eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Nocleg pracownika poza podróżą służbową bez podatku dochodowego?

Nocleg pracownika poza podróżą służbową bez podatku dochodowego?

2015-07-13 12:54

Nocleg pracownika poza podróżą służbową bez podatku dochodowego?

Nocleg pracownika poza podróżą służbową bez podatku dochodowego? © Dmitry Vereshchagin - Fotolia.com

Zapewnienie pracownikowi noclegu w przypadku wykonywania przez niego pracy poza siedzibą firmy czy miejscem jego zamieszkania na czas wykonywania tej pracy, w przypadku gdy nie jest on w podróży służbowej, nie stanowi dla niego przychodu. Takie stanowisko podatnika potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 01.07.2015 r. nr IBPB-2-1/4511-8/15/BD.

Przeczytaj także: Zwrot kosztów dojazdu dla rady nadzorczej w podatku dochodowym

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie robót budowlano-remontowych na terenie całego kraju. Pracowników zatrudnia na podstawie umów o pracę. Z uwagi na specyfikę pracy w umowach tych, jako miejsce świadczenia pracy, wskazana jest siedziba spółki oraz teren określonych budów.

Wskutek zastosowania takiego rozwiązania wykonywanie pracy na budowie nie jest traktowane jako podróż służbowa pracowników, w związku z czym spółka nie wypłaca im z tego tytułu diet. Jeżeli jednak budowa (czy też prace montażowe) odbywa się poza miastem siedziby wnioskodawcy oraz poza miejscem zamieszkania pracowników, gdy jest to uzasadnione interesem spółki, finansuje ona bezpośrednio zaangażowanym pracownikom noclegi na czas trwania tych prac. Noclegi takie są zapewniane w hotelach, hotelach pracowniczych lub wynajmowanych mieszkaniach (w zależności od tego, które rozwiązanie dla spółki jest najbardziej optymalne). Noclegi takie są opłacane wyłączeni na czas realizacji budowy.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy w takim przypadku wartość finansowanych noclegów stanowi dla pracowników przychód z pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to było następujące:

„(…) Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), za przychody ze stosunku pracy, uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W przedmiotowym stanie faktycznym (i zdarzeniu przyszłym) rozstrzygnięcia wymaga, czy finansowanie przez Wnioskodawcę pobytu pracowników w mieszkaniach lub hotelach, w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych stanowi nieodpłatne świadczenie w rozumieniu tego przepisu.

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym w orzecznictwie, w zakres pojęcia „nieodpłatne świadczenie” wchodzą wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy (tak: NSA w uchwałach z 24 maja 2010 r., sygn. akt II FPS 1/10 oraz z 24 października 2011 r., sygn. akt II FPS 7/10).

fot. Dmitry Vereshchagin - Fotolia.com

Nocleg pracownika poza podróżą służbową bez podatku dochodowego?

Zapewnienie pracownikowi noclegu w przypadku wykonywania przez niego pracy poza siedzibą firmy czy miejscem jego zamieszkania na czas wykonywania tej pracy, w przypadku gdy nie jest on w podróży służbowej, nie stanowi dla niego przychodu.


Tym samym o nieodpłatnym świadczeniu w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych możemy mówić wyłącznie w sytuacji, w której po stronie pracownika pojawia się „korzyść” w związku z zachowaniem się pracodawcy. Niewątpliwie korzyść ta wystąpi, gdy dane świadczenie stanowi realne przysporzenie majątkowe pracownika tzn. jest dokonane w jego interesie.

Z całą pewnością korzyść nie wystąpi, jeżeli świadczenie zostało przyjęte jako warunek niezbędny do zgodnego z prawem wykonania pracy (tak: Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. K 7/13).

 

1 2

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: