eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Sprzedaż prądu: ustawa o VAT nie wymaga zawsze faktury

Sprzedaż prądu: ustawa o VAT nie wymaga zawsze faktury

2015-10-13 13:00

Sprzedaż prądu: ustawa o VAT nie wymaga zawsze faktury

Energia © kange_one - Fotolia.com

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: Ustawa VAT) dostawca energii elektrycznej nie ma obowiązku dokumentowania fakturami sprzedaży energii elektrycznej na rzecz osób fizycznych niebędących podatnikami VAT.

Przeczytaj także: Rozliczenie VAT gdy na fakturze odwrotne obciążenie i inne zakupy

Zgodnie z art. 106b ust. 1 Ustawy VAT podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż dokonywaną przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Zgodnie z art. 106b ust. 3 Ustawy VAT podatnik jest zobowiązany do udokumentowania fakturą VAT czynności opodatkowanych dokonanych na rzecz osób fizycznych niebędących podatnikami na ich żądanie, ale z wyłączeniem m.in. dostawy energii elektrycznej.
Powyższe oznacza, że dostawca energii elektrycznej nie musi w ogóle wystawić faktur na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (na tzw. klientów indywidualnych). Niemniej jednak, regulacje Ustawy VAT w niniejszej sytuacji nie zabraniają dokonującemu dostaw energii elektrycznej wystawienia faktur, jeśli rozwiązanie to byłoby dla niego wygodniejsze. Taka decyzja pozostaje w gestii podatnika.

Moment powstania obowiązku podatkowego


Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 19a ust. 5 pkt 4 Ustawy VAT obowiązek podatkowy z tytułu dostawy energii elektrycznej powstaje z chwilą wystawienia faktury.
Zgodnie jednak z art. 19a ust. 7 w zw. z art. 106i ust. 3 pkt 4 ww. Ustawy – jeśli podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z upływem terminu płatności.
Należy zwrócić uwagę, że w przypadku dostaw energii elektrycznej nie ma znaczenia otrzymanie zaliczki – nie musi być ona dokumentowana fakturą i nie wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego.

fot. kange_one - Fotolia.com

Energia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług dostawca energii elektrycznej nie ma obowiązku dokumentowania fakturami sprzedaży energii elektrycznej na rzecz osób fizycznych niebędących podatnikami VAT.


Podsumowanie


Podsumowując powyższe, gdy dostawca energii elektrycznej nie będzie dokumentował sprzedaży energii na rzecz osób fizycznych nie prowadzających działalności gospodarczej fakturami – obowiązek podatkowy każdorazowo powstawał będzie z upływem terminu płatności wskazanego na harmonogramie płatności wystawionym przez dostawcę.

Stanowisko powyższe potwierdzają również organy podatkowe, m.in.: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 17 lipca 2014 r. (sygn. IPPP1/443-647/14-2/EK):
„Natomiast w sytuacji, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje nie późnej jednak niż z chwilą upływu terminu płatności. Innymi słowy, o tym kiedy ma być rozliczony podatek należny z tytułu dostaw dokonywanych przez Wnioskodawcę decyduje moment wystawienia faktury, jednak nieprzekraczalnym momentem jest termin płatności ustalony pomiędzy stronami. Ustawodawca w omawianym przypadku nie wymaga udokumentowania fakturą wpłat należności (np. zaliczki, przedpłaty) lub dokonania dostawy.

Z powyższych regulacji wynika, że w przypadku dostaw energii elektrycznej na rzecz innego podatnika podatku VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, jednakże faktura taka powinna być wystawiona najpóźniej z chwilą upływu terminu płatności. W sytuacji, gdy podatnik nie wystawił w tym terminie faktury lub wystawił ją z opóźnieniem - obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminu na jej wystawianie tj. z chwilą upływu terminu płatności.

Z kolei, gdy podatnik dokonuje sprzedaży energii elektrycznej na rzecz pozostałych podmiotów niebędących podatnikami podatku VAT, obowiązek podatkowy będzie powstawał na takich samych zasadach jak powyżej, z tą różnicą, że taki podatnik nie jest zobowiązany przepisami prawa do wystawienia na rzecz wspomnianych podmiotów faktur, nawet gdyby ci wystąpili z takim żądaniem. Niemniej jednak, regulacje ustawy o VAT w opisywanej sytuacji nie zabraniają dokonującemu dostaw energii elektrycznej wystawienia faktur, taka decyzja pozostaje w gestii podatnika”.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: