eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Reklama w internecie: przychody z najmu czy umowy zlecenie?

Reklama w internecie: przychody z najmu czy umowy zlecenie?

2015-10-09 13:32

Reklama w internecie: przychody z najmu czy umowy zlecenie?

Reklama w internecie © Rawpixel - Fotolia.com

Przychody z udostępnienia miejsca na stronie internetowej uzyskiwane poza działalnością gospodarczą należy kwalifikować do przychodów z tzw. najmu prywatnego a nie działalności wykonywanej osobiście - uznał Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 19.08.2015 r. nr DD9/033/628/BRT/2014/RWPD-125424.

Przeczytaj także: Reklama w Internecie na ryczałcie ewidencjonowanym

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?Firmy z USA płacą wnioskodawcy za jednorazowe umieszczenie kodu programu na jego prywatnych, hobbystycznych stronach internetowych znajdujących się na serwerach w USA. Firmy te płacą za nic innego, jak wyświetlanie ich reklam. Kwota wynagrodzenia uzależniona jest o liczby odwiedzin strony internetowej. Warunki współpracy są określone w umowach, których akceptacja jest niezbędna, aby wziąć udział w określonym programie. Wnioskodawca zadał pytanie, czy otrzymywane wynagrodzenia winien zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, a co za tym idzie, opodatkować je skalą podatkową i uwzględnić przy liczeniu podatku 20% koszty uzyskania przychodu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), dalej: ustawa, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska (art. 4a ustawy).

W myśl art. 3 ust. 2 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w dniu 8 października 1974 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178), dalej: umowa, każde określenie użyte w umowie i w niej nie zdefiniowane, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, będzie miało takie znaczenie, jakie ono posiada zgodnie z prawem tego państwa, którego podatek jest ustalony.

Umowa nie definiuje pojęcia dochodów osiąganych z tytułu udostępniania internetowej powierzchni reklamowej, a zatem należy je rozpatrywać na gruncie przepisów prawa krajowego.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera w art. 10 ust. 1 katalog źródeł przychodów, z których dochody podlegają opodatkowaniu według zasad określonych dla danego źródła przychodów.

fot. Rawpixel - Fotolia.com

Reklama w internecie

Przychody z udostępnienia miejsca na stronie internetowej uzyskiwane poza działalnością gospodarczą należy kwalifikować do przychodów z tzw. najmu prywatnego a nie działalności wykonywanej osobiście.


Jednym ze źródeł przychodów określonym w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy jest najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. Do tego źródła przychodów zaliczane są zatem przychody uzyskiwane poza działalnością gospodarczą przez osoby fizyczne na podstawie umów nazwanych: najmu oraz dzierżawy, ale również umów nienazwanych, które mają podobny charakter do najmu lub dzierżawy.

Problematyka, na gruncie przepisów wyżej wymienionej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpowiedniego kwalifikowania przychodów z tytułu udostępniania za wynagrodzeniem powierzchni na stronie internetowej, zarządzanej przez osobę fizyczną, m. in. w celach reklamowych do właściwego źródła, była przedmiotem orzecznictwa sądów administracyjnych.

Orzecznictwo sądów administracyjnych ukształtowało jednolitą linię rozstrzygnięć w tym zakresie (wyrok NSA z dnia 9 marca 2012 r. sygn. akt II FSK 1548/10, utrzymujący w mocy wyrok WSA w Krakowie z dnia 5 marca 2010 r. sygn. akt I SA/Kr 60/10; wyrok NSA z dnia 19 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2485/10, utrzymujący w mocy wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 lipca 2010 r. sygn. akt III SA/Wa 25/10; wyrok NSA z dnia 27 lutego 2013 r. sygn. akt II FSK 1305/11, utrzymujący w mocy wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 stycznia 2011 r. sygn. akt III SA/Wa 1448/10).

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: