eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Usługi dla byłego pracodawcy a firma na ryczałcie ewidencjonowanym

Usługi dla byłego pracodawcy a firma na ryczałcie ewidencjonowanym

2016-03-16 12:33

Usługi dla byłego pracodawcy a firma na ryczałcie ewidencjonowanym

Usługi dla byłego pracodawcy a firma na ryczałcie ewidencjonowanym © Kurhan - Fotolia.com

Wykonywanie usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy wyłącza możliwość skorzystania z opodatkowania ryczałtem ale wyłącznie wówczas, gdy w roku rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w roku poprzedzającym podatnik wykonywał w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres jego działalności gospodarczej. W pozostałych przypadkach świadczenie takich usług dla ex-pracodawcy prawa do ryczałtu nie pozbawia - wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 26.02.2016 r. nr ITPB1/4511-1168/15/MPŁ.

Przeczytaj także: Wykonywanie stoisk targowych z 5,5% stawką ryczałtu ewidencjonowanego

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca otworzył firmę w październiku 2014 r. W jej ramach świadczy usługi spawalnicze. Dla prowadzonej działalności gospodarczej wybrał opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Pierwszy przychód z tego tytułu został uzyskany już w październiku 2014 r. W 2015 r. natomiast zainteresowany w ramach prowadzonej firmy świadczył usługi na rzecz byłego pracodawcy, z którym umowa o pracę trwała do lipca 2014 r. Zakres świadczonych usług pokrywał się z tymi, które wnioskodawca świadczył wcześniej na podstawie umowy o pracę.

Wnioskodawca wyjaśnił także, że jego przychody w 2014 r. nie przekroczyły 150 000 euro. Zadał pytanie, czy w takim przypadku miał prawo do opodatkowania przychodów z firmy ryczałtem ewidencjonowanym w 2015 r.? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

fot. Kurhan - Fotolia.com

Usługi dla byłego pracodawcy a firma na ryczałcie ewidencjonowanym

Wykonywanie usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy wyłącza możliwość skorzystania z opodatkowania ryczałtem ale wyłącznie wówczas, gdy w roku rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w roku poprzedzającym podatnik wykonywał w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres jego działalności gospodarczej.


Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową:
a. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
b. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
c. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Natomiast w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, do podatników rozpoczynających działalność w roku podatkowym, którzy w poprzednim roku podatkowym nie prowadzili działalności, opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stosuje się od dnia uzyskania pierwszego przychodu. W przypadku nowo utworzonej spółki za rozpoczęcie działalności uważa się datę uzyskania pierwszego przychodu przez tę spółkę.

Natomiast z art. 7 ust. 2 ww. ustawy wynika, iż nie stanowi rozpoczęcia działalności w roku podatkowym:
• całkowita lub częściowa zmiana branży lub przedmiotu działalności,
• zmiana umowy spółki lub zmiana wspólnika.

Podkreślić należy, iż u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ww. ustawy.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: