eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Ulga prorodzinna na pełnoletnie dziecko niepełnosprawne

Ulga prorodzinna na pełnoletnie dziecko niepełnosprawne

2016-07-12 12:23

Ulga prorodzinna na pełnoletnie dziecko niepełnosprawne

Ulga prorodzinna na pełnoletnie dziecko niepełnosprawne © zaschnaus - Fotolia.com

Rodzice, którzy partycypują w utrzymaniu swojego pełnoletniego dziecko, które zarabia i jest niepełnosprawne, w związku z ciążącym na nich obowiązkiem alimentacyjnym, mają prawo do ulgi prorodzinnej - potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 08.07.2016 r. nr IBPB-2-1/4511-247/16/HK.

Przeczytaj także: Rozliczenie roczne gdy etat, podatek liniowy i małoletnie dziecko

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Syn wnioskodawczyni ma 24 lata i od urodzenia posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Syn uzyskuje zasiłek pielęgnacyjny. Jest on obecnie studentem czwartego roku studiów. Przez pierwsze trzy lata studiów utrzymywał się z kredytu studenckiego i stypendium, jednak w dalszym ciągu potrzebował wsparcia finansowego rodziców.
Czwarty rok studiów podjął w trybie zaocznym, a od września 2015 r. podjął również pracę zarobkową (uczy się i pracuje w Krakowie, a w wolne dni wraca do domu).

Zarabiane przez syna pieniądze nie pozwalają na samodzielne utrzymanie się. Syn ponosi bowiem niemałe opłaty w związku z czesnym jak też wynajmowaniem pokoju w Krakowie, nie wspominając o wydatkach na jedzenie, dojazdy, leki, ubrania, pomoce do nauki. Dlatego też wnioskodawczyni z mężem pomagają synowi w utrzymaniu. Pomoc ta będzie potrzebna także po skończeniu nauki, kiedy to rozpocznie się spłata kredytu studenckiego.

Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy w takim przypadku może skorzystać z ulgi prorodzinnej na syna (dochody małżonków w 2015 r. wyniosły ok. 15,5 tys. zł)? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:
1. wykonywał władzę rodzicielską;
2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

fot. zaschnaus - Fotolia.com

Ulga prorodzinna na pełnoletnie dziecko niepełnosprawne

Rodzice, którzy partycypują w utrzymaniu swojego pełnoletniego dziecko, które zarabia i jest niepełnosprawne, w związku z ciążącym na nich obowiązkiem alimentacyjnym, mają prawo do ulgi prorodzinnej.


Na podstawie art. 27f ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do jednego małoletniego dziecka – kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika:
a. pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 000 zł,
b. niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a).

Stosownie do art. 27f ust. 2a ww. ustawy, za dochody, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uważa się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30b i art. 30c, pomniejszone o kwotę składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a.

Odliczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3, przysługuje podatnikowi określonemu w ust. 1, który co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego wykonywał władzę, pełnił funkcję lub sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do więcej niż jednego dziecka (art. 27f ust. 2b ww. ustawy).

W świetle art. 27f ust. 6 ww. ustawy, przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: