eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Jak złożyć korektę rocznego zeznania podatkowego PIT

Jak złożyć korektę rocznego zeznania podatkowego PIT

2016-04-08 12:27

Jak złożyć korektę rocznego zeznania podatkowego PIT

Jak złożyć korektę rocznego zeznania podatkowego PIT? © Pio Si - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Niespełna miesiąc pozostał do upływu terminu na złożenie rozliczenia rocznego fiskusowi za 2015 r. Tymczasem już teraz podatnicy stwierdzają, że ich rozliczenia zawierają błędy bądź nie skorzystali ze wszystkich przysługujących im preferencji. Powyższe można naprawić poprzez złożenie korekty. Z tą jednak niekiedy trzeba się pospieszyć.

Przeczytaj także: Sprzedaż środka trwałego po likwidacji firmy w zeznaniu rocznym

W przypadku stwierdzenia błędu w złożonym zeznaniu podatkowym, można, a nawet trzeba go naprawić poprzez złożenie korekty. Prawo takie daje art. 81 §1 ustawy Ordynacja podatkowa
Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.
Przez deklarację rozumie się tutaj także roczne zeznania podatkowe.

W praktyce złożenie korekty polega na przekazaniu do urzędu skarbowego tego samego formularza z zaznaczonym polem, że jest to korekta (a nie złożenie) zeznania, z prawidłowymi danymi.

W jakim terminie można złożyć korektę zeznania podatkowego?


Termin, w którym podatnicy mogą korygować swoje rozliczenia, jest stosunkowo długi. Mają oni bowiem na to czas do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego (warto pamiętać, że w tym samym czasie organy podatkowe mogą kontrolować prawidłowość złożonych rozliczeń).

To natomiast, zgodnie z art. 70 §1 Ordynacji podatkowej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

To reguła podstawowa. W określonych przypadkach zobowiązanie podatkowe przedawnia się w innych terminach. Należy też pamiętać, że bieg terminu przedawnienia może zostać przerwany bądź ulec zawieszeniu.

fot. Pio Si - Fotolia.com

Jak złożyć korektę rocznego zeznania podatkowego PIT?

W praktyce złożenie korekty polega na przekazaniu do urzędu skarbowego tego samego formularza z zaznaczonym polem, że jest to korekta (a nie złożenie) zeznania, z prawidłowymi danymi.


W przypadku przerwania biegu terminu przedawnienia ten biegnie na nowo.
W przypadku zawieszenia natomiast bieg terminu przedawnienia zostaje wstrzymany, zaś po ustaniu przesłanek powodujących jego zawieszenie biegnie dalej.

Powyższe oznacza że w przypadku przerwania biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego musimy np. na nowo liczyć 5-letni okres (od momentu przerwania biegu). Zawieszenie skutkuje natomiast tym, że okres przedawnienia wydłuża się o czas, w którym nastąpiło jego zawieszenie. Nie liczymy go tutaj natomiast na nowo.

Co za tym idzie, korekta jest skuteczna, gdy zostanie złożona przed upływem okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Niemniej niektóre takie korekty, złożone jeszcze przed upływem okresu przedawnienia, nie będą wywoływać skutków prawnych.
W przypadku niektórych preferencji podatkowych ustawodawca wymaga bowiem odpowiedniego zachowania podatnika w ściśle określonym, znacznie krótszym czasie.

I tak ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wymaga, iż aby rozliczyć się preferencyjnie wspólnie z małżonkiem bądź na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci, stosowny wniosek w tym zakresie (a więc zaznaczenie odpowiedniego pola w składanym PIT) należy złożyć przed upływem terminu przewidzianego do złożenia zeznania podatkowego.

Tym samym podatnik, który pierwotnie za 2015 rok rozliczył się samodzielnie, może złożyć korektę rocznego PIT i wskazać jako sposób rozliczenia wspólnie z małżonkiem (bądź z dzieckiem), o ile korekta taka trafi do urzędu skarbowego do 02 maja 2016 r. (30 kwietnia przypada w sobotę).

Podobnie jest z przekazaniem 1 proc. podatku należnego wybranej organizacji pożytku publicznego. Podatnik w korekcie może zmienić dyspozycję w tym zakresie, o ile ta zostanie złożona najpóźniej w ciągu miesiąca od upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego.

Inaczej jest z ulgami podatkowymi. Podatnik, który z nich nie skorzystał albo rozliczył nieprawidłowo, ma czas na korektę do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (czyli mówiąc w pewnym uproszczeniu 5 lat). To samo tyczy się zadeklarowania błędnych kwot przychodów, kosztów, dochodów, zaliczek na podatek czy odliczeń od dochodu i podatku. Trzeba naturalnie pamiętać, że zwlekanie ze złożeniem korekty skutkującej zwiększeniem należnego fiskusowi podatku, wiąże się z zapłatą także odsetek za zwłokę (jeżeli zobowiązanie podatkowe zdąży się przekształcić w zaległość).

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: