eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Identyfikator podatkowy podatnika: NIP czy PESEL w PIT-11

Identyfikator podatkowy podatnika: NIP czy PESEL w PIT-11

2016-02-01 12:45

Identyfikator podatkowy podatnika: NIP czy PESEL w PIT-11

PIT-11 ©  bzyxx - Fotolia.com

Do dnia dzisiejszego (poniedziałek 1 luty 2016 r.) płatnicy muszą przekazać do urzędów skarbowych roczne deklaracje o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R). Jeszcze cały miesiąc mają natomiast na sporządzenie i przekazanie pracownikom i fiskusowi informacji o uzyskanych przez tych pierwszych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek (chyba że te składają papierowo - wtedy termin również upływa dzisiaj). Informacja taka powinna posiadać odpowiedni identyfikator podatkowy podatnika.

Przeczytaj także: PESEL zamiast NIP = wykroczenie skarbowe?

Płatnicy wymienieni w art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1 i art. 42e ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i ci, o których mowa jest w art. 35a ust. 5 tejże ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 października 2007 r. obowiązani są do sporządzenia i przekazania zarówno podatnikom jak i właściwym dla nich urzędom skarbowym, informacji o uzyskanych przez tych pierwszych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy - oznaczonych symbolem PIT-11. Wśród wskazanych płatników znajdują się m.in. pracodawcy (zakłady pracy), zleceniodawcy czy zamawiający wykonanie określonego dzieła z osobami nieprowadzącymi w tym zakresie działalności gospodarczej.
PIT-11 jest imienną informacją o uzyskanych u danego płatnika dochodach ( i pobranych zaliczkach na podatek) przez konkretnego podatnika. Informację taką składa się w urzędzie skarbowym w wersji elektronicznej do końca lutego następnego roku podatkowego, zaś w wersji papierowej do końca stycznia następnego roku podatkowego. Samemu podatnikowi PIT-a należy przekazać do końca lutego następnego roku podatkowego bez względu na to, w jakiej formie deklaracja trafiła do fiskusa.

fot. bzyxx - Fotolia.com

PIT-11

PIT-11 jest imienną informacją o uzyskanych u danego płatnika dochodach ( i pobranych zaliczkach na podatek) przez konkretnego podatnika.


W wypełnianej informacji PIT-11 płatnik ma obowiązek podać (obok wartości uzyskanych dochodów, pobranych zaliczek na podatek czy też składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) odpowiedni identyfikator podatkowy danego podatnika i jego dane osobowe. Te identyfikatory mogą być dwa: NIP bądź PESEL. Na podanym formularzu znajduje się natomiast miejsce tylko dla jednego z nich. Który zatem powinien zostać wpisany?
Otóż numerem PESEL posługują się osoby objęte rejestrem PESEL, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są zarejestrowane jako podatnicy VAT jak też nie są płatnikami podatków lub składek ZUS.

Pozostałe osoby posiadają NIP i tym identyfikatorem powinny się posługiwać. Są to zatem chociażby przedsiębiorcy czy osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej, rolnicy rozliczający podatek VAT z prowadzonego gospodarstwa, czy wreszcie rodzice zatrudniający nianię na podstawie umowy uaktywniającej.

O numerze powiadamia podatnik


Art. 11 ust. 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników wskazuje, że płatnicy są obowiązani żądać od podatników podania identyfikatora podatkowego i podawać go organom podatkowym na dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru są obowiązane organy podatkowe lub celne.

W związku z tym podatnik musi takiej informacji płatnikowi udzielić. Nie ma przy tym żadnych regulacji prawnych mówiących o tym, w jaki sposób powinno nastąpić uzyskanie takich informacji oraz jak powinny one być przechowywane. Występuje tutaj zatem pełna dowolność. Warto jednak zadbać o to, aby stosowne oświadczenia przyjęły formę papierową, bądź też elektroniczną (w postaci chociażby skanów takich oświadczeń).

Czy błędny numer można sprawdzić?


Niestety płatnicy nie mają w zasadzie możliwości sprawdzenia, czy podany przez podatnika identyfikator podatkowy jest prawidłowy. Możliwe jest jedynie sprawdzenie za pomocą dostępnych aplikacji (np. kalkulatorów dostępnych w serwisie eGospodarka.pl, czy taki identyfikator istnieje bądź czy jest poprawny, ale nie ma możliwości sprawdzenia, czy należy do osoby, która się nim posługuje.
Podanie nieprawidłowego identyfikatora przez płatnika (czyli NIP zamiast PESEL bądź odwrotnie) nie zwalnia podatnika z podania właściwego identyfikatora w składanym zeznaniu podatkowym

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: