eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Rozliczenie ulgi na dziecko: ważne dochody rodziców

Rozliczenie ulgi na dziecko: ważne dochody rodziców

2016-04-05 12:19

Rozliczenie ulgi na dziecko: ważne dochody rodziców

PIT © resket - Fotolia.com

W przypadku posiadania tylko jednej pociechy uprawniającej do ulgi prorodzinnej za 2015 rok, prawo do skorzystania z odliczenia uzależnione jest od uzyskiwanych przez rodziców dochodów. Sprawa z pozoru prosta w praktyce może jednak sprawiać wiele problemów. Te zauważyło także Ministerstwo Finansów i postanowiło wyjaśnić część z nich w specjalnej broszurze.

Przeczytaj także: Rozliczenie roczne gdy etat, podatek liniowy i małoletnie dziecko

Przypomnijmy, ulga prorodzinna przysługuje na każde dziecko małoletnie, w stosunku do którego w danym roku podatkowym podatnik:
  1. wykonywał władzę rodzicielską;
  2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
  3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Ulga ta przysługuje także podatnikom utrzymującym niektóre dzieci pełnoletnie w związku z wykonywaniem ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

Na pierwsze i drugie dziecko miesięczna kwota ulgi wynosi 92,67 zł, na trzecie dziecko 166,67 zł, a na czwarte i każde kolejne 225 zł. Rozbicie miesięczne wynika stąd, że prawo do ulgi może powstać bądź ustać w trakcie roku (np. dziecko się urodzi, wstąpi w związek małżeński, osiągnie odpowiedni wiek).
Pod uwagę bierze się tutaj jedynie dzieci uprawniające do odliczenia. Stąd rodzic np. trójki dzieci, gdzie dwójka wstąpiła już w związek małżeński, jest na potrzeby odliczenia traktowany jako podatnik mający tylko jedno dziecko.

A przy jednym dziecku istotne są dochody podatników zamierzających skorzystać z odliczenia. Jeżeli bowiem te przekroczą pewien limit, prawo do ulgi zostaje utracone.

Ustawodawca wskazuje, że w takim przypadku podatnik zachowuje prawo do odliczenia, jeżeli jego dochody:
  • w przypadku pozostawania przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim - nie przekroczą kwoty 112 000 zł, przy czym pod uwagę bierze się tutaj dochody obojga małżonków
  • gdy nie pozostaje on w związku małżeńskim - nie przekroczą kwoty 56 000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego dziecko - wtedy limit dochodu wynosi również 112 000 zł

fot. resket - Fotolia.com

PIT

W przypadku posiadania tylko jednej pociechy uprawniającej do ulgi prorodzinnej za 2015 rok, prawo do skorzystania z odliczenia uzależnione jest od uzyskiwanych przez rodziców dochodów.


Pod uwagę bierze się tutaj dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30b i art. 30c, pomniejszone o kwotę składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a (tj. składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe).

Jakie występują problemy praktyczne? Często pojawia się pytanie, czy takie pełne limity dochodów mają zastosowanie także w stosunku do rodziców, którym dziecko urodziło się w trakcie roku, czy też również tutaj należy je proporcjonalnie obniżyć (tak samo, jak wartość odliczenia).

Otóż limit dochodu rodziców jest niezmienny bez względu na to, czy ulga jest rozliczana za cały rok czy tylko za jego część. W przypadku małżonków zatem dochody nie mogą przekroczyć kwoty 112 tys. zł. Jeżeli natomiast rodzice nie są małżeństwem, lecz wspólnie wychowują dziecko, każdy z nich ma limit 56 tys. zł. Zasady te stosuje się nawet wówczas, gdy dziecko urodzi się w grudniu, w związku z czym ulga przysługuje jedynie za jeden miesiąc.

Warto tutaj pamiętać, że przekroczenie limitu dochodu przez jednego rodziców nie pozbawia prawa do ulgi drugiego. Jeżeli zatem dla przykładu matka dziecka uzyskała dochód w wysokości 40 tys. zł, zaś jego ojciec w wysokości 100 tys. zł (przy założeniu że nie są oni małżonkami, bądź związek małżeński nie trwał cały rok), matka z ulgi może skorzystać a ojciec nie.

Rozliczenie się osobno nie zmienia prawa do ulgi


Sytuacja, w której jedno z rodziców zarabia więcej aniżeli drugie, nie należy do rzadkości. Często jest tak też w przypadku rodziców będących małżonkami. I tak dla przykładu matka dziecka zarabia ok. 30-40 tys. zł rocznie, zaś ojciec odpowiednio więcej, wskutek czego łączny limit dochodu w wysokości 112 tys. zł zostaje przekroczony

W takich przypadkach rodzi się pytanie, czy gdyby małżonkowie rozliczyli się osobno, matka dziecka zachowa prawo do ulgi (jako że zarobiła poniżej 56 tys. zł)? Niestety odpowiedź na to pytanie jest negatywna. Ustawodawca nie uzależnia bowiem stosowania danego limitu od tego, czy małżonkowie rozliczą się razem czy też osobno, a jedynie pozostawiania w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: