ZUS-ami nie musi się przejmować. Podobnie jest w przypadku zatrudnienia małoletnich w oparciu o umowę o dzieło. Ta bowiem nie podlega ubezpieczeń społecznym (także w przypadku osób dorosłych).

Podatki młodocianych


O ile prawo nakłada istotne ograniczenia co do możliwości zatrudniania małoletnich, tak w samym prawie podatkowym ustawodawca nie przewidział żadnych wyłączeń związanych z wiekiem. Podatnikiem jest tutaj nawet małe dziecko, jeśli okaże się ono być objęte obowiązkiem podatkowym.

Pracodawca zatrudniający osobę małoletnią, czy to w oparciu o umowę o pracę, czy też umowę cywilnoprawną (zlecenie bądź o dzieło), podobnie jak w przypadku osób dorosłych, jest obowiązany obliczyć, pobrać i przekazać do fiskusa zaliczkę na podatek od wypłacanych takim pracownikom wynagrodzeń.
Otrzymanie przez małoletniego wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia go na podstawie umowy o pracę skutkuje powstaniem u niego przychodu z pracy. Jeżeli natomiast wynagrodzenie jest wypłacane w związku z zatrudnieniem na podstawie umów cywilnoprawnych, zalicza się je do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

W obydwu przypadkach zakład pracy, jako płatnik, wykonuje takie same czynności przy ustalaniu i poborze zaliczki, jak w stosunku do pracowników pełnoletnich.

Zeznanie roczne młodocianego


Uzyskanie dochodów przez małoletniego z pracy wakacyjnej wiąże się także z ich rocznym rozliczeniem w urzędzie skarbowym. Niekiedy takiego rozliczenia może dokonać płatnik (czyli zakład pracy), niemniej w zdecydowanej większości przypadków podatnik jest obowiązany rozliczyć się samodzielnie.

Przy rozliczaniu dochodów dzieci małoletnich należy przede wszystkim pamiętać, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych podlegające opodatkowaniu w Polsce dolicza się do dochodów rodziców lub dochodów osób samotnie wychowujących dzieci. Pociąga to za sobą obowiązek rozliczenia się takiego rodzica (opiekuna) na formularzu PIT-36 z załącznikiem PIT/M (gdzie ujmowane są dochody dziecka).
Wyjątkiem od tej reguły są jednakże dochody dzieci z pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych dzieciom do swobodnego użytku.

Doliczenia dochodów nie stosuję się również w przypadku, gdy rodzicom nie przysługuje prawo do pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.

Co za tym idzie, dochody z wakacyjnej pracy małoletniego dziecka, czy to uzyskane w związku z zawartą umową o pracę czy też umową cywilnoprawną, jako zaliczane do dochodów z pracy, są rozliczane odrębnie od dochodów ich rodziców. W takim przypadku należy wypełnić zeznanie podatkowe na imię i nazwisko dziecka. Ponieważ jednak dziecko takie nie jest jeszcze pełnoletnie - PIT-a nie może ono podpisać. Podpis taki składa rodzic.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: